Jun 22, 2012

"တက္ၾကခရစ္ယာန္စစ္သည္" ဓမၼသီခ်င္း၏ ရာဇ၀င္

Onward, Christian Soldiers
သီခ်င္းစာသား -ဆာဘင္ဘာရင္းဂိုးလ္ ၁၈၃၄-၁၉၂၄
ေတးေရး -အာသာ၊ အက္စ္၊ ဆူလီဗန္ ၁၈၄၂-၁၉၀၀

“ထိုသို႔ အလိုငွာ သင္သည္ ေယရႈ ခရစ္ထံ၌ ေကာင္းေသာ စစ္သူရဲကဲ့သို႔၊ ဆင္းရဲဒုကၡကို သည္းခံ ေလာ့။”

ဘာရင္းဂိုးလ္ သည္ ၁၉ ရာစုႏွစ္၏ အေကာင္းဆံုးေသာ တရားေဟာဆရာႏွင့္ စာေပသမား တစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ ၁၈၆၄ ခုႏွစ္၌ အဂၤလီကန္ အမႈေတာ္ လုပ္ငန္း၌ ဘိသိက္ခံသည့္ အျပင္ သူ၏ ဘဝ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားေသာ စာေရးဆရာ တစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ သူ၏ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေဝျခင္း၌ ဘာသာေရး၊ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး၊ လူႀကီး သူမ ဆံုးမစကားမ်ား၊ ဒ႑ာရီ ပံုျပင္မ်ား၊ သမိုင္း ရာဇဝင္၊ ဝတၳဳ ပံုျပင္မ်ား၊ ကိုယ္ေရး အတၳဳပၸတၱိ၊ တရား ေဟာခ်က္မ်ားႏွင့္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ သီအိုလိုဂ်ီမ်ား ပါဝင္သည္။ ၄င္း အားလံုး တို႔သည္ ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကားေသာ အလုပ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၿဗိတိသွ် ျပတိုက္ သည္ ယေန႔ေခတ္ စာေရး ဆရာ မ်ားထက္ သူ၏ စာအုပ္မ်ားကို ပို၍ ခင္းက်င္း ျပသသည္ဟု ဆို၏။ သို႔ေသာ္ အ့ံၾသစရာ ေကာင္းသည္မွာ ဆာဘင္ဘာရင္းဂိုးလ္၏ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယေန႔ အေကာင္းဆံုး အျဖစ္ အသိ အမွတ္ ျပဳေသာ အရာမွာ ၁၈၆၅ ခုႏွစ္၌ ေရးသားေသာ လြယ္ကူ ရုိးသားသည့္ ကေလးမ်ား၏ ဓမၼ သီခ်င္းပင္ ျဖစ္သည္။

စာေရးသူသည္ ဤဓမၼ သီခ်င္း ေရးသားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာကို ေရးသား၍ ထားခဲ့သည္။
၄င္းကို ထုတ္ေဝေရးပိုင္း မစဥ္းစားဘဲ အလြန္ လြယ္ကူေသာ ပံုစံျဖင့္ ေရးသား ခဲ့သည္။ Whitmonday သည္ ေယာ့ရႈိင္းယား၌ ေက်ာင္း ပြဲလမ္း သဘင္ အတြက္ ေန႔ႀကီး ေန႔ျမတ္ ျဖစ္သည္။ Whitmonday တစ္ေန႔၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေက်ာင္းသည္ အနီးအနားရွိ ရြာမ်ားမွ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စီစဥ္ ၾကသည္။ ကေလးမ်ားသည္ တစ္ရြာၿပီး တစ္ရြာသို႔ ခ်ီတက္ရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္ သီခ်င္း ဆိုေစလို ေသာ္လည္း ဆီေလ်ာ္မည့္ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစား၍ မရ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဒါနဲ႔ သီခ်င္း တစ္ပုဒ္ကို ကၽြန္ေတာ္ ေရးသားဖို႔ ညတြင္ ကၽြန္ေတာ္ ထိုင္သည္။ “တက္ၾက ခရစ္ယာန္စစ္သည္” သည္ ၄င္း၏ ရလဒ္ျဖစ္သည္။ ၄င္းကို အလ်င္အျမန္ ေရးရသည္။
ႏွစ္ေပါင္း သံုးဆယ္ ၾကာၿပီးေနာက္ ဤ ဓမၼသီခ်င္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘာရင္းဂိုးလ္ သည္ ေအာက္ပါ အတိုင္း မွတ္ခ်က္ ခ်သည္။
၄င္းကို အထူး အျမန္ ေရးရသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ ကာရံတို႔သည္ အမွားအယြင္း ျဖစ္မည္ကို ကၽြန္ေတာ္ စိုးရိမ္မိသည္။ ၄င္း သီခ်င္း လူႀကိဳက္ မ်ားျခင္းထက္ ကၽြန္ေတာ္ကို အံ့ၾသ ေစေသာအရာ မရွိေတာ့ပါ။

အျခားေသာ ဓမၼ သီခ်င္း စာအုပ္တို႔၌ အမ်ားဆံုး ေတြ႕ရသည့္ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းသည့္ ကဗ်ာ လကၤာ တစ္ပုဒ္က အသင္းေတာ္၏ တည္ရွိျခင္း အေပၚ စာေရးသူ၏ စိတ္ခ်မႈ ကို ျပသည္။ ၄င္းသည္ မႆဲ၊ ၁၆း၁၈၊ မႆဲ၊၂၈း၁၈-၂၀တို႔၌ က်မ္းစာ၏ ကတိေတာ္ အေပၚတြင္ အေျချပဳသည္။

တစ္ကမာၻလံုးက ႏွစ္သက္ စြဲလမ္းေစရန္ အတြက္ ႀကီးျမတ္ေသာ သီခ်င္း စာသား တစ္ပုဒ္သည္ ေကာင္းေသာ သံစဥ္ႏွင့္ ဒြန္တြဲရမည္။ ဘာရင္း၏ သီခ်င္းကို ပထမ၌ ဟဒ္ဒီး၏ တူရိယာ သံစံု တီးဝိုင္း၌ ေႏွးေကြးစြာ သီဆို ရေသာ္လည္း ၄င္းကို ေမ့ေပ်ာက္ ၾကသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ ဆာ အာသာ အက္စ္ဆူလီဗန္က ေရးသားၿပီးေသာ ယခု လက္ရွိ သံစဥ္အတိုင္း စာသားကို ေျခာက္ႏွစ္ အၾကာတြင္ ေရးစပ္သည္။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၊ လမ္းဘက္ၿမိဳ႕ Bowell Terrace ၌ ၁၈၄၂ခု ေမ(၁၃)ရက္ေန႔တြင္ေမြးဖြားေသာ ဆူလီဗန္သည္ ေက်ာ္ၾကားေသာ အဂၤလိပ္ လူမ်ဳိး ေအာ္ဂင္ တီးသူႏွင့္ သီခ်င္း စပ္ဆိုသူျဖစ္သည္။ ဤသီခ်င္းကို အဂၤလန္ႏုိင္ငံ ေဒါဆက္ ရႈိင္းယား၌ ရွိေသာ မစၥစ္ Gertrude Clay-Ker-Seymer အိမ္၌ ေရးသားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆူလီဗန္သည္ ဧည္သည္ တစ္ေယာက္ အေနႏွင့္ လာေရာက္ တည္းခုိရေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သူသည္ သူ၏ သံစဥ္ကို အိမ္ရွင္ထံသို႔ အပ္လိုက္သည္။ ဆူလီဗန္သည္ ေလာကသီခ်င္းႏွင့္ ျပဇာတ္တို႔ကိုလည္း ေရးသား ေသာသူ ျဖစ္သည္။ ဤ လူႀကိဳက္ မ်ားေသာ အလုပ္တို႔သည္ သူ႔အား တစ္ကမာၻလံုးသို႔ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကား ေစသည္။

ယခု လက္ရွိ၌ ရွိေသာ ဤသီခ်င္းကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၌၊ ဂၽြန္အာရ္ဆီြနီ၏ Gems of Praise ၌ ပထမဦးဆံုး ထုတ္ေဝသည္။ ၄င္းကို ၁၈၇၃ခု ဖိလဒီလဖီးယား၌ ရွိေသာ Methodist Episcopal Book Room က ထုတ္ေဝသည္။
ဆာဘင္ ဘားရင္းဂိုးလ္သည္ အျခား ခ်စ္စရာ ေကာင္းသည့္ ကေလး ဓမၼသီခ်င္း “Now The Day is O`er” ကို ေရးသား စပ္ဆိုေသာ သူလည္း ျဖစ္သည္။

စာေရးဆရာႏွင့္ တရားေဟာ ဆရာ တစ္ေယာက္ အေနႏွင့္ အရပ္မနား အလုပ္လုပ္ ေသာ္လည္း ဆာဘင္ဘားရင္းသည္ အသက္(၉၀)အရြယ္ ရင့္သည္ အထိ အသက္ရွင္ခဲ့သည္။ သူသည္ ၁၉၂၄တြင္ ကြယ္လြန္ ေသာ္လည္း သူေရးသားခဲ့ေသာ “တက္ၾက ခရစ္ယာန္စစ္သည္” သီခ်င္းမွာ လူငယ္ လူႀကီးမ်ား၏ ႏႈတ္ပါးစပ္မွ ယေန႔တိုင္ ခ်ီတက္ ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။