May 8, 2014

မိခင္ဟူသည္ . . .

ေရွးဦးစြာ Happy Mother day လုိ႔ ႏႈတ္ခြန္း ဆက္သလိုက္ ပါတယ္။ အေမမ်ားအားလုံး ဘုရားရွင္ထံပါးမွ ခႏၶာ၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္တုိ႔ အတြက္ လုိအပ္ေသာ ေကာင္းႀကီးမ်ား ရရွိ ခံစားၾကပါေစ။ အမ်ဳိးသမီး တုိင္းသည္ ဇနီးသည္ျဖစ္ ရေသာ အခြင့္ကိုယ္စီရွိ ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဇနီးသည္တုိင္းသည္ မိခင္ျဖစ္ရေသာအခြင့္ထူးကုိမူ လူတုိင္း မရရွိႏုိင္ ၾကေပ။ ဤထူးျမတ္ေသာ အခြင့္ထူးကုိ ရရွိပုိင္ဆုိင္ ထားၾကေသာ မိခင္မ်ား အသက္တာအတြက္ ဘုရားသခင္ကုိ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္မိသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ မိခင္မ်ား၏အသက္တာ သည္ ခင္ပြန္းသည္မ်ားအတြက္ေသာ္၎င္း၊ သား သမီးမ်ားအတြက္ေသာ္၎င္း ခႏၶာ၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ (၃)ပါး၏ လုိအပ္ခ်က္ ကုိ အစဥ္ျဖည့္ဆည္းေပးေန ၾကရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ကၽြႏု္ပ္ကုိယ္တုိင္ခံစားခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္၏မိခင္သည္ သူမ၏ ကေလး မ်ားႏွင့္ ခင္ပြန္းသည္အတြက္ မိမိကုိဘုရားသခင္ ေပးအပ္ထားေသာတာ၀န္ဟုခံယူၿပီး အလြန္ပင္ တာ၀န္ေက်ႁပြန္စြာ သက္ဆုံးတုိင္ မညည္းမညဴဘဲ အနစ္နာခံ အသက္ရွင္ လုပ္ေဆာင္ သြားခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္ သားသမီးမ်ားအ တြက္သစၥာ ရွိစြာ မပ်က္မကြက္ဆုေတာင္းေပး ခဲ့ပါသည္။ သူမ၏ ခံယူခ်က္ သေဘာထား ကုိလည္း သားသမီးမ်ားအား ေျပာျပသြန္သင္ခဲ့ပါသည္။

“မင္းတုိ႔ေလးေတြကုိ ဘုရားသခင္ကငါ့ကုိ အပ္ ထားတာျဖစ္တယ္၊ မင္းတုိ႔အားလုံးကုိငါခ်စ္တယ္၊ ငါ့ထက္ဘုရားသခင္က ပုိၿပီးခ်စ္တယ္၊ မင္းတုိ႔အား လုံးကုိ ငါဂ႐ုစုိက္တယ္၊ ငါ့ထက္ဘုရားသခင္က ပုိ ၿပီးေတာ့ေတာင္ ဂ႐ုစိုက္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ မင္းတုိ႔ကုိ ငါခ်စ္တာထက္ ပုိခ်စ္ၿပီး၊ ငါဂ႐ုစုိက္တာထက္ပုိ ဂ႐ုစုိက္တဲ့ ဘုရားသခင္ကုိ ငါ့ထက္ပုိၿပီးခ်စ္ပါ။ ဘာ လုိ႔လဲဆုိေတာ့ မင္း တုိ႔ေလးေတြကုိ သူပုိင္တယ္၊ ငါ ကဆုိင္ပဲဆုိင္တယ္ေလ” လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြကုိ အသိေပး ဆုံးမခဲ့တာကုိ ဘယ္ေတာ့မွမေမ့ႏုိင္ခဲ့ပါ။

mother

ကၽြန္ေတာ့္လုိပဲ အျခားေသာ သူမ်ားရဲ႕ အသက္ တာ မွာလည္း သူတုိ႔နဲ ႔သက္ဆုိင္ ခဲ့ရတဲ့ မိခင္မ်ားရဲ႕ ေကာင္းျမတ္မႈမ်ား ေ၀ငွသက္ေသခံ ထားတာကုိ ခံစားၾကည့္ၾကပါစုိ႔။
လူငယ္ေလး တစ္ဦး..နာမည္ကေတာ့ W.P.L Mackay ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာအသက္ (၁၇)ႏွစ္အရြယ္မွာ တက္ၠသုိလ္တက္ဖုိ႔ အိမ္ကေန ထြက္ခြာခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ မိခင္က ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ တစ္ပုိဒ္နဲ႔ အတူ သူ႔ နာမည္ထုိးထားတဲ့ သမၼာ က်မ္းစာအုပ္ကုိေပး လုိက္တယ္။ တကၠသုိလ္ ေရာက္တဲ့အခါ သူဟာ ဘ၀ကုိ ေရစုန္ေမ်ာၿပီး အ ေပ်ာ္ လြန္ကာ မိခင္ေပးလုိက္ တဲ့သမၼာက်မ္းစာ ကုိ အရက္နဲ႔ လဲၿပီးေသာက္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ မိခင္ ကေတာ့ အသက္တာရဲ႕ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္အထိ ဒီသားအတြက္ ဆုေတာင္းေပး ခဲ့တယ္။

ေနာက္ဆုံး မွာ W.P.L Mackay ဟာ ဆရာ၀န္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ တစ္ေန႔ ေဆး႐ုံတြင္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေနခ်ိန္မွာ ေရာဂါ အေတာ္ကၽြမ္းေနၿပီျဖစ္ တဲ့ လူတစ္ေယာက္နဲ႔ ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ အဲဒီလူနာ ဟာ သူ႔ရဲ႕စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိ ထပ္ခါတလဲလဲ ေတာင္းေနတာကုိလည္း သူၾကားခဲ့ရတယ္။ မၾကာခင္ ရက္အနည္းငယ္ အတြင္းမွာပဲ အဲဒီလူနာဆုံး သြားခဲ့ပါတယ္။ Mackay ဟာ အဲဒီလူနာက သူ႔ ဘ၀အတြက္ အေတာ္အေရးထား၊ တန္ဖုိးထားတဲ့ စာအုပ္ဟာ ဘာစာအုပ္လဲဆုိတာကုိ သိခ်င္တာ နဲ႔လူနာေနခဲ့တဲ့ အခန္းမွာသြားရွာ ခဲ့တယ္။ အဲဒီ စာအုပ္ကုိ သူေတြ႕တဲ့အခါမွာေတာ့ သူအင္မတန္ မွအထိတ္တလန္႔ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ အဲဒီ စာအုပ္က ေတာ့ သူကုိယ္တုိင္ အရက္နဲ႔ လဲ ေသာက္ခဲ့တဲ့ မိခင္ ေပးထားခဲ့တဲ့၊ သူ႕နာမည္ထုိးထားတဲ့ “သမၼာက်မ္း စာအုပ္” ျဖစ္ေနလုိ႔ပဲျဖစ္တယ္။ သူဟာ သမၼာ က်မ္းစာထဲမွာရွိတဲ့ သူ႔မိခင္ လုိင္းတားထားတဲ့ က်မ္း ပိုဒ္မ်ားကုိ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ဖတ္႐ႈဆင္ ျခင္ႏွလုံးသြင္းၿပီးတဲ့ေနာက္ ဘုရားသခင္ထံ ၀န္ခ် ေတာင္းပန္ ဆုပဌနာျပဳ လုိက္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ ကစၿပီး သူဟာ ဆရာ၀န္ ဘ၀ကေန ဘုရားသခင္ အတြက္ အမႈေတာ္ေဆာင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ လာ ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္က သူတန္ဖုိးမထားခဲ့တဲ့သမၼာ က်မ္းစာဟာ အခုေတာ့ သူ႔ဘ၀အတြက္ မရွိမျဖစ္ တန္ဖုိးမျဖတ္ႏုိင္တဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕မိခင္လည္း ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ သူ႔ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ အထိ ဘုရားသခင္ထံမွာ ဆု ေတာင္း ဆက္ကပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ဆုေတာင္း ခ်က္ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလုိေတာ္နဲ႔ အညီျဖစ္ခဲ့ ပါ တယ္။ မိခင္ဆုံးပါးၿပီး (၃)ႏွစ္အၾကာမွာ မိခင္ဆု ေတာင္းခဲ့တဲ့အတုိင္းပဲ ဘုရားသခင္ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ ကုိ အမႈေတာ္ေဆာင္ တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ေရြး ေကာက္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မိခင္မ်ားဟာ ဘုရားသခင္နဲ႔ အတူ သားသမီးမ်ားရဲ႕အသက္တာမွာ ဘုရားဘုန္း ထင္ရွားဖုိ႔အတြက္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ သာသနာ့ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ ဖက္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ သားသမီးေတြကုိျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္တဲ့အခါ ခႏၶာပုိင္း၊ စိတ္ပုိင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔ အေရးႀကီးတာထက္ ထာ၀ရကာလနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ဘုရားကို သိကၽြမ္း ျခင္းျဖင့္ အသက္တာ ဖြ႔ံၿဖိဳး တုိးတက္ဖုိ႔ရန္ အင္မတန္ မွအေရးႀကီးတာပါတယ္။

ယံုၾကည္သူမိခင္အ ေယာက္စီတိုင္းအေနျဖင့္ မိမိတို႔ရဲ႕သားသမီးမ်ား ဘုရားသခင္၌ကိုးစားျခင္း၊ သိကၽြမ္းျခင္းအရာမွာ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာဖုိ႔ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႔ သြန္သင္ ျပီးသစၥာရွိစြာ ဆက္ကပ္ဆုေတာင္းေပးျခင္းျဖင့္ သားသမီးေတြရဲ႕အသက္တာမွာ ဘုရားရဲ႕ေမတၱာ၊ အလင္းတရား၊ ကယ္တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးေတြကို ရရွိခံစားႏုိင္ေစရန္ ဘုရားသခင္ ေပးထားေသာ တာ၀န္ကိုသက္ဆံုးတုိင္ ဆက္ကပ္လုပ္ေဆာင္သြား ၾကပါလုိ႔ တိုက္တြန္း ႏိုးေဆာ္လိုက္ပါရေစ . . . .။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေမလထုပ္ စိန္ေခၚသံမဂၢဇင္းမွ ဆရာ ေပါဇံ၏ ေရးသားခ်က္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပပါသည္။