Jun 22, 2012

"ကယ္တင္ရွင္ ငါ့ကို လမ္းျပသည္" ဓမၼသီခ်င္း၏ ရာဇ၀င္

ကယ္တင္ရွင္ ငါ့ကိုလမ္းျပသည္
All the Way My Savior Leads Me
သီခ်င္းစာသား         - ဖန္နီ၊ ေဂ်၊ ခရုိစ္ဘီ (၁၈၂၀-၁၉၁၅)
ေတးေရး                - ေရာဘတ္ေလာ္ရီ (၁၈၂၆-၁၈၉၉)

           “ေကာင္းေသာ သူ၏ ေျခရာ တို႔ကို ထာဝရ ဘုရားသည္ ပဲ့ျပင္၍၊ သူသြားရာ လမ္းကို ႏွစ္သက္ ေတာ္မူ၏။”
            ဤ ဧဝံေဂလိ ဓမၼသီခ်င္းမွာ ဆုေတာင္းသံကို ဘုရားသခင္ နားေညာင္းၿပီးေနာက္ ေက်းဇူး တင္ေၾကာင္းကို ေဖာ္က်ဴးျခင္း ျဖစ္သည္။ ဖန္နီ၊ ေဂ်၊ ခရုိစ္ဘီ၌ ငါးေဒၚလာ အေရးတႀကီး လိုအပ္ရာ မည္သို႔ ရရွိ ႏုိင္မည္ကို မသိပါ။ သူ လုပ္ေနက် အတိုင္း ဤ လိုအပ္မႈ အတြက္ ဆုေတာင္းသည္။ မိနစ္ အနည္းငယ္ အတြင္း၌ လူစိမ္း တစ္ေယာက္သည္ သူမ၏ တံခါးဝ၌ ေပၚလာကာ လိုအပ္ေသာ ေငြပမာဏ အတိ အက် ယူေဆာင္ လာသည္။ “ဘုရား သခင္သည္ ကၽြန္မ၏ ဆုေတာင္း သံကို နားေညာင္းၿပီး ဤေငြကို ယူေဆာင္ လာလိုေသာ ႏွလံုးသားကို တစ္စံု တစ္ဦး၌ ထည့္ေပးၿပီဟု ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း မွအပ ကၽြန္မ၌ အျခား ေျပာျပစရာ မရွိပါ။ ကၽြန္မ အေနႏွင့္ ဘုရားသခင္ ပို႔ေဆာင္သည့္ နည္းမွာ အလြန္ အ့ံၾသဖြယ္ ေကာင္းသည္ ဟူ၍ စဥ္းစားမိျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္မသည္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ကဗ်ာ တစ္ပုဒ္ ေရးဖြဲ႕ကာ ေဒါက္တာ ေလာရီက သံစဥ္ကို ေရးစပ္ ေပးပါသည္” ဟူ၍ ေရးသား ထားသည္။ ဤ ဓမၼ သီခ်င္းသည္ ပထမဦးဆုံး ၁၈၇၅ ခုႏွစ္၌ ဝီလ်ံ အိပ္ခ်္ဒြန္းႏွင့္ ေရာဘတ္ ေလာရီတို႔ ေရးသား ျပဳစုေသာ “Bright and Best” (အေတာက္ပဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး) ဟူေသာ ဥပုသ္ စာေျဖေက်ာင္း ေပါင္းခ်ဳပ္၌ ပထမဦးဆံုး ေတြ႕ရသည္။
           ဖန္နီ ခရုိစ္ဘီသည္ ၁၈၂၃ခု ေမလ(၂၄) ရက္ေန႔တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ ဘက္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ဆင္းရဲေသာ မိဘမွ ေမြးဖြားသည္။ မွားယြင္းေသာ ေဆးဝါး ကုသ မႈေၾကာင့္  အသက္(၆)ႏွစ္တြင္ မ်က္စိ ကြယ္သြား ရွာပါသည္။ သူမသည္ အသက္တာ တစ္ေလွ်ာက္လံုး၌ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၏ စိန္႔ဂၽြန္း မက္သဒစ္ ဧပီးစ္ကိုပယ္လ္ အသင္းေတာ္၌ သစၥာ ရွိေသာ အသင္းသား တစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။  သူမသည္ နယူးေယာက္ ၿမိဳ႕ရွိ နယူးေယာက္ မ်က္မျမင္ ေက်ာင္း၌ ပညာ သင္ၾကား တတ္ေျမာက္ ခဲ့သည္။ ၁၈၄၇မွ ၁၈၅၈ အထိ ဤေက်ာင္း၌ပင္ ဆရာမ အျဖစ္ ထမ္းရြက္ခဲ့သည္။ ၁၈၅၈ ခုႏွစ္တြင္ မ်က္မျမင္ ေက်ာင္း၌ ေတးဂီတ က႑၌ လြန္စြာ အရုိအေသ ျပဳျခင္း ခံရသည့္ မ်က္မျမင္ ေတးဂီတ သမား အလက္ဇျႏၵား ဗန္အဲလ္စ္တင္း (Alexander Van Alstyne)ကို လက္ထပ္သည္။ သူမ၏ ေစာေစာပိုင္း ေရးသား ထားေသာ ကဗ်ာ လကၤာတို႔မွာ ေလာကီ ကဗ်ာ လကၤာမ်ား ျဖစ္သည္။ သူမ၏ လူႀကိဳက္ မ်ားေသာ သီခ်င္း တစ္ပုဒ္ ျဖစ္သည့္ “Rosalie, the Prairie Flow”အားျဖင့္ ေတးေရးခ ေဒၚလာ သံုးေထာင္ နီးပါးခန္႔ ရရွိသည္။ ထိုအေရအတြက္မွာ ထုိကာလ အတြက္ အေတာ္အတန္ မ်ားျပားေသာ အေရအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ နာမည္ေက်ာ္ အသင္းေတာ္၌ ေတးဂီတ သမားျဖစ္သည့္ W.B. Bradbury ၏ တိုက္တြန္း မႈေၾကာင့္ အသက္ ေလးဆယ္ ေရာက္ေသာ္ ဧဝံေဂလိ ေတးကဗ်ာ မ်ားကို စိတ္အား ထက္သန္စြာ စတင္ေရးသားၿပီး (Happiest Creature in all the Land)(ေျမတစ္ျပင္ လံုး၌ အေပ်ာ္ဆံုးေသာ သတၱဝါ) သီခ်င္း ျဖစ္လာသည္။ ဖန္နီ ခရုိစ္ဘီသည္ ဒူးေထာက္ ဆုေတာင္းၿပီး ဘုရားသခင္ လမ္းျပျခင္းကို မေတာင္းဆိုမီ သီခ်င္း ေရးသားျခင္း တစ္ခါမွ် မျပဳပါ။ သူမသည္ သူမ၏ က်မ္းစာအုပ္ႏွင့္ တကြ အေမရိကန္ အလံေတာ္ အေသးေလး တစ္ခုကို အၿမဲတမ္း ယူေဆာင္ေလ့ ရွိသည္။ သူမ၏ အသက္တာ ခရီးစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး၌ အေရးအသား မ်ားတြင္ ဧဝံေဂလိ ေတးဂီတ က႑၌ ထိပ္ဆံုးမွ ဦးေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။ အိုင္ရာဒီစိန္ကီ၊ ဒပ္ဗလ်ဴအမ္အိပ္ခ်္ဒြန္း၊ ဂၽြန္စြီနီ၊ ေဂ်ာ့ရွ္စတက္ဗင္၊ ေဂ်ာ့ရွ္ရြတ္၊ ဝီလ်ံကိ ပက္ထရစ္စသည္တို႔ႏွင့္ လက္တြဲသည္။
             ဖန္နီ ေဂ်ခရိုစ္ဘီ ေရးစပ္သည့္ ဓမၼသီခ်င္းထဲတြင္ “မဂၤလာရွိေသာစိတ္ခ်မႈ” (Blessed Assurance)၊ “အရာ ခပ္သိမ္း တို႔ထက္ ငါ၏ကယ္တင္ရွင္”-(My Saviour First of All) “ပ်က္စီးသူကယ္တင္ယူ” (Rescue the Perishing)ႏွင့္ “ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းရ” (Saved By Grace) စသည္တို႔သည္ ယေန႔ထိတိုင္ က်ဴးဧလ်က္ရွိၾကသည္။
              ေရာဗတ္ ေလာ္ရီသည္ ၁၈၂၆ခု၊ မတ္လ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ ပင္ဆာ ေဗးနီးယားျပည္နယ္၊ ဖိလ ေဒလဖိၿမိဳ႕၌ ဖြားျမင္သည္။ သူသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေအာင္ျမင္ ထက္ျမက္ေသာ တရားေဟာ ဆရာ တစ္ပါးႏွင့္ အေရွ႕ဘက္ပိုင္း၌ နာမည္ႀကီး ႏွစ္ျခင္း အသင္းေတာ္မ်ား၌ သင္းအုပ္ ဆရာ တစ္ေယာက္ အျဖစ္ လူသိမ်ား လာသည္။ ေတးဂီတႏွင့္ ဓမၼသီခ်င္း ပညာသည္ သူႏွစ္သက္ေသာ ဘာသာရပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အပ်င္းေျပ အေနႏွင့္ လုပ္တတ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဝီလ်ံ ဘရက္ဘာရီ William Bradlbury ကြယ္လြန္ ေသာအခါ၊ ေလာရီအား ဘီလိုး ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေဝေရး ကုမၸဏီ (Biglow Publishing Company)က ေတးဂီတ အယ္ဒီတာ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သည္။ သူ၏ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေဝျခင္း အရည္အေသြးသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္ ေနာက္ဆံုးပိုင္း အတြင္းတြင္ ဓမၼေတး ဂီတ ဆိုင္ရာ၌ ထၾက ြႏုိးၾကားရန္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳသည္ဟု အဆိုရွိ၏။
               ေရာဘတ္ေလာရီသည္ “ခရစ္ေတာ္ထေျမာက္ၿပီး” (Christ Arose) ႏွင့္ “ကိုယ္ေတာ္ကိုအစဥ္လို” (I Need Thee Every Hour) စသည့္ လူႀကိဳက္ မ်ားေသာ သီခ်င္းမ်ားကို ေတးေရးေပးသည္။