Nov 8, 2011

ကိုယ္ေတာ္နဲ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းဘို႔ လံုေလာက္တဲ့ ယံုၾကည္ျခင္း သင့္မွာ ရွိပါသလား။

က်မ္းပိုဒ္ = မာကု ၅း၂၁-၄၃

ဒီတရားေဟာခ်က္ဟာ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔အတူ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ က်မ္းပိုဒ္ေတြ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ မတူညီ သီးျခားစီ ရပ္တည္ေန ၾကတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ ႏွစ္ခုပါ၀င္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအျဖစ္အပ်က္ႏွစ္ခုသည္ တစ္ေန ရာတည္းတြင္ နဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ ေတြ႕ၾကံဳၾက ရေလသည္။ ထိုႏွစ္ခုအၾကားတြင္ သခင္ေယရႈႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳ ဆက္ႏႊယ္ေနသည္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းသြား ပါမည္။ပထမဦးစြာ ယာဣ႐ုနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုပါတယ္။ သူဟာ တရားဇရပ္မွဴးတေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ အမႈေတာ္ေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ၏ လူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကားတြင္ အလြန္အလုပ္မ်ား ျပီး အလြန္ၾကီးမား မ်ားျပားေသာ  တာ၀န္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ေနရသည္။ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေလးစား အားကိုးေသာ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းသူ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ အမႈေတာ္အတြက္ မိမိအသက္တာကို ဆက္ကပ္ထားေသာ ယံုၾကည္သူတဦးပါ။ အထူးသျဖင့္ ထာ၀ရဘုရားကို ယံုၾကည္ကိုးစားေသာသူ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။သူသည္ ေန႔တိုင္းအစဥ္ တပါးသူမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားကို ကူညီေနရသူ တစ္ဥိး ျဖစ္ပါသည္။ တရားဇရပ္တြင္ နာမက်န္းသူမ်ား၊ ေမတၱာငတ္ေနသူမ်ားျဖင့္ အလုပ္ရႈပ္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ျပႆနာ ရွိသူ၊ ဒုကၡခံစားေနရသူမ်ားအၾကားတြင္ အမႈေတာ္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ဘုရားသခင္က ေရြးေကာက္ထားသည္။ အမႈေတာ္ေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အိမ္တြင္လည္း ဧည္သည္မ်ားႏွင့္ အျမဲ ျပည့္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ဤမွ် ေလးစားစရာေကာင္းေသာ အမႈေတာ္ေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ယာဣ႐ုသည္ သူကိုယ္တိုင္ ျပႆနာ တစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ႕ရ ေလေတာ့သည္။ သူတပါး က်န္းမာလာဘို႔ ဆုေတာင္းေပးရေလ့ ရွိေသာ  အမႈေတာ္ေဆာင္ၾကီး ယာဣ႐ုသည္ သမီးျဖစ္သူ၏ က်န္းမာေရး ဆိုးရြားမႈကို ေတြ႕ၾကံဳ ခံစား လာရသည္။ ဘခင္တဦးအတြက္ မည္သုိ႔မွ် ေျဖသိမ့္လို႔ မရႏုိင္ပါ။ အလြန္ငယ္ရြယ္ေသးသည့္ သမီးငယ္တြင္ ဆရာ၀န္၏ ေဆးစစ္တမ္း အရ မၾကာခင္ ေသဆံုးရေတာ့မည္။ သိသေလာက္ ၾကိဳးစား ကုသခဲ့ေသာ္လည္း ဆရာ၀န္၏ ေနာက္ဆံုး အေျဖေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ျခားရပါေတာ့သည္။ အျခား နည္းလမ္းတစံုတစ္ရာမ်ား ရွိေနပါသလား။မိဘအခ်ိဳ႕တုိ႔သည္ ဤကဲ့သို႔ အေျခအေန ေတြ႕ၾကံဳလာပါက ေျခမကိုင္မိ လက္မကိုင္မိ ျဖစ္ကာ စိတ္ခံစားမႈ မ်ားျပားလြန္းသျဖင့္ ဘာလုပ္၍ ဘာကိုင္ရမွန္း မသိ ျဖစ္ေနေလေတာ့သည္။ အခ်ိဳ႕က ဘုရားသခင္ကို အျပစ္တင္မည္။ တခ်ိဳ႕က မိမိကိုယ္ကို မိမိ အျပစ္တင္မည္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ သား သမီးမ်ားရွိသည့္ ဘခင္တဦး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ျခင္းစာမိသည္။ မည္မွ် ၾကီးမားေသာ စိတ္ခံစားမႈ မ်ားႏွင့္ နဘမ္းလံုးေနမည္ကို သင္ကိုယ္တုိင္ စိတ္ထဲတြင္ ျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ။ေနာက္ဆံုးေတာ့ သူဟာ ဘုရားသခင္ကို အားကိုးကာ ဆုေတာင္လိုက္သလားဟု ကၽြန္ေတာ္ေတြး ျမင္ၾကည့္လိုက္သည္။ "ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ အမႈေတာ္ျမတ္မွာ အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးစားပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ အခုကၽြန္ေတာ္ဘာလုပ္သင့္ပါသလဲ။ ကၽြန္ေတာ့္ကို လမ္းျပပါ။ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ လမ္းျပ သြန္သင္မည့္ အရာကို ကၽြန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကို သနားေတာ္မူပါ။"အဲဒီလို ဆုေတာင္းလိမ့္မလားလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေတြးၾကည့္မိပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကို လမ္းျပလိုက္သည္။ သူသည္ တစ္စံုတစ္ရာကို သတိရမိလိုက္သည္။ သူ၏ တရားဇရပ္တြင္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ယံုၾကည္သူေတြ ေျပာေနေသာ လူငယ္ တရားေဟာ ဆ၇ာေလးလား၊ ပေရာဖတ္လားမသိ၊ ထိုတစ္ေယာက္ကို သတိရလိုက္သည္။ ထိုလူငယ္ေလး ေယရႈသည္ ဘာသာေရးဆရာေတြ၊ က်မ္းတတ္ေတြရဲ႕ အျမင္ကို ေျပာင္းလဲဘို႔ ၾကိဳးစားေနသူ တစ္ဦးအျဖစ္ ပတ္၀န္က်င္တြင္ ေျပာေနၾကသည္။ ထို ေယရႈဆိုေသာ လူငယ္ေလးသည္ တရားဇရပ္မ်ားတြင္ ရဲ၀င့္စြာ တရားေဒသနာ ေတြ ေဟာေျပာေနဟု ၾကားဘူးသည္။ အခ်ိဳ႕ ျမိဳ႕မ်ားတြင္ တရားေဟာသည့္အခါ တစ္ျမိဳ႕လံုး ကုန္မတတ္ သြားၾကသည္ကို ၾကားဘူးသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုလူငယ္ေလးသည္ က်န္းမာျခင္းကို ေပးေၾကာင္း ၾကားသိေနရသည္။ သူ႔အားျဖင့္ က်န္းမာသြားၾကေသာ လူမ်ား အလြန္မ်ားျပားလွေၾကာင္း ၾကားသိဘူးပါသည္။သူသည္ ေမြးကတည္းကပင္ ေျခလက္ေသေနသူမ်ားကို အေကာင္းပကတိ ျပန္လည္ျဖစ္ေစသည္။ သင္းခ်ိဳင္းမွာ နတ္ဆိုးစြဲေနေသာ သူကုိလည္း ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ေစသည္။ မဂၤလာေဆာင္မွာလည္း ေရကို စပ်စ္ရည္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အမ်ိဳးစံုေအာင္ ထိုေယရႈဆိုေသာ လူငယ္ေလး၏ သတင္းကို ၾကားသိ ေနရသည္။ ထိုလူငယ္သည္ အမွန္တကယ္ ပေရာဖတ္လား။ တတ္ေရာင္ကား ဆရာၾကီးလားမသိ။ သို႔ေသာ္လည္း ၾကားသိသေလာက္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ရေသာ္ ေသအံ့ဆဲဆဲ ျဖစ္ေသာ သမီးအတြက္ ကူညီႏုိင္ေသာသူ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ရွိသည္။ထိုေနာက္ ယာဣ႐ုသည္ သခင္ေယရႈကို မည္သုိ႔ စံုစမ္းလုိက္သည္ကို ကၽြန္ေတာ္မသိပါ။ တရားဇရပ္မွဴး သိလာခဲ့သည္မွာ ဒီေန႔ ဒီျမိဳ႕ကေလးကို သခင္ေရာက္လာမည္။ သူကိုယ္တုိင္ သြားေရာက္ ပင့္ဖိတ္လိုက္မည္ဟု ျပင္ဆင္ေနပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ေလွေပၚမွ ဆင္းလွ်င္ဆင္းျခင္း မ်ားျပားလွေသာ လူအုပ္ၾကီးသည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေစာင့္ေနလွ်က္ ရွိပါသည္။ က်မ္းစာထဲတြင္ အလြန္မ်ားျပားေသာ လူအုပ္ၾကီးဟု ေဖၚျပထားပါသည္။က်မ္းစာထဲတြင္ သခင္ေယရႈအနားတြင္ ယာဣ႐ု ေရာက္ရွိေနပါျပီ။ လူအုပ္ၾကီးသည္ ကိုယ္ေတာ္၏ အနားတြင္ တုိးၾကိတ္လွ်က္ ရွိပါသည္။ သူသည္ ကိုယ္ေတာ္ သခင္ေယရႈထံ ၀င္ေရာက္ကာ "သခင္ အားပါသလား၊ အားလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္၏အိမ္သို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ လုိက္ေပးပါ။" စသည္ျဖင့္ ေမးျမန္ ျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ အိမ္သို႔ လိုက္လာပါရန္ ေတာင္းဆိုေလေတာ့သည္။


ကၽြန္ေတာ္ ေသခ်ာေပါက္ ေျပာႏုိင္ေသာအရာ တစ္ခုေတာ့ရွိပါသည္။ ဤဖခင္ၾကီးသည္ သခင္ ေယရႈႏွင့္ မေတြ႕ခင္ ၾကိဳတင္ စဥ္းစားထားသည္။ သခင္ႏွင့္ ေတြ႕လွ်င္ မည္သို႔ ေျပာဆုိရမည္ကို ေတြးထားသည္။ ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႕စြာ ေျပာမည္၊ ေတာင္းပန္ျပီး ေျပာဆိုမည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔၏ ေတြးေခၚ စဥ္းစားထားသမွ်တုိ႔သည္ သခင္ေယရႈ ႏွင့္ေတြ႕ေသာအခါ ျပတင္းေပါက္ အျပင္ဘက္သို႔ ထြက္စဥ္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေလေတာ့သည္။ သခင္ေယရႈကို ေတြ႕သည္ႏွင့္ မ်က္ရည္ မ်ားက အလိုလို စီးဆင္းလာကာ အမႈေတာ္ေဆာင္ တဦး၏ ဣေျဒ သိကၡာမ်ားပင္ အလိုလိုမဆည္ႏုိင္ ေတာ့ဘဲ ေျခေတာ္ရင္းတြင္ ဒူးေထာက္ ဦးညႊတ္ျခင္းျဖင့္ ကူညီမႈ ျပဳပါရန္ ေတာင္းဆိုလာ ေလေတာ့သည္။ သခင္က အေျဖမေပးပါ။ အထပ္ထပ္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟု က်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ဘခင္ျဖစ္ေသာ တရားဇရပ္မွဴးက မည္မွ်ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာသည္ သူ၏ ယံုၾကည္ျခင္းကိုေတာ့ စမ္းသပ္လိုပါေသးသည္။ သူ၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ကိုယ္ေတာ္က မည္သို႔ မွ် ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္မႈ မျပဴခဲ့ေခ်။ သို႔ေသာ္ သူေခၚရာသို႔ ခ်က္ခ်င္းလိုက္ပါခဲ့ေၾကာင္း က်မ္းစာေတာ္ ျမတ္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘခင္၏က ေတာင္းဆို လြန္းအားၾကီးေသာ ေၾကာင့္ လုိက္လာခဲ့သည့္တိုင္ သူ၏ ယံုၾကည္ျခင္း ကို မည္သို႔မွ် မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း မရွိေခ်။ က်မ္းစာကို ျပန္လည္ေလ့လာၾကည့္ပါ။ အခန္းငယ္ (၂၄)တြင္ "ကိုယ္ေတာ္သည္ သူႏွင့္အတူ သြား၍….." ဟူေသာ အသံုးအႏႈံးကို ေတြ႕ရပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေကာင္း၏ ဆိုး၏ မည္သုိ႔မွ် ျပန္လည္တုန္ျပန္မႈ မျပဳဘဲ ခ်က္ျခင္းလိုက္လာခဲ့သည္ကို ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ဤေနရာတြင္ ယာဣ႐ု၏ ခံစားမႈမွာ အားရေက်နပ္ေနေၾကာင္း သိျမင္ႏုိင္ပါသည္။ သူဖိတ္ၾကား လိုက္သည့္ ခဏမွာပင္ ကိုယ္ေတာ္က ခ်က္ျခင္းလုိက္လာခဲ့သည္မွာ အလြန္ ၀မ္းေျမာက္ဘြယ္ရာ ျဖစ္သည္မဟုတ္ပါေလာ။ သို႔ေသာ္ ဆက္လက္ၾကည့္လိုက္ပါဦး။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္ လမ္းခရီးတြင္ လူအလြန္မ်ားေသာေၾကာင့္ တားဆီး ပိတ္ဆို႔မႈကို ခံေနရသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္လည္းေကာင္း၊ ယာဣ႐ုသည္လည္းေကာင္း၊ တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ လည္းေကာင္း လမ္းတြင္ ၾကီးမားေသာ လူအုပ္ ၾကီးကို ေက်ာ္ျဖတ္ရသည္မွာ မလြယ္ကူလွေခ်။ထိုအခ်ိန္တြင္ ေရာဂါသည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ လိႈ႕၀ွက္စြာလာ၍ ကိုယ္ေတာ္၏ အ၀တ္ေတာ္ကို တို႔ထိလိုက္သည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ တို႔ထိလိုက္ပါသည္။ သခင္သည္ ပတ္၀န္း က်င္ကို လွည့္ၾကည့္ျပီးေနာက္ တရားခံကို ရွာေဖြလိုက္သည္။ ေမးခြန္း တစ္ခု ေမးလိုက္သည္မွာ "ငါ့ကို ဘယ္သူ ထိသနည္း"။ တပည့္ေတာ္မ်ားက ကိုယ္ေတာ္ကို ျပန္လည္ ေျပာဆိုလိုက္သည္မွာ "ကိုယ္ေတာ္ရယ္ ဒီေလာက္ လူေတြမ်ားေနတာ ကိုယ္ေတာ့္ကို ထိတာ အဆန္းလား၊ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ထိမိမွာေပါ့။" သုိ႔ေသာ္ ကိုယ္ေတာ္က ျပန္လည္ ေျပာဆိုလုိက္သည္မွာ "မဟုတ္ဘူး။ ငါ့ကိုယ္က တန္ခိုးထြက္တယ္"တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ "တစ္ေယာက္ေယာက္က ငါ့ရဲ႕ စြမ္းရည္ေတြကို အမွီျပဳျပီး တစ္ခုခု လုပ္သြားတယ္။" ဟူ၍ ဆိုႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ယခု ဖခင္တဦး၏ ခံစားခ်က္ကို တခါျပန္လည္ၾကည့္ၾကပါဦးစို႔။ သူသည္ မိမိ၏ တစ္ဦးတည္းေသာ သမီးေလး ေသမင္းတံခါး၀သို႔ ေရာက္ခါနီးဆဲဆဲတြင္ ၾကံရာမရ စိတ္ဂေယာင္ေျခာက္ျခား ျဖစ္ကာ သခင္ေယရႈထံသို႔ အတင္း လူအုပ္ၾကီးကို ျဖတ္ျပီး ေတာင္းပန္မႈျပဳခဲ့ရသည္။ သူသည္ ကိုယ္ေတာ္ကို အလွ်င္အျမန္ အိမ္သို႔ ေခၚသြားခ်င္သည္။ ခဏေလးေတာင္မွ အခ်ိန္မျဖဳန္းခ်င္ပါ။ အိမ္ကို ျမန္ျမန္ေရာက္ဘုိ႔လိုသည္။ သမီးေလး အသက္မေသမီ ကိုယ္ေတာ္က ၾကိဳတင္ေရာက္မွ ျဖစ္လိမ့္မည္။ သမီးေလး၏ အေျခအေနမွာ အခ်ိန္မေရြး ေသဆံုးသြားႏုိင္သည္။ ၾကည့္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ လမ္းခရီးတြင္ ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ေရာက္လာကာ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ တို႔ထိသည္ဟု ဆိုကာ သခင္ထံမွ သခင္၏ စြမ္းရည္မ်ားကို တိတ္တခိုး ယူေဆာင္ေလသည္။ ထိုသို႔ သူမ၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို ကိုယ္ေတာ္ကလည္း သေဘာက် ႏွစ္ျခိဳက္ေနပုံ ရပါသည္။ လမ္းခရီးတြင္ ကိုယ္ေတာ္က လူမႈေရး အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္ေနျပန္ပါသည္။ ထိုအရာမ်ား အားလုံးကို ယာဣ႐ု ျမင္ေတြ႕ေနရပါသည္။ စိတ္မရွည္ႏုိင္ေတာ့ပါ။ သူ႔ကိစၥက ပိုအေရးၾကီးသည္မဟုတ္ပါေလာ။ စိတ္ထဲတြင္ ေတြးေနေသာအရာ မ်ားစြာ ရွိေနေပလိမ့္မည္။


 • ဒါမတရားဘူး။

 • ဒီအမ်ိဳးသမီက ခံစားေနရတာ (၁၂)ေတာင္ရွိေနျပီး။ ေသေလာက္တဲ့ ျပႆနာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္သမီးက  တကယ္ေသရမည့္ အခ်ိန္ေရာက္ေနျပီ။

 • ကၽြန္္ေတာ္က  ကိုယ္ေတာ့္ထံမွာ အရင္ေရာက္တဲ့သူပါ။

 • ကၽြန္ေတာ့္အိမ္ကို အရင္လိုက္ျပီး သမီးကိစၥကို အရင္ေဆာင္ရြက္ျပီးမွ ဒီအမ်ိဳးသမီးရဲ႕ ျပႆနာကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။

 • ဒီအမ်ိဳးသမီက မသန္႔ရွင္းပါဘူး။ ဒီေနရာေတာင္ မရွိသင့္ပါဘူး။

 • ဒီအခ်ိန္မွာ ၀တ္ျပဳရာက်မ္းထဲက က်မ္းပိုဒ္တစ္ခုမွာ ေသြးထြက္ေနတဲ့ ဒီမိန္းမဟာ မသန္႔ရွင္း ဘူးလို႔ ေဖာ္ျပထားတယ္မဟုတ္လား။

 • ပညတ္ေတာ္အရဆိုလွ်င္ ဒီမိန္းမဟာ ေက်ာက္ခဲနဲ႔ေတာင္ ေပါက္ျပီး သတ္ရမယ္မဟုတ္လား။ယခုကဲ့သို႔ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းကို သင္မည္ကဲ့သို႔ ထင္ျမင္သည္ကို ကၽြန္ေတာ္မသိပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ထံတြင္ ထုိကဲ့သို႔ ၾကန္႔ၾကမႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းစရာေတြ ရွိေနပါသည္။ ထိုၾကန႔္ၾကာမႈထဲတြင္ သင္ယူစရာေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ ရာထူးတတ္ဘို႔ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ရသည္ မဟုတ္ေလာ။ က်န္းမာျခင္းဆိုတာကို ရႏုိင္ဘို႔ တစ္စံုတစ္ရာေသာ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ရသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ျပႆနာေတြ ေျပလည္ဘု႔ိ တစ္စံုတစ္ရာ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆုိင္းရသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ထိုကဲ့သို႔ ေစာင့္ဆိုင္းရသည့္ (ေႏွာင့္ေႏွးေနရသည့္) အခ်ိန္ၾကံဳ လာတိုင္း မိမိ အေျခအ ေနမ်ားကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးခြင့္ ရႏုိင္သည္မဟုတ္ပါေလာ။ လူတို႔၏ စိတ္သဘာ၀အရ ျပႆနာ၊ အဆင္မေျပမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕လာပါ အလွ်င္အျမန္ ေျပလည္ခ်င္ပါသည္။ ထိုသို႔ မေျပလည္သည့္ တုိင္ေအာင္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကေတာ့ လံုေလာက္လွ်က္ ရွိသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ဆိုခ်င္ပါ သည္။ယခုကဲ့သို႔ ေစာင့္ဆုိင္းေနရေသာ ယာဣ႐ု၏ ဘ၀ထဲတြင္ သူ၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို တဆင့္ျမင့္လာႏုိင္မည့္ အေျခအေနကို ေတြ႕ၾကံဳခြင့္ရပါသည္။ သူ၏ ပုံမွန္ျဖစ္ရမည့္ အစီအစဥ္ထဲတြင္ တစ္ဆယ္ႏွစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေသြးသြန္ေရာဂါစြဲေနသည့္ မိန္းမက ၀င္ေရာက္ေနရာယူသြားသည္။ ထုိမိန္းမသည္ ေငြေတြကုန္ျပီး ေဆးသမား (ေဒါက္တာ) စံုေနေသာ္လည္း ေရာဂါက ေပ်ာက္ကင္းသြားျခင္း မရွိေခ်။ က်မ္းစာက ေျပာသည္မွာ ေရာဂါ ပိုဆိုးလာသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဤေနရာတြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ တန္ဘိုးရွိလွေသာ အခ်ိန္မ်ားကို ေသအံ့ဆဲဆဲျဖစ္ေသာ သမီးျဖစ္သူအတြက္ အသံုးျပဳရမည့္အစား ပညတ္ေတာ္အရ အျပစ္ရွိျပီး ပယ္ထားရမည့္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္အတြက္ အသံုးျပဳေနသည္။


 • ဤေနရာတြင္ သခင္ေယရႈသည္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အားနာမႈ လံုး၀မရွိေၾကာင္း သက္ေသျပလွ်က္ ရွိပါသည္။

 • ကိုယ္ေတာ္သည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူမ်ား၊ အရာရွိမ်ားကိုလည္း ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ေစရန္ ၾကည့္ရႈသည္။ ဂရုစိုက္သည္။

 • ကိုယ္ေတာ္သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ အပယ္ခံမ်ားကိုလည္း ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္လာေစရန္ ၾကည့္ရႈသည္။ ဂရုစုိက္သည္။

 • ကိုယ္ေတာ္သည္ ယာဣ႐ု၏ ယံုၾကည္ျခင္းကိုလည္း တုန္႔ျပန္မႈျပဳသလို၊ ဆင္းရဲသား အပယ္ခံ မိန္းမတစ္ဦး၏ ယံုၾကည္ျခင္းကိုလည္း ဂရုစိုက္ခဲ့သည္။

 • ကိုယ္ေတာ္သည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာသူမ်ား သက္သက္ကိုသာမၾကည္ဘဲ အေျခအေနအားလံုး အတြက္ ၾကည္ရႈေပးသည္မွာ ေသခ်ာေလသည္။

 • လံုေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိေသာသူတုိင္းကို ရွာေဖြၾကည့္ရႈေပးလွ်က္ရွိပါသည္။


ယာဣ႐ုအေၾကာင္း ဆက္လက္ၾကည့္ၾကပါစို။ သူသည္ အလြန္၀မ္းေျမာက္ျခင္း ခံစားေနရမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ သူအားကိုး ေျမွာ္လင့္ယံုၾကည္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ အစြမ္းအစကို ျမင္ေသာအခါ အလြန္အားရ ေက်နပ္လွ်က္ ရွိသည္။သူ၏ ၀ိညာဥ္သည္ ေလထဲမွာ ၀ဲလႊင့္ ပ်ံသန္းေနသေယာင္ ေပါ့ပါး လန္းဆန္းေနလိမ့္မည္။ သူ႔ကိုယ္သူလည္း သခင္၏ က်န္မာျခင္း တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး သက္ေသခံလွ်က္ ရွိေနပါသည္။ ယခုအခါ မိမိသမီး၏ က်န္မာေရး အတြက္ စိတ္ခ်မႈ အျပည့္ ရွိသြားပါျပီး။ သို႔ေသာ္ စာတန္သည္ သတင္းေကာင္းအတြက္ ၀မ္းေျမာက္လွ်က္ ရွိေသာသူတို႔ကို ၾကာၾကာ ၀မ္းေျမာက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္ မေပးခဲ့ေခ်။  သတင္းစကားတခု ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုသတင္းစကားေၾကာင့္ ေက်ာက္တံုကဲ့သို႔ ခိုင္ခန္႔ေနေသာ သူ၏ ကမာၻေလးသည္ ရုတ္တရက္ ဆပ္ျပာဘူေဘာင္းေလးပမာ လႊင့္စင္ ေပ်ာက္ပ်က္သြားခဲ့ေလသည္။

သခင္ေယရႈသည္ ထိုအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ စကားေျပာေနခိုက္ ယာဣ႐ု၏ အိမ္မွ လူတစ္ေယာက္ ေရာက္ရွိ လာျပီး သတင္းစကားတစ္ခု ေပးပို႔လာသည္။ ထိုသတင္းစကားမွာ "ကိုယ္ေတာ္၏ သမီး ေသဆံုး သြားပါျပီး။ သခင့္ကို ဒုကၡမေပးပါနဲ႔ေတာ့။" ထိုသတင္းစကားကို သခင္ ေယ႐ႈ ကိုယ္တုိင္လည္း ၾကားခဲ့ ေလသည္။ ထိုအခါ တုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ျခားေနေသာ ဘခင္ဘက္သို႔ လွည္ျပီးေနာက္ ရုတ္တရက္ ေျပာလိုက္ေသာ စကားသည္ကား "မေၾကာက္ပါနဲ။ ယံုၾကည္ျခင္း တခုသာ ရွိပါေလာ့" ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အဓိပၸါယ္မွာ "လံုး၀ မတုန္လႈပ္ပါႏွင့္။" ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစကားကို သခင္ေယရႈသည္ သတင္းဆိုးကို ရုတ္တရက္ ၾကားလိုက္သည့္ ခဏျခင္းတြင္ ေျပာလုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼာ က်မ္းစာက ေျပာဆိုထားပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မေကာင္းေသာ သတင္း တစ္စံု တစ္ရာကို ၾကားျပီ ဆိုပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ယံုၾကည္ ျခင္းသည္ အျမဲတမ္း က်ဆင္း သြားေလ့ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ သခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္း ကို အနည္းငယ္မွ်ပင္ ေလ်ာ့နည္းရန္ အလိုေတာ္ မရွိေခ်။ သတင္းဆိုး ၾကားသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ ကို္ယ္ေတာ္သည္ ခ်က္ျခင္း တုန္႔ျပန္လိုက္သည္မွာ "မေၾကာက္ႏွင့္။ ယံုၾကည္ျခင္း တခုသာ ရွိေစေလာ့။" ဟူ၍ ခ်က္ျခင္း တုန္႔ျပန္ခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းဆိုးၾကားသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္က ဘာေျပာသလဲ ဆိုသည္ကို ခ်က္ျခင္း ရွာေဖြဘို႔ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူတို႔သည္ သတင္းဆိုး ၾကားသည့္အခါတိုင္း ေအာက္ပါ အျပဳအမူတို႔ျဖင့္ တုန္႔ျပန္ေလ့ ရွိပါသည္။


 • စိတ္ဓါတ္ေရးရာ က်ဆင္းသြားသည္။

 • ေအာ္ဟစ္ ငိုေၾကြးမည္။

 • တစ္ဦးကို တစ္ဦး အျပစ္တင္ၾကမည္။

 • တယ္လီဖုန္းဆက္ကာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို အေၾကာင္းၾကား အကူအညီယူမည္။

 • မိမိကိုယ္ကို မိမိ အျပစ္တင္မည္။

ယံုၾကည္သူဆိုပါက အထက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ျပီးမွ သခင္ေယ႐ႈကို သတိရမည္။ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္က်မွ အေရးၾကီးသည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သခင္ ေယရႈထံတြင္ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္အားျဖင့္  ခြန္အားယူၾကမည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ သခင္ေယရႈထံတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ၀မ္းေျမာက္စရာ သတင္းစကားႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း စကားမ်ား ရွိေနပါသည္။ယာဣ႐ု အေနျဖင့္ သခင္ ေယရႈႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ခံစားမိေသာ ယံုၾကည္ျခင္း တရား အခ်ိဳ႕ ရွိေနပါသည္။ ေသျခင္းတရား ဆိုသည္မွာ ဖ်ားနာျခင္း ဆိုေသာအရာထက္ ပိုမို စိမ္ေခၚေနေသာ အခ်က္ တခ်က္ မဟုတ္ေခ်။ သခင့္ထံတြင္ တန္ခိုးရွိေနသည္ ဆိုျခင္းေၾကာင့္ ထြက္ခြာသြားေသာ အသက္ကိုလည္း ျပန္လည္ ေပးစြမ္းႏုိင္ပါ သည္။ ယံုပါသည္။ သခင့္ထံတြင္ ထိုအစြမ္းတန္ခိုးမ်ား ရွိေနသည္ မိမိ၏ သမီးကို ျပန္လည္ အသက္ရွင္ေစမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သခင္ေယရႈက "မတုန္လႈပ္ပါႏွင့္" ဟု ေျပာလာေသာ စကားကို ယံုၾကည္သည္။ သင့္ကိုလည္း သခင္ေယရႈက ျပႆနာ အသီးအသီးတြင္ သူႏွင့္ အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ ေတာင္းဆိုေနပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ လံုေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိေနပါသလား။"သင္ကိုယ္တုိင္ ေအာက္ပါ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ရင္ဆိုင္လာရပါက သင္မည္ကဲ့သို႔ ေျဖရွင္း အသက္ရွင္ပါမည္နည္း။


 • သင္သည္ ဆိုးသည္ထက္ ဆိုးလာေသာ အေျခအေနတစ္ခုကို ရင္ဆိုင္လာရပါက မည္သုိ႔ လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။

 • သင္၏ အိမ္ေထာင္ေရး ဆိုးသည္ထက္ ဆိုးလာပါက သင္မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ပါမည္နည္။

 • သင္၏ အလုပ္တြင္ ဆုိးသည္ထက္ ဆိုးလာပါက သင္မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ပါမည္နည္း။

 • သင္၏ ကေလးမ်ား ဆိုးသည္ထက္ ဆိုးလာပါ သင္မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ပါမည္နည္း။

 • သင္၏ ေငြေရးေၾကးေရး အေျခအေန ဆိုးသည္ထက္ ဆိုးလာပါ သင္မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ပါမည္နည္း။

 • သင္သည္ မတရားေသာ စြပ္စြဲမႈမ်ားျဖင့္ စြပ္စြဲလာပါက သင္မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ပါမည္နည္း။

ဤႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ ဆင္ျခင္မႈအရ ကၽြန္ေတာ္ကို သခင္ေျပာခဲ့သည္မွာ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ လံုေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိေနပါသလား။"။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဆိုးသည္ထက္ ဆိုလာေသာ အေျခအေနတခုကို ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္က ေျပာေနေသာ အရာကို သင္၏ ႏွလံုးသားထဲတြင္ ထိုးေဖာက္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ ျပဳႏုိင္ပါသလား။ ယာဣ႐ုကို ေျပာလိုက္ေသာ စကားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုလည္း ေျပာေနသေယာင္ ခံစားမိပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ လံုေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိေနပါသလား။"

ယာဣ႐ု၏ ႏွလံုးသားႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို သတင္းဆိုး မၾကားမီကပင္ ၾကီးမားေသာ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ တုိ႔ထိ ခံစားျပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ပ်က္လာမည့္ အရာတို႔အတြက္ ၾကိဳတင္ ခံစား ယံုၾကည္ျပီး ျဖစ္ေပေတာ့မည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔ သိရွိရမည့္အခ်က္တခုမွာ သခင္ေယရႈသည္ မည့္သည့္အခါမွ် စ်ာပန အစီအစဥ္မ်ားကို မျပဳလုပ္ခဲ့ေခ်။ သခင္ေယ႐ႈ၏ အစီအစဥ္ ဇယားထဲတြင္ ေသျခင္း ဆိုသည္မွာ မရွိေခ်။ ယခု ယာဣ႐ု၏ အိမ္သို႔ သြားေရာက္သည့္ အစီအစဥ္သည္ စ်ာပန အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ရန္မဟုတ္ေၾကာင္း နားလည္ထားပါ။ ဖခင္ ကိုယ္တိုင္လည္း သိမည္ဟု ထင္ပါသည္။ သခင္ အိမ္သို႔ လုိက္လာခဲ့ျခင္းမ်ာ အသုဘ အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ရန္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိေနပါသည္။သခင္ေယရႈက ေျပာေနပါသည္။ "ငါႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းဘို႔ လံုေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း သင့္မွာ ရွိသလား"  အခန္းငယ္ ၂၄ ကိုၾကည့္ပါ။ "ကိုယ္ေတာ္သည္ သူႏွင့္အတူသြား၍ . . . "   အငယ္ ၃၆ "မ ေၾကာက္ၾကႏွင့္။ ယံုၾကည္ျခင္း တခုသာ ရွိေစေလာ့"

ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသ၍ "ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ အခ်ိန္ေႏွာင္းသြားျပီ" "ေနာက္က်သြားျပီ" "လြန္သြားျပီ" ဆိုသည့္ စကားလံုးမ်ား မရွိပါ။ ယာဣ႐ု ၾကားသိရေသာ သတင္းစကားသည္ သတင္းဆိုး ျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူတို႔အတြက္ အဆိုးထဲတြင္ အေကာင္းမ်ား အစဥ္လႊမ္းမိုးလ်က္ ရွိသည္။ လူတို႔သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကိုယ္ေတာ္ေရာက္လာေသာ္လည္း အက်ိဳးမရွိဟု ခံစားယံုၾကည္ေနၾက သည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ မည္သုိ႔မွ် မတတ္ႏုိင္ေသာသူမဟုတ္။ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ တတ္ႏုိင္ေသာ အရွင္ျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ကိုယ္ေတာ္သည္ ယာဣ႐ု၏ အိမ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ေသဆံုးသြားေသာ  သမီးငယ္၏ အခန္းသို႔ ၀င္ေရာက္ကာ သမီးငယ္၏ လက္ကို ဆြဲကိုင္လွ်က္ "မိန္းမငယ္၊ ထေလာ့" ဆိုသည္ႏွင့္ ေသဆံုးေနေသာ မိန္းမငယ္ေလးသည္ ျပန္လည္ထေျမာက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သင္ကိုယ္တုိင္ ခံစားၾကည့္ပါ။ ယာဣ႐ုသည္ ခံစားရေသာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာအတြက္ မည္မွ် ေက်နပ္ ၀မ္းေျမာက္ေနပါမည္နည္း။သင္၏ ဘ၀ အသက္ရွင္မႈ ထဲတြင္ ထိုေကာင္းၾကီး မဂၤလာကို ရယူ ခံစားႏုိင္ပါသည္။ ယာဣ႐ုသည္ ျဖစ္ပ်က္သမွ် အရာမ်ားကို ျပန္လည္ စဥ္စားၾကည့္လိုက္တိုင္း ေက်နပ္အားရ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ခံစားရေပလိမ့္မည္။ မည္မွ်ပင္ ျပႆနာ ဆိုးရြား ၾကီးထြားေနေစကာမူ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းလိုေသာ စိတ္ႏွလံုး အျပည့္အ၀ ရွိေနပါသည္။ ထိုစိတ္ႏွလံုးသည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းလိုသည့္ ယံုၾကည္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ယာဣ႐ုတြင္ လံုေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္ေမးပါရေစ။ သင့္မွာ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ လံုေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိေနပါသလား။ ထိုေမးခြန္းကို ကိုယ္ေတာ္က သင့္ကို ေမးခဲ့လွ်င္ သင္မည္ကဲ့သို႔ ေျဖပါမည္နည္း။

သခင္ေယရႈက သင့္ကိုေျပာေနပါသည္။ ယေန႔ပင္ နားေထာင္ပါ။

မင္းငါနဲ႔အတူေလွ်ာက္လွမ္းဘို႔ လံုေလာက္တဲ့ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိသလား။ ငါဟာ သင့္ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးကို ျပန္လည္တည့္မတ္ ေကာင္းမြန္ေစႏုိင္ေသာသူ ျဖစ္တယ္။

မင္းငါနဲ႔အတူေလွ်ာက္လွမ္းဘို႔ လံုေလာက္တဲ့ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိသလား။ ငါဟာ သင့္ရဲ႕ ေငြေရး ေၾကးေရး ျပႆနာ ေတြကို ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ ေစႏုိင္ေသာသူ ျဖစ္တယ္။

မင္းငါနဲ႔အတူေလွ်ာက္လွမ္းဘို႔ လံုေလာက္တဲ့ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိသလား။ မင္းငါနဲ႔ အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းမယ္ဆိုရင္ ေသဆံုးေနတဲ့ မင္းရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြကို ျပန္လည္ ထေျမာက္ေစမည့္သူ ျဖစ္ပါတယ္။

မင္းငါနဲ႔အတူေလွ်ာက္လွမ္းဘို႔ လံုေလာက္တဲ့ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိသလား။ မင္းရဲ႕ ဆံုးရႈံးေနတဲ့ အလုပ္ေတြကို ျပန္လည္ေအာင္ျမင္ေစႏုိင္တဲ့ အရွင္ျဖစ္တယ္။

မင္းငါနဲ႔အတူေလွ်ာက္လွမ္းဘို႔ လံုေလာက္တဲ့ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိသလား။ မင္းၾကည့္ေနတဲ့ ေလာကအရာေတြဟာ အစစ္အမွန္ ေတြမဟုတ္ပါဘူး။

မင္းငါနဲ႔အတူေလွ်ာက္လွမ္းဘို႔ လံုေလာက္တဲ့ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိသလား။ မင္း ေနာက္က်သြားျပီလို႔ ေတြးထင္ေနတဲ့ အရာေတြဟာ မူလထက္ ေကာင္းမြန္ထက္ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ ျပန္လည္ လည္ပတ္ေစမယ္။

မင္းရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းေတြ မေပ်ာက္ဆံုးပါေစနဲ႔။

သင့္ရဲ႕ အျမင္ကို အားမကိုးပါနဲ႔။ ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းပါ။

အျခား ပတ္၀န္းက်င္က ေျပာဆိုေနတာေတြကို နားမေထာင္ပါနဲ႔။ ကိုယ္ေတာ္ကိုသာ ယံုၾကည္ျခင္းေတြနဲ႔ အရာရာကို ရင္ဆိုင္လိုက္စမ္းပါ။ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။

မင္းလြင္

ကိုးမုိင္ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္