Sep 17, 2018

အိႏၵိယႏုိင္ငံကို သာသနာျပဳခဲ့သူ ၀ီလီယံကယ္ရီ

ဝီလီယံကယ္ရီ (၁၇၆၅-၁၈၃၄)

   
    တဲအိမ္ကုတ္ေလး အတြင္း ဘိနပ္ေဟာင္းမ်ားကို ခ်ဳပ္ေနေသာ လူငယ္ေလး ဝီလီယံ ကယ္ရီကို သင္ျမင္ ေတြ႕ခဲ့လွ်င္ ေနာင္အခါ က်မ္းစာကုိ ကမာၻဘာသာ စကားေပါင္း မ်ားစြာ၏ သံုးပုံတစ္ပုံသို႔ ဘာသာျပန္ ေပးေသာ သာသနာျပဳလုပ္ငန္း၏ ဖခင္ၾကီးျဖစ္လာမည္ဟု လံုး၀ ထင္ျမင္ခဲ့မည္ မဟုတ္ေခ်။

ကေလးဘ၀

    ကေလးဘဝ၌ပင္ ဇြဲလံု႔လရွိသူျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားခဲ့သည္။ စြန္႔စားရေသာ အလုပ္ ကို သူအျမဲ ႏွစ္သက္ ခဲ့၏။ တစ္ခ်ိန္က ငွက္သုိက္ကို စူးစမ္းရန္ သစ္ပင္ေပၚတတ္ရင္း ေျခ ေခ်ာ္ လိမ့္က်ခဲ့၏။ ကိုယ္ေပၚ၌ ျခစ္ရွရာ ဒဏ္ခ်က္ မ်ားျဖင့္ အိမ္ျပန္ခဲ့၏။ သူ၏ မိခင္က ဒဏ္ရ မ်ားကို ေဆးထည့္ ပတ္တီး စည္းေပးျပီး ကုတင္ ေပၚတြင္ လဲေလ်ာင္း နားေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ အလြယ္တကူႏွင့္ အေလ်ာ့ ေပးတတ္သူ မဟုတ္ေခ်။ မိခင္အလစ္တြင္ အျပင္ ထြက္သြားရာ သူမသတိရ၍ ၾကည့္လုိက္ ေသာအခါ လက္ထဲ၌ ငွက္သိုက္ ကိုင္လ်က္ ျပန္လာ ေနေသာ သားကို ေတြ႕လုိက္ရသည္။

    ဝီလီယံသည္ အားကစားႏွင့္ ခရီးသြား ျခင္းကို ႏွစ္သက္သည္။ သူအႏွစ္သက္ဆံုး သူရဲေကာင္းမွာ ကိုလံဘတ္ျဖစ္ျပီး ထုိသူ၏ အေၾကာင္းကို မၾကာခဏ ေျပာခဲ့ေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း သူ႔အား အျခား ကေလးမ်ားက “ကိုလံဘတ္” ဟု ခ်စ္စႏုိး ေခၚခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ သူသည္ ပတ္၀န္းက်င္ သဘာ၀ကုိ ႏွစ္သက္ ျမတ္ႏုိးျပီး လယ္ကြင္း ျပင္၌ ေတြ႕ခဲ့ေသာ သစ္ပင္မ်ား အင္းဆက္ပိုးမ်ား၊ ငွက္ကေလးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ စုေဆာင္းျပီး ေလ့လာသည္။ ထုိအရာ မ်ားထက္ စာေပမ်ားကို သူႏွစ္သက္ အျမတ္ႏိုးဆံုးျဖစ္သည္။ အထူး သျဖင့္ ခရီးသြား မွတ္တမ္းႏွင့္ စြန္႔စားခန္းမ်ား အေၾကာင္းပါေသာ စာအုပ္မ်ား ျဖစ္၏။ သူသည္ ဘာသာ စကားမ်ားကို ေလ့လာရန္လည္း စိတ္၀င္စားခဲ့သည္။ ကေလးဘ၀၌ပင္ လက္တင္ ဘာသာ စကားကို စတင္ ေလ့လာခဲ့၏။

ဘိနပ္ခ်ဳပ္သမားဘ၀

    အသက္ (၁၂) ႏွစ္အရြယ္တြင္ ေက်ာင္းထြက္ ရသည္။ အသက္ (၁၄) ႏွစ္အရြယ္တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူက ဘိနပ္ခ်ဳပ္ သမား တစ္ဦးထံတြင္ အပ္ႏွံကာ ဘိနပ္ခ်ဳပ္ အတတ္ ပညာကို သင္ယူ ေစခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္က သူသည္ ဘာသာေရး၌ စိတ္၀င္စားမႈ လံုး၀မရွိေခ်။ သူသည္ အသင္း ေတာ္ သံစုံ သီခ်င္း အဖြဲ႕၌ ပါ၀င္ သီဆိုခဲ့ျပီး ေကာင္းမြန္ေသာ ခရစ္ယာန္ အိမ္ေထာင္ ၌ၾကီး ျပင္းခဲ့ေသာ္လညး္ တခါတရံ အျခား သူငယ္ခ်င္း မ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္ကာ ဆဲေရးတုိင္း ထြာျခင္း၊ မုသာေျပာျခင္း၊ ညစ္ညမ္းေသာ ပုံမ်ားေျပာျခင္း ျပဳခဲ့၏ သို႔ေသာ္လည္း သူႏွင့္ အတူ ဘိနပ္ခ်ဳပ္ သင္သူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ၀ါး (Warr) ၏ ပုံသက္ေသ ေကာင္းေၾကာင့္ မၾကာခဏ ၾသတၱပၸစိတ္ မၾကည္မလင္ျဖစ္ကာ စတင္၍ ဆုေတာင္း တတ္လာ၏။ တစ္ေန႔ အလုပ္ရွင္၏ ေငြတစ္သွ်ီလင္ (Shilling) ကို သံုးမိေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးျပီး လူပုံအလယ္၌ အရွက္ခြဲခံခဲ့ရ၏။ ဤျဖစ္ရပ္ အားျဖင့္ ႏွိမ့္ခ်စိတ္ ျဖစ္ေစခဲ့ျပီး စိတ္ႏွလံုး၌ ဘုရားသခင္၏ အမႈေဆာင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ပိုမိုလြယ္ ကူေစခဲ့သည္။ မိမိသည္ အျပစ္သား ျဖစ္ေၾကာင္း သိလာ သည္။ သင္းအုပ္ ဆရာက “လူတစ္ဦးသည္ ဘုရားေက်ာင္း တတ္ျခင္း၊ ေကာင္းစြာ အသက္ ရွင္ျခင္းျဖင့္ ခရစ္ယာန္ မျဖစ္ႏုိင္။ ခရစ္ေတာ္ကို မိမိ၏ ကယ္တင္ပုိင္ရွင္ အျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ ခံျခင္းျဖင့္သာ ခရစ္ယာန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့၏။ ထုိျဖစ္ရပ္ အားလံုးက သူအသက္တာကို ေဆာက္တည္ ရာမရ (ေနမထိ၊ ထုိင္မသာ) ျဖစ္ေစျပီး ေနာက္ဆံုး ဒူး ေထာက္ လ်က္ ခရစ္ ေတာ္ကို လက္ခံကာ အသက္တာ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့၏။
   
    သူသည္ ဘိနပ္ခ်ဳပ္လ်က္ပင္ အဂၤလန္ျပည္၊ မူလတန္္ (MOULTON) ရပ္ကြက္ အသင္းေတာ္၌ သင္းအုပ္ ဆရာ အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့၏။ ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕ အလုပ္မွာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေတာ္ က်ယ္ျပန္႔ေရး ျဖစ္တယ္။ ဘိနပ္မ်ား ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ျပင္ျခင္းသည္ စား၀တ္ေနေရး အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု သူေျပာေလ့ ရွိ၏။ သူနံေဘးတြင္ စာအုပ္ အျမဲထားကာ ဘိနပ္ခ်ဳပ္ရင္းႏွင့္ စာဖတ္ေနတတ္၏။ ဤနည္းျဖင့္ ဂရိႏွင့္ လက္တင္ ဘာသာ စကားကို ေလ့လာခဲ့၏။ ေဟျဗဲ၊ ျပင္သစ္၊ အီတလီ၊ ဒတ္ခ်္ ဘာသာစကားမ်ားကိုလည္း ေလ့လာ၏။ ေဟျဗဲ ဘာသာစကား ေလ့လာရန္ (၉) မုိင္ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္၍ ဆရာျဖစ္သူထံ သြားရ၏။

အမႈေတာ္ေဆာင္ဘ၀

    ထိုအခ်ိန္က ဝီလီယံ ကယ္ရီသည္ ကပၸတိန္ကုတ္(ခ) (CAPTAIN COOK) ေရးသား ေသာ ပင္လယ္ခရီး စာအုပ္ကို ဖတ္ျပီး ေတာင္ဘက္ ပင္လယ္ကၽြန္းမ်ားရွိ ေထာင္ေပါင္း မ်ား စြာ ေသာ လူမ်ားထံသို႔ ဧ၀ံေဂလိ တရား ေဟာရန္ စိတ္ျဖစ္ေပၚခဲ့၏။ သူ႔အလုပ္ရုံမွ သံမႈိႏွင့္ ခ်ိတ္ဆြဲ ထားေသာ အိမ္လုပ္ကမာၻေျမပံုေပၚ၌ သူဖတ္ရႈ ခဲ့ရေသာ တုိင္ျပည္မ်ား၏ အေၾကာင္း ႏွင့္ လူဦးေရကို ေရးမွတ္ထားခဲ့သည္။ နံနက္တုိင္း သူ၏ ခုံတန္းလ်ား (ခုံေရွ) နားတြင္ ဒူးေထာက္၍ ကမာၻ႕ေျမပုံကိုၾကည့္ကာ ခရစ္ေတာ္ မရေသးေသာ တုိင္းႏုိင္ငံမ်ား အတြက္ ဆုေတာင္း ေလ့ရွိ၏။ ဤသို႔ျဖင့္ ဧ၀ံေဂလိတရားကုိ တစ္ခါမွ် မၾကား ဘူးေသးသူ မ်ားထံ သတင္း ေကာင္း ေရာက္ရန္ စိတ္ႏွလံုးတြင္ အျမဲတေစ စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္ ရွိခဲ့ေပသည္။

    သူသည္ အျခားေသာ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားအား သာသနာျပဳ မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ေျပာခဲ့ျပီး ခရစ္ေတာ္ အေၾကာင္း တစ္ခါမွ် မၾကားဘူးေသး သူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္း ရန္ ဆုေတာင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခဲ့၏။ ထုိ႔အျပင္ “သာသနာျပဳမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား” ကိုလည္း ေရးသားခဲ့၏။ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀း တစ္ခု၌ အယူ လြဲကာ ကိုးကြယ္မႈ မွား ယြင္း ေနသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိုးရိမ္ပူပန္ ေၾကာင့္ၾကေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ျပီး အမႈေတာ္ ေဆာင္မ်ား၌လည္း တာ၀န္ရွိေၾကာင္း တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ ခဲ့၏။ ထုိအခ်ိန္၌ အသက္ၾကီး ေသာ အမႈေတာ္ေဆာင္ တစ္ဦးက “လူကေလး” ျငိမ္ျငိမ္ေနစမ္း၊ ဘုရားသခင္က လူေတြ ေျပာင္း လဲေစခ်င္ရင္ ငါတို႔အကူအညီ မပါဘဲ သူ႔ဖာသာ လုပ္လိမ့္မယ္။” ဟု ေအာ္ ဟစ္ေျပာ ဆိုခဲ့၏။ အျခားေသာ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား အားလံုးေရွ႕၌ ကယ္ရီသည္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းကို ခံခဲ့ရ၏။ သို႔ေသာ္လည္း ငယ္စဥ္အခါက ရခဲ့ေသာ အေတြ႕အၾကံဳေၾကာင့္ စိတ္ဓါတ္မက်ဘဲ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သည္။

    (၁၇၉၀) ခုႏွစ္၌ ကယ္ရီသည္ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာျဖစ္လာခဲ့သည္။ (အျခားေသာ) ဘုရားသခင္၏ လူမ်ားအၾကား၌ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့၏။ (၁၇၉၂) ခုႏွစ္၌ ႏွစ္ျခင္း အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္း အေ၀း၌ သူ႔အား တရားေဟာခြင့္ ေပးခဲ့၏။ ထုိအခ်ိန္က သူေဟာေျပာခဲ့ေသာ တရား၏ အဓိက အေၾကာင္းမွာ “ဘုရားသခင္ထံမွ ၾကီးမား ေသာ အရာမ်ား ေျမွာ္လင့္ပါ။ ဘုရားသခင္အတြက္ ၾကီးမားစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းပါ။” ဟူ၍ ျဖစ္၏။ ဤအခ်က္သည္ သူ၏အဓိက ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္ခဲ့၏။

အိႏၵိယျပည္၌ ကယ္ရီ၏အသက္တာ

    ကယ္ရီအတြက္ သာသနာျပဳသြားရန္ လမ္းပြင့္ခဲ့ျပီ။ သို႔ေသာ္ သူဘယ္ကို သြားသင့္ သလဲ။ ေတာင္ပင္လယ္ ကၽြန္းမ်ားႏွင့္ အေနာက္ အာဖရိကတုိက္သို႔ သြားရန္ သူစဥ္းစားခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ ကယ္ရီအား အိႏၵိယသို႔ သြားရန္ ဘုရားသခင္ အၾကံ အစည္ေတာ္ ရွိေတာ္မူခဲ့၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အိႏၵိယ၌ ေနခဲ့ဘူးေသာ ေဒါက္တာ ေသာမတ္(စ္) အားျဖင့္ အိႏၵိယျပည္သို႔ သာသနာ ျပဳသြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့၏။ အသစ္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ သာသနာျပဳ အသင္းၾကီး၏ ဥကၠဌျဖစ္သူႏွင့္ အျခားေသာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ အနည္းစုက ကယ္ရီအ တြက္ ဆုေတာင္းျခင္း အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကး အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကူညီရန္ ကတိျပဳခဲ့ၾက၏။ သာသနာျပဳ အေနျဖင့္ အိႏၵိယျပည္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္စဥ္က ကယ္ရီ၏အသက္ မွာ (၃၃) ႏွစ္မွ် သာ ရွိေသး၏။

    အိႏၵိယ သြားရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အျခား အေၾကာင္းရင္း မ်ားေၾကာင့္ အနည္းငယ္ ၾကန္႔ၾကာခဲ့ျပီးမွ (၁၇၉၃) ခု၊ ဇန္လ (၁၃) ရက္ ေန႔တြင္ ကယ္ရီႏွင့္ သူ၏ မိသားစု၊ ေဒါက္တာ ေသာမတ္(စ္) တို႔ အိႏၵိယ ျပည္သို႔ ေရလမ္းခရီးျဖင့္ သြားခဲ့ၾကသည္။ ခရီးစဥ္၌ အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ျပီး၊ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ အိႏၵိယျပည္ ကာလ ကတၱာျမိဳ႕သို႔ ဆုိက္ေရာက္ခဲ့ သည္။ ကယ္ရီႏွင့္အတူ သူ၏ဇနီး၊ ကေလး (၄) ေယာက္၊ ခယ္မ/မရီး တို႔ အတူ လုိက္ပါခဲ့ ၾကေသာ္လည္း အိႏၵိယ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ၀ိညာဥ္အတြက္ တစ္ေယာက္မွ် စိတ္မ၀င္စား ၾကေခ်။ ကယ္ရီ၏ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားက ေငြအနည္းငယ္ႏွင့္ အျခားတုိင္းႏုိ္င္ငံတြင္ သြားေရာက္ ေနထုိင္ျခင္းေၾကာင့္ သူ႔အား ရူးေနျပီဟု ထင္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကယ္ရီ သည္ အလြန္ စိတ္အား ထက္သန္ျပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လည္း ရွိခဲ့သည္။ အိႏၵိယျပည္မွ လာစဥ္ ပင္လယ္ခရီး၌ သေဘာၤေပၚ တြင္ ဘဂၤါလီ စကားကို စတင္ ေလ့လာခဲ့၏။ ေနာင္အခါ ဟိႏၵဴ စတန္နီ၊ မာရတီႏွင့္  ပါဠိ ဘာသာ စကားမ်ားကို သင္ယူခဲ့သည္။ အိႏၵိယျပည္သို႔ ေရာက္ျပီး မၾကာမီပင္ အိႏၵိယ လူမ်ိဳးမ်ားကို စတင္က တရား ေဟာခဲ့ျပီး သမၼာက်မ္းစာကို ဘဂၤါလီ ဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆိုခဲ့၏။ ဘုရားသခင္သည္ ဤအမႈေတာ္ ျမတ္ၾကီးအတြက္ သူ႔အား ဘာသာ စကားမ်ားကို ႏွစ္သက္ ျမတ္ႏုိးစိတ္ ရွိေစရန္ ျပင္ဆင္ေတာ္ မူခဲ့သည္။

    အိႏၵိယျပည္၌ ေရာက္ျပီး တႏွစ္အတြင္း မိသားစုအားလံုး တစ္ေယာက္ျပီး တစ္ ေယာက္ ဖ်ားနာခ့ဲ ၾကသည္။ အသက္ (၅)ႏွစ္ အရြယ္ သားျဖစ္သူ ပီတာသည္ ဖ်ားနာေရာဂါ ျဖင့္ အသက္ ဆံုးပါးခဲ့သည္။

    သခ် ႋဳင္းတြင္း တူရန္ မည္သူမွ် ဆႏၵမရွိေသာေၾကာင့္ ဖ်ားနာေနသည့္အၾကားမွ ကယ္ရီ ကိုယ္တုိင္ တူးခဲ့သည္။ ေနာက္မွ အေစခံႏွစ္ဦး ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီး ကူညီေသာေၾကာင့္ ကယ္ရီ ခမ်ာ ေက်းဇူးတင္က ငိုလု နီးပါး ျဖစ္ခဲ့သည္။

    ကယ္ရီသည္ စား၀တ္ေနေရး အတြက္ မဲနယ္စက္ရုံ မန္ေနဂ်ာ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ သမၼာက်မ္း ပုံႏွိပ္ရန္ ပုံႏွိပ္စက္ တစ္လံုး ရွိခဲ့၏။ ေနာင္တြင္ မဲနယ္လုပ္ငန္း မေအာင္ျမင္ သျဖင့္ ထုိအလုပ္ လက္လႊတ္ခဲ့ရျပီး ပုံႏွိပ္စက္ မွာလည္း မီးေလာင္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးခဲ့၏။ သို႔ေသာ္လည္း ဤအရာမ်ားက သူ႔အား စိတ္ဓါတ္ က်ေအာင္ မတတ္ စြမ္းႏုိင္ ခဲ့ေခ်။ သူ႔ကိုယ္သူ ေမးေသာ ေမးခြန္းမွာ “အိႏၵိယျပည္ကုိ ငါဘယ္လုိ ကူညီမလဲ” ဟူ၍ ျဖစ္၏။

ကယ္ရီအား ဘုရားသခင္ စတင္အသံုးျပဳပုံ

    ခုႏွစ္ႏွစ္မွ် ပင္ပန္းစြာ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ရျပီးေနာက္ ပထမဦးဆံုး ယံုၾကည္ လာေသာ လက္သမားတစ္ဦး ျဖစ္သူ ခရစ္ရွႏူးပါ(လ္) အား ဗတၱိဇံ မဂၤလာေပးခဲ့၏။ ထုိသူသည္လည္း ခရစ္ယာန္ ျဖစ္လာ ျခင္းေၾကာင့္ မ်ားစြာ ဆင္းရဲ ဒုကၡခံရေသာ္လည္း သစၥာရွိရွိ အသက္ရွင္ျပီး လူမ်ားစြာကို ခရစ္ေတာ္ထံ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။

    ၁၇၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ကယ္ရီႏွင့္အတူ ပါ၀င္ရန္ အဂၤလန္ျပည္မွ လူ (၄) ဦး ေရာက္ လာ၏။ သူတို႔သည္ ေဆရမ္ပို (Serampore) အရပ္၌ သာသနာျပဳ ဗဟုိဌာန တည္ေဆာက္ ခဲ့ျပီး အိႏၵိယျပည္ အရပ္ရပ္ သို႔သြားကာ ခရစ္ေတာ္ အေၾကာင္း ေဟာကာ စာသင္ေက်ာင္း မ်ားလည္း ေဆာက္လုပ္ ေပးခဲ့ၾက၏။ သူတို႔၌ က်မ္းစာ၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ စာအုပ္ ေလးမ်ား ပုံႏွိပ္ရန္ ပုံႏွိပ္စက္ၾကီး တစ္ခုလည္း ရွိခဲ့၏။

    ၁၈၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကယ္ရီသည္ ေဆရမ္ပုိ ေကာလိပ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့၏။ မိဘမဲ့ ေဂဟာ တစ္ခုႏွင့္ အနာၾကီး ေရာဂါသည္ (ႏူနာ) ေဆးရုံ တစ္ေဆာင္ကို လည္း တည္ေထာင္ခဲ့ သည္။ အိႏၵိယျပည္၌ (၂၂) ႏွစ္ နီးပါး ေနခဲ့ျပီး (၁၈၁၅) ခုႏွစ္၌ ကယ္ရီအားျဖင့္ ယံုၾကည္သူ (၇၆၅) ဦး ရွိခဲ့၏။ သူမေသဆံုးခင္ အိႏၵိယ၌ အသင္းေတာ္ (၂၆) ပါး တည္ေထာင္ခဲ့၏။

    ကယ္ရီအား ကလကတၱားရွိ အစိုးရ ေက်ာင္း၌ ဘဂၤါလီ ပါေမာကၡအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့၏။ ေနာင္အခါ သူသည္ ထုိေကာလိပ္၌ မာရတိႏွင့္ ပါဠိ ဘာသာစကား တုိ႔ကိုပါ သင္ၾကားေပးခဲ့၏။ ပါေမာကၡ အေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီး ရရွိေသာ လစာအမ်ားစုကို ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ ျမတ္ၾကီး အတြက္ ပါ၀င္ခဲ့ျပီး မိမိအတြက္ အနည္း ငယ္မွ်သာ အသံုးျပဳခဲ့သည္။

    (၁၈၀၀) ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဓမၼသစ္က်မ္းကို ဘဂၤါလီ ဘာသာသို႔ ျပန္ဆုိျပီး၏။ မေသဆံုးမီ သမၼာ က်မ္းစာ တစ္အုပ္လံုးကို ဘာသာ စကား (၂၀) နီးပါးမွ် ျပန္ဆိုႏုိင္ခဲ့ျပီး အေရွ႕တုိင္း ဘာသာ စကားျဖင့္ ဓမၼသစ္ က်မ္းကို ဘာသာ စကား (၄၀) ေက်ာ္ ျပန္ဆုိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔အား ကမာၻတစ္ခုလံုး၏ သံုးပုံ တစ္ပုံအတြက္ သမၼာက်မ္းကို ဘာသာျပန္ေပးခဲ့သူ ဟု ေျပာစမွတ္ျပဳၾကေပသည္။

    ကယ္ရီ အားျဖင့္ အစိုးရက ျပန္လည္ျပဳျပင္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္မွာ “ေသဆံုးသူ ခင္ပြန္းသည္ အေလာင္းကို မီးရိႈ႕စဥ္ ထင္ပုံထဲသို႔ အသက္ရွင္ ေနေသာ ဇနီးကိုပါ ထည့္ရႈိ႕ျခင္း ကိုတားျမစ္ေသာ ဥပေဒ” ျဖစ္သည္။ ဂဂၤါျမစ္ ထဲသို႔ ကေလးသူငယ္မ်ား ပူေဇာ္ရန္ ဆက္သျခင္း ကို ရပ္ဆုိင္း ရန္လည္း သူ႔၌ တာ၀န္ရွိ ခဲ့ေပသည္။

    ဤမွ်ေလာက္ ေျပာင္ေျမာက္ ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ ခဲ့ေသာ္လည္း သူသည္ တာ၀န္ ေက်ရုံမွ်သာ ျပဳေသာ အေစခံ တစ္ေယာက္ ကဲ့သို႔ မိမိကုိယ္ကို အျမဲမွတ္ယူျပီး အနည္းငယ္မွ် သာ အသံုး၀င္ ေသာသူ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာခဲ့ေပသည္။ သူ၏ ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္ မ်ားအတြင္း သူေရာက္ခဲ့ေသာ မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္အား “ငါေသ တဲ့အခါ ေဒါက္တာ ကယ္ရီအေၾကာင္း ဘာမွ် မေျပာပါနဲ႔။ ေဒါက္တာ ကယ္ရီရဲ႕ ကယ္တင္ရွင္ အေၾကာင္း ကုိသာ ေျပာၾကပါ” ဟု မွာခဲ့ ေပသည္။

    ဘဂၤါလီ ဘာသာျဖင့္ သူဘာသာ ျပန္ထားေသာ ဘဂၤါလီ ဓမၼသစ္ က်မ္းကို (၈) ၾကိမ္ ေျမာက္ ျပန္လည္ တည္းျဖတ္ျပီး အသက္ (၇၂) ႏွစ္တြင္ “ငါ့အလုပ္ျပီးျပီ” လုပ္စရာ မရွိေတာ့ ဘူး။ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ကို ေစာင့္ရန္သာ ရွိေတာ့တယ္။” ဟု ေျပာခဲ့သည္။ (၂) ႏွစ္ၾကာ ျပီးေနာက္ (၁၈၃၄) ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ သူကြယ္ လြန္ခဲ့ျပီး ခႏၶာကုိ သူခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏုိးေသာ အိႏၵိယျပည္ ၌ပင္ ျမွတ္ႏွံခဲ့ေပသည္။ သူသည္ သူ၏မိခင္ တုိင္းျပည္ သို႔ တစ္ခါမွ် မျပန္ေတာ့ဘဲ အိႏၵိယျပည္၌ (၄၁) ႏွစ္မွ် အမႈေတာ္ ျမတ္ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရ အသီး အပြင့္မ်ားသည္ ယေန႔တုိင္ က်န္ရစ္ လ်က္ရွိျပီး သူ႔အား “ေခတ္သစ္ သာသနာျပဳ လုပ္မ်ား၏ ဖခင္ၾကီး” ဟု ေခၚထုိက္ ေပသည္။

PDF ဖိုင္ျဖင့္ ရယူလုိပါက ေဒါင္းလုပ္ ရယူပါ။
http://zipansion.com/3rut0


 ဆရာ ဦးအုန္းျမင့္၏ လက္၀ါး ကပ္တုိင္ေတာ္၏ အေစခံမ်ား  (Servants Of the Cross) စာအုပ္မွ ကူးယူ ေဖာ္ျပပါသည္။