Jun 22, 2012

ယံုၾကည္သူတို႔၏ ကိုးကြယ္ျခင္း

အသင္းေတာ္ကို ဘုရားသခင္ တည္ရွိေစျခင္းအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ (၅) ရပ္ရွိပါသည္။၄င္းတို႔မွာ
(၁) ကိုးကြယ္ရန္
(၂) အမႈေတာ္ ေဆာင္ရန္
(၃) ဧ၀ံေဂလိ ေဟာေျပာရန္
(၄) မိသားစု၀င္ ျဖစ္လာရန္ ႏွစ္ျခင္းေပးျခင္း
(၅) တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေစရန္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။
ထိုအရာ (၅)ခုအနက္ ပထမဦးဆံုးအခ်က္ျဖစ္ေသာ အသင္းေတာ္၌ ကိုးကြယ္ျခင္း အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ ေလ့လာလိုပါသည္။

(၁) ဘာေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ျခင္းဟာ အေရးၾကီးသလဲ

ကိုးကြယ္ျခင္းဆိုတာ အသင္းေတာ္ တစ္ခုအတြက္ေတာ့ အဓိက အေရးအၾကီးဆံုး အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုျဖစ္ အသင္းေတာ္ မရွိခင္ ဓမၼေဟာင္းကာလ ကတည္းက ရွိေနခဲ့တယ္။ ဘုရားသခင္ကို သိကၽြမ္းေသာ သိုးေတာ္စုအတြက္ေတာ့ ကိုးကြယ္ျခင္း ဆိုတာ အသက္တာရဲ႕ ဗဟုိအခ်က္အျခာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကိုးကြယ္ျခင္းဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို လူျဖစ္ ကတည္းက လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုအေနနဲ႔ အလိုလို နားလည္ျပီး ျဖစ္ေနခဲ့တယ္။ လူကို ဖန္းဆင္းတဲ့ အခ်ိန္ကတည္းက အာဒံနဲ႔ ဧ၀ဟာ ဘုရားသခင္နဲ႔ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ၾကီးထဲမွာ ေနေအးေသာ အခ်ိန္မွာ လမ္းေလွ်ာက္ရင္းနဲ႔ ကိုးကြယ္မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကေတာ့ အာဒံနဲ႕ ဧ၀ဟာ အျပစ္ကင္းစင္တဲ့ အခ်ိန္ကေလးေပါ႔။ တကယ္ေတာ့ ျပီးျပည့္စံုတဲ့ ကိုးကြယ္ျခင္းဆိုတာ အျပစ္တရားကင္းစင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အျပစ္ရွိလာျပီဆိုရင္ေတာ့ သန္႔ရွင္းတဲ့ ဘုရားရဲ႕ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို တိုး၀င္ ခ်ဥ္းကပ္ဘို႔ (သို႔) ကိုးကြယ္ဘို႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ အျပစ္ဝင္ေရာက္လာျပီးတဲ့ေနာက္ အာဒံနဲ႔ ဧ၀ဟာ ဘုရားသခင္ထံမွာ ခ်ဥ္းကပ္ဘို႔၊ မိႆဟာရဖြဲ႕ဘို႔ ဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။

ဘုရားသခင္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အစဥ္ထာ၀ရ ကိုးကြယ္ဘို႔ အလိုေတာ္ရွိတာေၾကာင့္ ယံုၾကည္သူေတြကို ခရစ္ေတာ္ရဲ႕အေသြး ေတာ္အားျဖင့္ သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ေအာင္ အရင္ျပဳလုပ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အသင္းေတာ္ထဲမွာ ကိုးကြယ္ႏုိင္ျခင္း အခြင့္ရတာဟာ ဘုရားသခင္က ျပင္ဆင္ေပးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ကိုးကြယ္ျခင္းဆိုတာ ယဇ္ပူေဇာ္မႈကို အေျခခံျပီး မိမိကိုယ္ကို သန္႔ရွင္းေစတဲ့ အေျခခံပုံစံကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္သို႔ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ေသာ တံခါးေပါက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလြန္ အေရးၾကီးပါတယ္။ ဘုရားသခင္နဲ႔ ဆက္ႏြယ္မႈ ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္စီးသြားရတဲ့ အေျခအေနကို သင္ကိုယ္တုိင္ ျမင္ေတြ႕ခံစားျပီး ျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဘုရားသခင္ဟာ သူခ်စ္ျမတ္ႏုိးေသာ လူသားမ်ားနဲ႔ ဆက္ႏြယ္မႈ ပ်က္စီး သြားျပီးေနာက္ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းဘုိ႔ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ ကိုးကြယ္ျခင္းဆိုတာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ မ်က္ေမ်ာက္ေတာ္ကို ဝင္ေရာက္ဘုိ႔ အဓိက ၀င္ေပါက္ၾကီး ျဖစ္လာ ပါတယ္။ ဒါဟာ ကိုးကြယ္ျခင္းရဲ႕ ေသာ့ခ်က္တစ္ခုပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ျခင္းဆိုတာ အလြန္ အေရးၾကီးပါတယ္။

(၂) ယေန႔လူမ်ား ခံစားေနၾကတဲ့ ကိုးကြယ္ျခင္းပုံစံ

ကိုးကြယ္ျခင္းဆုိတာ အသင္းေတာ္တစ္ပါးမွာ သြားထိုင္တာ၊ သီခ်င္းဆိုတာ၊ သက္ေသခံတာ၊ တရားေဒသနာ ၾကားနာတာ စသည္ျဖင့္ တစ္ခုခုလုပ္တာကို ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုးကြယ္ျခင္းဆိုတာ အသက္တာမွာ အေရးၾကီးလုပ္ငန္းစဥ္ တခုအေနနဲ႔ ဘ၀ၾကီးတစ္ခုလံုးနဲ႔ဆိုင္ျပီး တစ္သက္လံုးအတြက္ အဓိက အေၾကာင္းအရာအျဖစ္ အေရးၾကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကိုးကြယ္ ေနခ်ိန္မွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို မိမိရဲ႕ အရွင္သခင္အျဖစ္ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံျပီး ႏွလံုးသားမွာ နံ၀ိညာဥ္ဘုရားကို ရည္စူး အာရုံျပဳကာ ဝတ္ျပဳႏုိင္ပါတယ္။
ကိုးကြယ္တယ္ဆိုတာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး စီစဥ္တဲ့ အစီအစဥ္ထဲမွာ သြားရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ မ်က္ေမွာက္ ေတာ္ကို တိုးဝင္ေနျခင္းျဖစ္လို႔ သင့္ရဲ႕ ဦးေႏွာက္ အသိတရားနဲ႔ မျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး။ ဒါဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွာ တိုးဝင္ခ်ဥ္းကပ္မႈ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကိုသာ ဆင္ျခင္သင့္ပါတယ္။
မႆဲ၁၅း၈-၉လူတို႔ စီရင္ေသာပညတ္တုိ႔ကိုသြန္သင္၍နည္းဥပေဒသေပးလ်က္ပင္ငါ့ကိုအခ်ဥ္းအႏွီးကိုးကြယ္ၾက၏ဟုေနာက္ျဖစ္လတံ့ေသာအရာကိုေလ်ာက္ပတ္စြာေဟာခဲ့ျပီးဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။
ေယရႈက ေျပဆိုခဲ့သည္မွာ ဒါဟာ မွန္ေသာလမ္း၊ မွန္ေသာစကား၊ မွန္ေသာ အစီအစဥ္ စသည္ျဖင့္ လူမ်ားက သတ္မွတ္ထား တဲ့အရာေတြ ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအရာေတြမွာ ဘုရားသခင္ လိုခ်င္ေသာအရာ ဘာမွ်မရွိ။ ထိုသူတုိ႔သည္ ပါစပ္က ဘုရား သခင္ဟု ေျပာေနၾကျပီး အမွန္တကယ္အသက္တာတြင္ ခ်ိဳ႕တဲ့ေနၾကသည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အသက္တာထဲတြင္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈကို ေမွ်ာ္လင့္တတ္ၾကျခင္း မရွိခဲ့ၾကပါဘူး။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ား မ်ားစြာၾကံဳခဲ့ဘူးျပီး ျဖစ္ၾကမွာပါ။ တနဂၤေႏြေန႔မွာဘဲ ရွိတဲ့ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း အစီအစဥ္ေလာက္ကိုသာ ခံစားဘူးေသာသူ အမ်ားအျပား ရွိၾကမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

(၃) ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္တယ္ဆိုတာ ဘုရားကိုသာ အဓိက ဦးတည္ရမည္။

သင္မွတ္မိလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ မာရိသည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ပဋိသေႏၶယူျပီးတဲ့အခါ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းခဲ့ပါတယ္။
လုကာ ၁း၄၆-၅၀
မာရိကလည္းငါ့စိတ္ႏွလံုးသည္ထာဝရဘုရားကိုခ်ီးမြမ္း၏။ငါ့ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ဘုရားသခင္ကို အမွီျပဳ၍ ငါ့ဝိညာဥ္သည္ ရႊင္လန္းျခင္းရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား မိမိကၽြန္မ၏ ႏွိမ့္ခ်ေသာအျဖစ္ကိုၾကည့္ရႈေတာ္မူျပီ။ေနာက္ကာလ၌ ခပ္သိမ္းေသာ လူအစဥ္အဆက္တုိ႔သည္ ငါ့ကိုမဂၤလာရွိေသာသူဟူ၍ ေခၚၾကလိမ့္မည္။ တန္းခိုးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ဘုရားသည္ အံ့ဘြယ္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကို ငါ့အားျပဳေတာ္မူျပီး။ထုိဘုရား၏နာမေတာ္သည္ရုိေသဘြယ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရား ကိုေၾကာက္ရြံ႕ေသာသူတုိ႔သည္ သနားေနာ္မူျခင္းေက်းဇူကိုအစဥ္မျပက္ခံစားၾက၏။ (လုကာ ၁း၄၆-၅၀)

ဆာလံ ၃၄း၃
ငါႏွင့္အတူထာဝရဘုရားကိုခ်ီးမြမ္းၾကစို႔။နာမေတာ္ကိုတညီတစ္ညႊတ္ထဲခ်ီးေျမွာက္ၾကစို႔။ (ဆာလံ ၃၄း၃)

ဘုရားကို ကိုးကြယ္တဲ့အခါမွာ အျခားအရာမ်ားထက္ ပိုမိုေမွ်ာ္လင့္တတ္ပါေစ။ "ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္ကို ခ်ီးေျမွာက္ပါ" လို႔ ေျပာဆိုရာမွာ ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္ကို ထင္ေပၚေၾကာ္ၾကားေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိအရာသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေနထုိင္အသက္ရွင္မႈအားျဖင့္ သူ၏ နာမေတာ္ကို ခ်ီးေျမွာက္ေပးေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘုရားသခင္က စစ္မွန္ေသာ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္သူမ်ားကို ရွာေဖြေနသည္။ (၂ခ်ဳပ္ ၁၆း၉)

ေယာဟန္ ၄း၂၂-၂၄
သင္တို႔သည္ ကိုယ္မသိေသာ အရာကို ကိုးကြယ္ၾက၏။ ငါတို႔သည္ ကိုယ္သိေသာ အရာကို ကိုးကြယ္ၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ယုဒလူတို႔၌ ကယ္တင္ျခင္း အေၾကာင္းရွိ၏။ ကိုးကြယ္ေသာသူ မွန္သမွ်တို႔သည္ ခမည္းေတာ္ကို နံဝိညာဥ္ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ သစၥာတရားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ကိုးကြယ္ရမည့္ အခ်ိန္ကာလသည္ လာ၍ ယခုပင္ ေရာက္လ်က္ရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသို႔ ကိုးကြယ္ေသာ သူတို႔ကို ခမည္းေတာ္သည္ အလိုရွိေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္သည္ နံ၀ိညာဥ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္ကို ကုိးကြယ္ေသာ သူတို႔သည္ နံဝိညာဥ္ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ သစၥာႏွင့္လည္းေကာင္း ကိုးကြယ္ရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ (ေယာဟန္ ၄း၂၂-၂၄)

အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္ကို ေသခ်ာစြာ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ သခင္ေယရႈက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္လိုေျပာသလဲဆိုရင္ "သင္တုိ႔ကိုးကြယ္ေသာအရာကို သင္တို႔မသိ" ဟူ၍ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔ သင့္ကို ေမးျမန္းလိုပါတယ္။ သင္ကိုးကြယ္ေသာ အရာကို သင္သိပါသလား။ ယေန႔ ခရစ္ယာန္ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဘုရားေက်ာင္းမွာ ကိုးကြယ္ျခင္းအမႈ ျပဳေနၾကတာဟာ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ျဖစ္လို႔ ဘုရားေက်ာင္း တတ္ေနတဲ့သူေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သူတို႔ဟာ မိမိကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားအေၾကာင္းကို မသိၾကတဲ့သူေတြ မ်ားပါတယ္။ သူတို႔ကို ေမးလိုက္ရင္ ငါတို႔ ကိုးကြယ္တဲ့ ဘုရားဟာ ထာဝရဘုရား၊ အသက္ရွင္ေသာဘုရား၊ ငါတို႔ကို ကယ္တင္ေသာ ဘုရား စသည္ျဖင့္ ဒီေလာက္ေတာ့ ေျပာႏုိင္ေကာင္း ေျပာႏုိင္ၾကမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒီထက္ပိုျပီး နက္နက္နဲနဲ သိခ်င္သူရွိလို႔ ေမးျမန္းလာျပီ ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔ မေျဖတတ္ၾကေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဘုရားသခင္နဲ႔သာ မိႆဟာရ အစဥ္ ရွိတယ္ဆိုရင္ အဲဒီဘုရားအေၾကာင္းကို သိျပီးသား ျဖစ္ေနၾကမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားနဲ႔ အကၽြမ္းမ၀င္တဲ့သူေတြကေတာ့ ဘုရားသခင္အေၾကာင္း ေျပာစရာ စကား သူ႔မွာ ရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ခရစ္ေတာ္ သင္ေပးခဲ့တဲ့ ကိုးကြယ္နည္း

ေယာ ၄း၂၄ တြင္ ဘုရားသခင္သည္ဝိညာဥ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ေသာ သူတုိ႔သည္ နံဝိညာဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း သစၥာျဖင့္ လည္းေကာင္း ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္ရမည္။ (ေယာ ၄း၂၄)

၁။ ကိုးကြယ္ေသာသူဟာ ဝိညာဥ္ထဲေန ကိုးကြယ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝိညာဥ္ျဖင့္ ကိုးကြယ္ရမည္။ ဒီေနရာမွာ သံုးထားတဲ့ ဂရိစကားလံုးက Pnuemati ဆိုတဲ့ စာလံုး (စကားလံုး) ျဖစ္သည္။ အဓိပၸါယ္မွာ "စစ္မွန္ေသာ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းျဖစ္ဘို႔ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဝိညာဥ္ ထုပ္လြတ္ျခင္း" ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ အဲဒီလို ဝိညာဥ္ႏွင့္ ကိုးကြယ္ႏုိင္ဘုိ႔


  • က။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဘုရားသခင္နဲ႔ ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

  • ခ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုး၊ ဆႏၵ၊ ခံစားခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ကိုယ္တုိင္ ေဖၚျပႏုိင္တယ္မဟုတ္လား။ သင္သိေသာ အဓိက အရာကို ဘုရားသခင္ ထံက ရလာတဲ့ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္၊ ေကာင္းၾကီး အျပင္ ဘုရားသခင္ထံက ရတဲ့ အရာမွန္သ မွ်ကို ႏႈတ္က ျမၽႊတ္ဆိုေဖၚျပႏုိင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


၂။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ သမၼာတရားအားျဖင့္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေယာ ၁၇း၁၇ တြင္ သမၼာတရားအားျဖင့္ သန္႔ရွင္းရမည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္သည္ သမၼာတရားျဖစ္ပါ၏။ သမၼာတရားဆိုသည္မွာ


  • က။ ဘုရားက ဘာေတြ လိုအပ္သလဲ။ ဘာေတြလုပ္ေပရမလဲဆိုတာ သိျခင္း။
  • ခ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဖန္ဆင္းျပဳလုပ္ေသာ ဘုရားႏွင့္ အသက္တာ အသက္ရွင္မႈ၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ျခင္းကို သိျခင္း၊
  • ဂ။ အျခားလူမ်ားအတြက္ သမၼာတရားျဖစ္လာမည့္ လမ္းထဲတြင္ အသက္ရွင္ျခင္း။


ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္အရ၊ သမၼာက်မ္းစာအရ၊ ကိုးကြယ္အသက္ရွင္ေနၾကပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ ဗဟို အခ်က္အျခာျဖစ္ရ မယ္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာ ဗဟိုအခ်က္ျခာျဖစ္ရမယ္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ လုပ္ေဆာင္ေပးေသာအရာဟာ ဗဟိုအခ်က္အျခာျဖစ္ေနရမယ္။


  • ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ လႊတ္ေျမာက္ျခင္းထဲတြင္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ရမည္။

ေယာဟန္ ၈း၃၂ သင္သည္ သမၼာတရားကိုသိ၍ သမၼာတရားက သင့္ကို လႊတ္ျခင္းေပးလိမ့္မည္။ (ေယာ ၈း၃၂)
ေယာဟန္ ၈း၃၆ သားသည္ သင္တုိ႔ကို လႊတ္လွ်င္ သင္တုိ႔သည္ လြတ္ၾကလိမ့္မည္။ (ေယာ ၈း၃၆)

တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အသင္းေတာ္ရဲ႕ ထုံတမ္းစဥ္လာေတြရဲ႕ ခ်ည္ေႏွာင္မႈကို ခံရျပီး ကိုးကြယ္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို မေရာက္ႏုိင္ၾကဘူး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘယ္ေန႔မွာ ဆံပင္မညွပ္ရဘူး၊ ဘယ္ေန႔မွာ ခရီးမထြက္ရဘူး၊ ဘယ္ေန႔မွာ ဘာမလုပ္ရဘူးဆိုတဲ့ အစဥ္အလာေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္ရွင္ေနၾကတယ္။ ဒါဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဘုန္းေတာ္ကို ခံစားရဘုိ႔ အတားအဆီးေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေယာဟန္ ၈း၃၂ ကေတာ့ သမၼာတရား ကိုသိရင္ အလိုလို လႊတ္ျခင္းအခြင့္ ရလိမ့္မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ အသက္တာထဲမွာ အဲဒီအရာေတြထဲကေန လြတ္ေျမာက္ဘုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။

အသင္းေတာ္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းကို တခ်ိဳ႕က အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ ေဘာင္ခတ္ထားၾကတယ္။ အဲဒီအစီအစဥ္အတုိင္းမဟုတ္ရင္ ၀တ္္ျပဳကိုးကြယ္တာ မမွန္ဘူး၊ ဒါမွမဟုတ္ တမ်ိဳးၾကီး ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ အဲဒါကလည္း အသင္ေတာ္ရဲ႕ ၀တ္ျပဳကိုး ကြယ္ျခင္းမွာ ေဘာင္ခတ္ထားတာေၾကာင့္ အျခားအသင္းေတာ္ တစ္ခုေရာက္သြားရင္ မိမိ အသင္းေတာ္ရဲ႕ အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ မိမိေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ အသင္းေတာ္ အစီအစဥ္မဟုတ္လို႔ ခြန္အားမရ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း က်မ္းစာမွာ မပါ၀င္တဲ့အရာ ေတြကို ေဘာင္ခတ္ျပိး ယုံၾကည္မႈ လမ္းလြဲေနၾကတာေၾကာင့္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းကို အတားအစီးျဖစ္ေစပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ စစ္မွန္ေသာ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္မႈကို ျပဳလုပ္ျပီး ဘုရားသခင္ထားရွိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ထဲမွာ ရွင္သန္ အသက္ရွင္ဘို႔ ေ၀ငွခ်င္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။