Jul 14, 2013

မီးျပတိုက္

ယေန႔ ကမၻာ့ သတင္းကို နားေထာင္ ၾကည့္မည္ဆို ပါက ကမၻာ တစ္ဝွမ္းတြင္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး၊ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခုိက္မႈမ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ား၊ လူကုန္ ကူးမႈ၊ မူးယစ္ ေဆးဝါး ျပႆနာ၊ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈ၊ ဒုစ႐ုိက္ ရာဇဝတ္ ထူေျပာမႈ၊ လင္မယား ကြာရွင္းမႈ၊ ရင္ ေသြးငယ္ စြန္႔ပစ္မႈ၊ သဘာဝ ကပ္ေဘးႏွင့္ ေရာဂါ ဆုိးႀကီးမ်ား စသည့္ အနိ႒ာန္႐ံု သတင္းမ်ားက လြမ္းမိုး ေနရာ ယူထားသည္ကို ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ လူသားတို႔ အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ ယဲ့ယဲ့ ကေလး သာရွိၿပီး ခုိကိုးရာ မဲ့ေနသလို ခံစား ေနၾက သည္။

ထုိသုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဘုရား သခင္သည္လူသားမ်ားကို ဂ႐ုမစိုက္ေတာ့ၿပီ ေလာ။ လူသားမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနၿပီေလာ။ ဘုရားရွင္သည္ လူသားမ်ားအား ဆင္းရဲ ဒုကၡႏွင့္ဆိုး သြမ္းမိုက္မဲမႈကို အဘယ္ေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳထားသနည္း ဟူေသာေမးခြန္းမွာ ဒြိဟျဖစ္စရာေပၚလာပါသည္။

ဆရာႀကီး ဘြန္ကီက ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ား အားေမးခြန္း တစ္ခုေမး ခဲ့ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ယာဥ္ထိန္းရဲ မ်ားသည္ ယာဥ္တိုက္မႈကို ခြင့္ျပဳထား ရသနည္းဟုေမးေသာအခါ ယာဥ္ထိန္း ရဲမ်ားက ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အတိအ က်ထုတ္ျပန္ ထားၿပီသားျဖစ္သည္။ အဆိုပါစည္း ကမ္းမ်ားကို လိုက္နာလွ်င္ မေတာ္ တဆယာဥ္တိုက္ မႈမ်ားျဖစ္ပြားမည္မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါ စည္းကမ္းကို မလိုက္နာဘဲ၊ မဆင္မျခင္နေမာ္နမဲ့က်ဴး လြန္ ေဖါက္ဖ်က္ပါက ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပြားၿပီး မလို လား အပ္ေသာဆိုးက်ဳိး ျပႆနာမ်ား၊ အနိ႒ာန္႐ံုမ်ားကို ႀကံဳရမည္ျဖစ္သည္ဟု ရွင္းျပပါသည္။

ထိုနည္းတူ ဘုရားရွင္သည္ လူသားမ်ား လိုက္နာရန္စည္းကမ္းပညတ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပ ႒ာန္းေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၎မွာ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္တည္းဟူေသာ သမၼာက်မ္းစာ ပင္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ ကမၻာ့ လူသားမ်ား ဆိုးသြမ္း မိုက္မဲၿပီး ဆင္းရဲ ဒုကၡႏွင့္ အနိ႒ာ႐ံုမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေန ရျခင္းမွာ ဧဒင္ဥ ယ်ာဥ္မွစ၍ ယေန႔ထိတိုင္ လူသားတို႔သည္ ႏႈတ္ ကပတ္ေတာ္ ကို ေက်ာခုိင္းကာ မွားယြင္း ေသာေရြး ခ်ယ္အသက္ရွင္ မႈေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ား ကို မ်က္ႏွာလႊဲ စြန္႔ပစ္ ထားျခင္းမရွိေပ။ ထာဝရဘုရားႏွင့္ သဏၭာန္တူ ဖန္ဆင္းျခင္း ခံရေသာလူသား မ်ားသည္ တန္ဖိုးႀကီး လွပါသည္။ ဆားဗီးယားတို႔ ၏ ပစ္ခ်ျခင္း ခံရေသာ အေမရိကန္ ေလတပ္ဗိုလ္ႀကီး စေတာ့အိုဂရက္သည္ ေတာထဲ၌ ေျခာက္ရက္ၾကာ ပုန္းေအာင္း ေနရာမွ သူ႔အား ကယ္တင္ရန္ စစ္ဆင္ ေရးတြင္ အေမရိကန္ စစ္တပ္က အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေလယာဥ္ႏွင့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းကုန္က်စရိတ္ မွာ ေဒၚလာ သန္းေျခာက္ေထာင္ ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။ စေတာ့အို ဂရက္ဒီ သည္ ေဒၚလာသန္း ေျခာက္ေထာင္တန္သည္ဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္က လူတစ္ဦး၏တန္ဖိုးသည္ စၾကဝဠာထက္ မက တန္ဖုိးရွိၿပီး အေလးအနက္ ထားေၾကာင္း သြန္ သင္ခဲ့သည္(မႆဲ ၂၆း၁၆)။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခရစ္ ေတာ္သည္ လူသားမ်ား ျပည့္စံု ၾကြယ္ဝေသာအ သက္တာရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အျပစ္ငရဲမွ ေရြးႏုတ္ ကယ္တင္ ေပးခဲ့ပါသည္။

အမွန္စင္စစ္ ဘုရားသခင္သည္ လူတစ္ ဦးစီ၏ဆံပင္ကို အကုန္အစင္ေရတြက္လ်က္ရွိပါ သည္။ လူတစ္ဦးစီ၏ထြက္သက္ဝင္သက္သည္ ဘုရားသခင္၏ လက္ေတာ္ထဲ တြင္ ပါရွိပါ သည္။ ဘုရားသခင္ အခြင့္ မေပးလွ်င္ စာငွက္ တစ္ေကာင္ မွ် ေျမေပၚမက်ႏုိင္ပါ။ ကပ္ကမၻာ ကုန္သည့္ တိုင္ ေအာင္ ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ရွိေနမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ကတိေပး ထားပါသည္။

တစ္ေန႔တြင္ ထမင္းခ်က္ေနစဥ္ မီးပ်က္သြား သည္။ မီးျပန္မလာသျဖင့္ ထမင္းမွာမႏူးမနပ္ျဖစ္ ၿပီး စား၍မရေတာ့ပါ။ မီးေသြးေမႊးၿပီး ျပန္ခ်က္ရပါ သည္။ ယေန႔ ယံုၾကည္သူ အသီးသီးသည္ အသက္ ႏွင့္အလင္းတည္းဟူေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ မျပတ္ဆက္သြယ္ရန္ လိုပါသည္။ အလင္းေပး ေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္သာ မိမိအသက္ တာကို ေဘးကင္းစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။ အသက္တည္းဟူေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အားျဖင့္သာ အႏၱရာယ္အေပါင္းကို ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္(ဆာလံ ၁၁၉း၁ဝ၅၊ သု ၁း၃၃)။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုမလုိက္နာဘဲ ေက်ာခိုင္းအသက္ရွင္ပါက မီးပ်က္သြားစဥ္က ထမင္းေပါင္းအိုးထဲမွ ထမင္းကဲ့သို ႔စားရန္ မေကာင္း ေတာ့ဘဲ ပ်က္စီးျခင္းအားအေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္ ရင္ ဆုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အစၥေရးႏုိင္ငံမွအငံဓါတ္ ကင္းမဲ့ေသာဆားခဲမ်ားကို လမ္းခင္း ေက်ာက္မ်ား အျဖင့္သာ အသံုးျပဳျခင္းခံရသည္။

ငါႏွင့္ကြာလွ်င္ သင္တို႔သည္ အဘယ္ အမႈကိုမွ် မတတ္ႏုိင္ၾက(ေယာ ၁၅း၅)။ လူသား တစ္ဦးစီ၏အစဥ္းလဲဆံုးအရာမွာ စိတ္ႏွလံုးပင္ ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့လူသားမ်ား ဆိုးသြမ္း မုိက္မဲေနရ ျခင္းမွာ စိတ္ႏွလံုးေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ လူသား တစ္ဦးစီ၏စိတ္ႏွလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ပဲ့ျပင္လမ္းျပရန္ ဝိညာဥ္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္ရမည္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ ကိုယ္ခႏၶာရွင္သန္ရန္အတြက္ အစားအစာမွီဝဲေနရသလို ဝိညာဥ္ရွင္သန္ႏိုးၾကား ရန္အတြက္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို မွီဝဲရမည္။ အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း အာၿဗဟံလင္းကြန္း က သမၼာက်မ္းစာမရွိလွ်င္ အမွားအမွန္ကိုသိႏုိင္မည္ မဟုတ္၊ လူကိုေပးသနားေတာ္မူေသာဘုရား သခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ထဲက အေကာင္းဆံုး၊ အ မြန္ျမတ္ဆံုးအရာမွာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ ေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္ယံုၾကည္ပါသည္ဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။

စာေရးဆရာႀကီး ဝီလ်ံရွိတ္စပီးယားက စာတန္နတ္ဆုိးပင္လွ်င္ သူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္အ တြက္ က်မ္းစာေတာ္ျမတ္ကိုရြတ္ျပႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ေယ႐ႈစံုစမ္းခံခဲ့ရစဥ္က စာတန္ကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ လက္နက္အားျဖင့္သာ ကိုင္စြဲ အႏိုင္ယူခဲ့သည္မွာ ဆင္ျခင္စရာပင္ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္သူတုိ႔၏ စိတ္ႏွလံုးထဲတြင္ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္မရွိပါက၊ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္အတုိင္း အသက္ မရွင္ပါက စာတန္ပစ္ခတ္ေသာမီးစက္လက္နက္ ေအာက္တြင္ မ႐ႈမလွအေရးနိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ စာ တန္သည္ ေဟာက္ေသာ ျခေသၤ့ကဲ့သို႔ အဘယ္ သူအား မ်ဳိရမည္ကို လွည့္လည္ရွာေဖြလ်က္ေနပါ သည္(၁ေပ ၅း၈ဝ)။

ယေန႔ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ႏႈတ္က ပတ္ေတာ္ဖတ္႐ႈရန္ အခ်ိန္မေပးႏုိင္ၾက။ စာတန္ က ယံုၾကည္သူတုိ႔၏စိတ္ႏွလံုးႏွင့္အခ်ိန္ကို ခုိးယူ ေန၏။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ကိုးရီးယား ဇာတ္လမ္း တြဲတြင္ ေမ်ာပါေနၾကသည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားက ညသန္းေခါင္ေက်ာ္ေသာ ေဘာလံုးပြဲမ်ားကို အခ်ိန္ ေပးႏုိင္သေလာက္ က်မ္းစာ ဖတ္ရန္အခ်ိန္ မေပး ႏုိင္ၾက။ လူငယ္မ်ားက က်မ္းစာဖတ္ရန္ထက္ ဂ်ာ နယ္၊ ဝတၴဳ၊ ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားကိုသာ ႏွစ္ၿခိဳက္စြဲ လမ္းေနၾကသည္။ စာတန္သည္ ယံုၾကည္သူမ်ား ဘုရားရွင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယ ဖြဲ႔ရန္ထက္ အျခား ေသာကိစၥမ်ား၌သာ အခ်ိန္ကုန္ေနေစသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေဝငွသူမ်ားသည္လည္း အ သက္တာေျပာင္းလဲေစေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ထက္ အသင္းသားမ်ား အႀကိဳက္ ပံုျပင္ႏွင့္ ဟာသ မ်ားကိုသာအသား ေပးေဝငွၾကသည္။ သန္႔ရွင္း ေသာဝိညာဥ္ေတာ္တန္ခုိးမပါရွိသျဖင့္ အသင္း သားမ်ားႏွလံုးသားမ်ား ေျပာင္းလဲမႈ မရွိဘဲ မပူ မေအး ေႏြးေနၾကသည္။

လူသားမ်ားသည္ ဤေလာက၏ဧည့္ သည္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား သည္ ခရီးသြားမည္ဆုိပါက ဧည့္လမ္းညႊန္၊ လမ္း ျပသူတို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ေလာက ဧည့္သည္ ျဖစ္ ေသာယံုၾကည္ သူမ်ားသည္လည္း ဧည့္လမ္းညႊန္႔ (သို႔)လမ္းျပသူျဖစ္သည့္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အား ျဖင့္သာ မိမိ အသက္တာ ပန္းတိုင္ကိုေရာက္ ရွိႏုိင္ပါ သည္။

ဘုရားသခင္သည္ အာဒံႏွင့္ဧဝမွစ၍ လူသားမ်ား အတြက္ ထားရွိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယ ဖြဲ႕ျခင္းႏွင့္ ဘုရားရွင္ ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို နာခံ လိုက္ေလွ်ာက္ရန္ ျဖစ္ သည္။ နတ္ဆိုးမ်ား သည္ပင္လွ်င္ ဘုရားရွင္ကို ယံုၾကည္ေသာ္လည္း နာခံ လိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းမရွိ ေပ(ယာ ၂း၁၉)။ ခရစ္ေတာ္ တည္းဟူေသာႏႈတ္က ပတ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္နာခံမွသာ ျပည့္စံုၾ<ြကယ္ဝ ေသာအက္တာကိုရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ကို ေန႔ညမျပတ္ဖတ္႐ႈၿပီး နာခံလုိက္ေလွ်ာက္ မွသာ ေအာင္ျမင္ေသာ အသက္တာကို ပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။