Apr 28, 2013

မေရရာေသာအခ်ိန္တြင္ သတိရရမည့္ အခ်က္ (၄) ခ်က္

လြန္ခဲ့ေသာ (၁၅) ႏွစ္ခန္႔ ကၽြန္ေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံခဲ့သျဖင့္ မိသားစုႏွင့္ အေဆြအမ်ိဳးမ်ားမွ ကၽြန္ေတာ့္ကို အိမ္မွ ႏွင္ခ် လိုက္ပါသည္။ ထိုအခါ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ၾကီးမားေသာ ျပႆနာ အခက္အခဲ ရွိခဲ့သည္မွာ ေနေရးထိုင္ေရး ႏွင့္ စားေရး ေသာက္ေရး လိုအပ္ခ်က္ မ်ားအတြက္ လမ္းေဘး တစ္ေနရာတြင္ ငိုေၾကြး ခဲ့ရပါသည္။ လမ္းစ ေပ်ာက္ေနသလို ခံစား ေနရပါသည္။ ဘယ္သြားလို႔ ဘယ္လာရ မွန္းမသိ။ ဘာလုပ္လို႔ ဘာကိုင္ ရမွန္းမသိ၊ ျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ လက္ခံစ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသက္တာကလည္း မရင့္က်က္ေသး ေသာေၾကာင့္ ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲ ေနရုံမွ်အပ ဘာမွ် မတတ္ႏုိင္။ မိမိကိုယ္မိမိ ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံမိသည္မွာ မွားေနျပီလား ဟု သံသယပင္ ရွိလာ ခဲ့ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ကို ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပး ခဲ့ေသာ ကခ်င္္ မိခင္ၾကီး တစ္ဦးက ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ႏွင့္ ခြန္အားေပး ႏွစ္သိမ့္ခဲ့သျဖင့္ စိတ္ သက္သာရာ ရခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စတင္ကာ ခရစ္ေတာ္ေနာက္ တစ္စိုက္ မတ္မတ္ လိုက္ခဲ့သည္မွာ ယခု အခ်ိန္ထိ ေအာင္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ကာလမ်ား အတြင္း ျပႆနာ အခက္အခဲမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ ျဖင့္ အသက္တာကို တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။

 ယာကုတ္သည္ အိမ္မွု ထြက္လာျပီးေနာက္ မေရရာေသာ အနာဂတ္ကို ရင္ဆိုင္ခံစားေနရပါသည္။ ယခုအခါ သူသည္ ဘာမွ် မေသခ်ာ၊ မေရရာ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဇနီး တစ္ေယာက္ ရဘို႔လည္း မေသခ်ာ၊ အလုပ္ရ ဘို႔လည္း မေသခ်ာ၊ ေနစရာလည္း မေသခ်ာ၊ အိပ္စရာပင္ မရွိျဖစ္ေနေသာ အခ်ိန္သို႔ ေရာက္ေနပါသည္။ အထီးက်န္ ဘဝကို ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ အိမ္ထဲတြင္ မိခင္ႏွင့္ ေနခဲ့ရသူမို႔ စာေသာက္စရာဘုိ႔ မုဆိုးလုပ္ရန္ပင္ အတတ္ ပညာမရွိ ေသာေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ ယာကုတ္သည္ မေသခ်ာ မေရရာ ျဖစ္ေနပါသည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္ထံမွ ေသခ်ာမႈႏွင့္ ခြန္အားေပးမႈ အမွန္တကယ္ ရမွ ျဖစ္ေပေတာ့မည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ ယာကုတ္ကို ပစ္ပယ္မထားပါ။ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ဂရုဏာေတာ္ သည္ကား ဘုရားသခင္ကို ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ သူတုိင္းအတြက္ ၾကီးမားေသာ တန္ခိုးေတာ္ပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

 ကၽြန္ေတာ္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသလို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ယာကုတ္သည္လည္း ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ဘူးေၾကာင္း ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္က ေဖာ္ျပထား ပါသည္။


ယာကုပ္သည္ ေဗရေရွဘရြာမွထြက္၍၊ ခါရန္ျပည္သို႔ခရီးသြားစဥ္တြင္၊ တစံုတခုေသာအရပ္သို႔ ေရာက္၍၊ မိုဃ္းခ်ဳပ္ေသာေၾကာင့္၊ ညဥ့္ကိုလြန္ေစမည္ အႀကံရွိသည္ႏွင့္၊ ထိုအရပ္၌ ေက်ာက္ကိုယူ၍ ေခါင္းအံုးဘို႔ထားၿပီးလွ်င္ အိပ္ေလ၏။ ၁၂ျမင္ရေသာအိပ္မက္ဟူမူကား၊ ေျမႀကီးေပၚ၌ ေလွခါးေထာင္လ်က္ အဖ်ားသည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ တိုင္ေအာင္ မွီ၏။ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းကင္တမန္တို႔သည္၊ ထိုေလွခါးျဖင့္ ဆင္းလ်က္တက္လ်က္ ရွိၾက၏။ (ကမာၻ ၂၈း၁၀-၁၂)


ယာကုတ္သည္ မိုင္ ၄၅၀ ခန္႔ သြားရမည့္ ဟာရန္ျမိဳ႕ ခရီးစဥ္တြင္ မုိင္ (၇၀) ခန္႔ သြားျပီးေသာအခါ၊ ေနရာ တစ္ခုသို႔  ေရာက္ေသာ္ အနားယူရန္ လုိအပ္ လာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနရာ တစ္ခုတြင္ စခန္းခ်ကာ အနား ယူလုိက္သည္။ ထုိေနရာမွာ မွတ္သား ထားရန္ပင္ ထိုက္တန္ေသာ ေနရာ တစ္ခု မဟုတ္ခဲ့ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ထုိအခ်ိန္အထိ နာမည္ပင္ မရွိေသး ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း မည္သူမွ် မသိၾကပါ။ ထုိေနရာသည္ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ထားေသာ ေနရာတစ္ခုလည္း မျဖစ္ခဲ့ေခ်။ သာမာန္ ေက်ာက္တံုးမ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနေသာ ေနရာတစ္ခု သို႔မဟုတ္ သစ္ရြက္ေျခာက္မ်ားျဖင့္ ရွိေနေသာ ေနရာ တစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္ေပ လိမ့္မည္။ ထုိေၾကာင့္ ယာကုတ္သည္ ထိုေနရာတြင္ ဘာမွ် ေမွ်ာ္လင့္ ထားလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ထုိ႔ေနာက္ ေက်ာက္ခဲ တစ္လံုးကို ယူျပီးေနာက္ ေခါင္းအံုးကာ အိပ္လိုက္ပါသည္။ ထို႔အခ်ိန္တြင္ ယာကုတ္ထံသုိ႔ ဘုရားသခင္က အိပ္မက္ ထဲတြင္ လာေရာက္ ဆက္သြယ္ ပါေလေတာ့သည္။


 ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ လူမ်ားထံသို႔ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အခ်ိန္၊ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ေနရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ ေဖၚျပတတ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေရခ်ိဳး ေနစဥ္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သလုိ၊ ကားေမာင္း ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ (သို႔) ထမင္း၊ ဟင္း ခ်က္ေနသည့္အခ်ိန္ လည္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေနရာတိုင္းတြင္ ရွိေသာ ဘုရားျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အသက္တာတြင္ ထူးျခားေသာ အရွင္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ဆက္သြယ္သည့္ အခါတုိင္း ထူးျခားမႈမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈ ျပဳသည္ ဆိုသည္ကို သိထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ထံတြင္ လူတုိ႔ကို အထူးေဖၚ ျပရန္အတြက္ ဘုရားေက်ာင္း တြင္သာ လာေရာက္ ဆက္သြယ္မႈ ျပဳမည္ မဟုတ္ေပ။ ေနရာတုိင္း တြင္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ယာကုတ္ အတြက္ လမ္းေဘးတြင္ အိပ္စက္ မႈျပဳေနခ်ိန္တြင္ အိပ္မက္ထဲမွာ လာေရာက္ ဆက္သြယ္ခဲ့ပါသည္။

အိပ္မက္ထဲတြင္ ယာကုတ္ျမင္မက္သည္မွာ ေျမျပင္မွ ေလွကား တစ္ခုသည္ ေကာင္းကင္သို႔တုိင္ေအာင္ ေထာင္ထားလွ်က္ ေကာင္းကင္တမန္တို႔သည္ တက္လုိက္ ဆင္းလုိက္ ရွိေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရေလသည္။ ထုိေလွကား၏ ထိပ္တြင္ ဘုရားသခင္ ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။ ယာကုတ္သည္ ထုိအိပ္မက္၏ အဓိပၸါယ္ကို ခ်က္ျခင္း နားျခင္းနားလည္လိုက္သည္မွာ ထိုေနရာသည္ ဘုရားသခင္ကို ဆက္သြယ္ ရမည့္ ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း ခ်က္ျခင္း သိရွိ လုိက္ေလသည္။ အိပ္မက္၏ အဓိက အခ်က္မွာ ယာကုတ္သည္ မိမိကုိယ္မိမိ ဘုရားသခင္၏ ေရွ႕တြင္ ရွိေနေၾကာင္း မသိသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္က ယာကုတ္ကို အသိအမွတ္ျပဳေနေၾကာင္းကို (က ၂၈း၁၆) အရ သိလိုက္ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ားစုသည္လည္း ယာကုတ္ကဲ့သုိ႔ ထူးျခားသည့္ အိပ္မက္မ်ိဳး မရွိႏုိင္ ေသာ္လည္း ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ သမၼာတရားအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို အားနည္း ေနသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဆက္သြယ္မႈ ျပဳလွ်က္ ရွိေနပါသည္။

ထိုအေျခအေနမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သင္ယူႏုိင္သည့္ ဝိညာဥ္ေရးရာ သင္ခန္းစာမ်ား ရွိေနပါသည္။ ပထမ အခ်က္အေနျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ မေမွ်ာ္လင့္ သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ မေမွ်ာ္လင့္သည့္ ေနရာမ်ားတါင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို တခါ တစ္ရံတြင္ ဆက္သြယ္ ႏုိင္ပါသည္။ ဒုတိယ အခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဝိညာဥ္ ေရးရာတြင္ အားနည္း ႏုိးၾကားမႈ မရွိေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ ထဲတြင္ ရွိေနေၾကာင္း သိထားရပါမည္။


 ထာဝရဘုရားသည္ ေလွခါးထက္၌ ရပ္ေတာ္မူလ်က္၊ ငါသည္ သင္၏အဘ အာျဗဟံ၏ ဘုရား၊ ဣဇာက္၏ ဘုရား တည္း ဟူေသာ ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ သင္အိပ္ေသာေျမကို သင္ႏွင့္သင္၏အမ်ိဳးအႏႊယ္အား ငါေပးမည္။ သင္၏ အမ်ိဳးအႏႊယ္သည္ ေျမမႈန္႔ကဲ့သို႔ မ်ားျပားလိမ့္မည္။ အေရွ႔၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္၊ ေလးမ်က္ႏွာ အရပ္တို႔သို႔ ႏွံ႔ျပားၾကလိမ့္မည္။ သင္ႏွင့္ သင္၏ အမ်ိဳးအႏႊယ္အားျဖင့္ လူမ်ိဳး အေပါင္းတို႔သည္ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာကို ခံရၾကလိမ့္မည္။ ငါသည္ သင့္ဘက္ မွာရွိ၏။ သင္သြား ေလရာရာ၌ ငါေစာင့္မမည္။ ဤျပည္သို႔ တဖန္ ေဆာင္ခဲ့ဦး မည္။ ဂတိထားသည္ အတိုင္း မျပည့္စံုမွီ၊ သင့္ကို ငါမစြန္႔ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ (က ၂၈း၁၃-၁၅)


အထက္ပါ အတိုင္း အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ယာကုတ္ကို စကားေျပာခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မေသခ်ာ မေရရာေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ထိုစကားထဲမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ သင္ယူစရာ အခ်က္ (၄) ခ်က္ကို ေအာက္ပါအတုိင္္း ေတြ႕ရွိရ ပါသည္။

မထမအခ်က္ (သတိရေနရမည့္ ကတိေတာ္)


 ပထမ အခ်က္ေနျဖင့္ ဘုရားသခင္က ယာကုတ္၏ ဘုိးေဘးမ်ားကို ထားရွိခဲ့ေသာ ကတိေတာ္ကို ျပန္လည္ ေဖၚျပခဲ့ ပါသည္။ ဘုရားသခင္က အဓိက ေဖၚျပခဲ့သည့္ အရာမွာ “မင္းရဲ႕ ဘိုးေဘးေတြျဖစ္တဲ့ အာျဗဟံနဲ႔ ဣဇတ္တို႔နဲ႔ ငါျပဳထားတဲ့ ကတိေတာ္ေတြ ရွိပါတယ္။ အခုမင္းအိပ္ေနတဲ့ ေနရာေျမၾကီးကို ငါေပးမယ္လို႔ ေျပာထားတာ ရွိပါတယ္။ ကမာၻၾကီး တစ္ခုလံုးဟာ မင္းနဲ႔ မင္းအမ်ိဳး အႏြယ္ေတြအားျဖင့္ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ျဖစ္ေစဘို႔ ငါ ကတိျပဳထားပါတယ္။ အဲဒီအရာကို ငါ အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။” လုိ႔ ဘုရားသခင္က ယာကုတ္ကို ေျပာဆိုခဲ့ေလသည္။ ဤေနရာတြင္ ယာကုတ္ အတြက္ အမွန္တကယ္ ခြန္အားျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ စကားလံုးမ်ားကို ဘုရားသခင္က ေျပာဆိုခဲ့ေလသည္။ သူသည္ ယခုအခါ ကတိေတာ္ေျမကို စြန္႔ခြာကာ အေဝးသုိ႔ သြားရေတာ့မည္။ ဘယ္အခ်ိန္တြင္ ျပန္လာရမည္ကို သူအမွန္တကယ္မသိ။ ယာကုတ္တြင္ မ်ိဳးဆက္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ လံုးဝမရွိေသး။ သို႔ေသာ္ ဤျပည္သို႔ တစ္ဖန္ေဆာင္ခဲ့ဦးမည္။ သင္၏ အမ်ိဳး အႏြယ္ စသည့္ စကားလံုးမ်ားသည္ ယာကုတ္ကို အမွန္တကယ္ ခြန္အားျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။

မေရရာေသာ မိမိအသက္တာ၏ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္မ်ားကို ေအာက္ေမ့ပါ။
ဤေနရာတြင္ ယာကုတ္တစ္ဦးတည္ကိုသာ ေျပာဆိုလိုသည္မဟုတ္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလံုးပင္ ခြန္အားယူစရာ ရွိေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔သည္ ခက္ခဲေသာအခ်ိန္ မေရရာေသာအခ်ိန္်မ်ားကို ရင္ဆိုၾကံဳေတြ႕ပါက သမၼာ က်မ္းစာမွ ဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္မ်ားကို သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ အကူအညီျဖင့္ ေဖၚျပပါလိမ့္မည္။ ထိုအခါ သင့္၏ အသက္တာလမ္းမွ စိုးရိမ္မႈ၊ ျပႆနာ ႏွင့္ အခက္ အခဲ မ်ားကို ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ျဖင့္ သင့္ကို တည္ေဆာက္၍ သင့္ကို အားျဖည့္ ေပးပါလိမ့္မည္။

ဒုတိယအခ်က္ကို ဆက္လက္ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႔။

၂။ ဒုတိယအခ်က္ ( သတိရေနရမည့္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္)


ကၽြႏု္ပ္တို႔ သိရမည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘဝတြင္ မေရရာေသာ အေျခအေနႏွင့္ အေၾကာက္တရားမ်ား ၾကီးစိုးေနခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အတူရွိေသာ ဧမာေႏြလ ဘုရားသခင္ျဖစ္ပါသည္။ ယာကုတ္ ကိုယ္တိုင္လည္း ထိုအရာကို သိဘို႔လိုေၾကာင္း သတိရေစရန္ မိန္႔ျမြတ္ အသိေပးခဲ့ ပါသည္။ “ငါသည္ သင့္ဘက္မွာရွိ၏” (က ၂၈း၁၅)။ ယခုအခါ ယာကုတ္သည္ တစ္ဦးတည္း အထီးက်န္သကဲ့သို႔ ခံစားေနရခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယာကုတ္ ကဲ့သို႔ပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္လည္း ဘယ္ေသာအခါမွ် တစ္ဦးတည္း အထီးက်န္ ေနမည္မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႏွင့္ အတူရွိေနပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အသက္ရွင္ေနရသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

 ရွင္ဘုရင္ၾကီး ဒါဝိတ္က ေျပာခဲ့သည္မွာ “အကယ္၍ ေသမင္း၏ အရိပ္လႊမ္းမိုးေသာ ခ်ိဳင့္ထဲ ေရာက္သြားရေသာ္လည္း ေဘးအႏၱရာယ္ကို မေၾကာက္ပါ။ အေၾကာင္းမူကား ကိုယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ အတူရွိေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ လွံတံေတာ္ႏွင့္ ေတာင္းေဝွးေတာ္သည္ အကၽြႏု္ပ္ကို ခ်မ္းသာေစပါ၏။”  (ဆာလံ ၂၃း၄)
ေယရႈကိုယ္ေတာ္တုိင္ကလည္း သူ၏ တပည့္ေတာ္မ်ားကို အားေပးခဲ့သည္မွာ “ငါသည္ ကပ္ကမာၻကုန္သည့္တိုင္ေအာင္ သင္တို႔ႏွင့္ အတူရွိမည္။” (မႆဲ ၂၈း၂၀) ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။
ေဟျဗဲ ၁၃း၅ တြင္လည္း “ငါသည္ သင့္ကိုမစြန္႔၊ အလွ်င္းပစ္၍မထား” ဟု ေဖၚျပထားျပန္ပါသည္။ ယာကုတ္ကို အတူရွိမည္ဟု ေျပာသကဲ့သို႔ အထက္ပါ က်မ္းစကားမ်ား အတုိင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ပစ္ထားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ ထုိအရာသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အသက္တာထဲတြင္ မုန္းတိုင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေစမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ မရာ မေသခ်ာေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ ရွိေနသည္ ဟူေသာအသိက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ယံုၾကည္ စိတ္ခ်မႈႏွင့္ ျငိမ္သက္မႈမ်ားကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးပါသည္။

ဥပမာ။    ။ တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြန္ေတာ္၏ သားသမီးမ်ားမွာ မိုးၾကိဳးမုန္းတုိင္းမ်ား ရွိသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ အလြန္ေၾကာက္ရြံ႕ၾကပါသည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ေမွာင္နက္မဲမဲ အခ်ိန္နာရီမ်ားတြင္ ကေလးမ်ား အားကိုးေသာ ဖခင္ျဖစ္သူ ကၽြန္ေတာ္ရွိေနသည္ကို သူတို႔သည္ သိေနသျဖင့္ အေၾကာက္တရား ကင္းမဲ့စြာ ေပ်ာ္ရႊင္ေနေလ့ရွိၾကပါသည္။ ထိုေမွာင္ေနသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ “မေၾကာက္နဲ႔၊ အေဖမင္းတို႔နဲ႔အတူ ရွိေနတယ္” ဟူေသာ အားေပးစကား မ်ားေၾကာင့္ သူတို႔ သည္ စိုးရိမ္းမႈ မရွိေတာ့ဘဲ၊ အေၾကာက္တရားမွ လြတ္ေျမာက္ေန ၾကပါေတာ့သည္။ သူတို႔သည္ ကၽြန္ေတာ့္ကို အေမွာင္ထဲတြင္ မျမင္ေသာ္လည္း အသိတရားထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္ရွိေၾကာင္း သိေနၾကေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္စိတ္ မရွိၾကေတာ့ပါ။

အလားတူပင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ေကာင္းကင္ဘုံရွင္ အဖဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲတြင္ အသက္ရွင္ေနသည္ ဟူေသာ အသိတရားက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ခြန္အားျဖစ္ေစပါသည္။

ယခုအခါ မေရရာေသာ အခ်ိန္တြင္ တတိယအခ်က္ကို ဆက္လက္ ၾကည့္ပါဦးမည္။

၃။ တတိယအခ်က္ (သတိရေနရမည့္ ဘုရားသခင္၏ ကြယ္ကာျခင္း)


ဘုရားသခင္၏ ကြယ္ကာျခင္းသည္ ယာကုတ္ႏွင့္ အတူ ရွိေနေၾကာင္း ဘုရားသခင္က ထပ္မံ အသိေပး ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ (က ၂၈း၁၅) တြင္ ထပ္မံ ေျပာၾကား ထားသည္မွာ သင္သြားေလရာရာ၌ ငါေစာင့္မမည္။ (ေစာင့္ ၾကည့္မည္။) ဟု ထပ္မံေျပာၾကား ထားပါသည္။ အျခား စကားလံုးအားျဖင့္ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆို ၾကည့္မည္ ဆိုလွ်င္ ဤခရီး စဥ္တြင္ “သင့္ကို ငါကြယ္ကာ ေစာင့္ၾကည့္မည္” ဟု ေရးသား ထားပါသည္။ ဤအရာမွာ ယာကုတ္ကို လမ္းခရီးတြင္ ဒုကၡ တစ္စံု တစ္ရာ အဆိုးမ်ား လံုးဝ ေတြရလိမ့္ မည္မဟုတ္ ဟု မဆိုလိုပါ။ အသီးအပြင့္မ်ား ၾကီးမား မ်ားျပားစြာ ခံစားရမည္ဟုလည္း မဆိုလိုပါ။ အကို ဧေသာ၏ ေဘးအႏၱရာယ္ မွလည္းေကာင္း၊ သားရိုင္းေဘးမွ လည္းေကာင္း၊ ဒါးျပ၏ ေဘးမွ လည္းေကာင္း ကြယ္ကာမည္ (သို႔) စိတ္ပူ စရာမလိုပါ ဟု ေျပာၾကားထားျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ ဘုရားသခင္မွ ထိုအရာမ်ားကို အျပည့္အဝ အကာအကြယ္ေပးမည္ဟု ေျပာျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

အလားတူပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အသက္တာထဲတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ေရာဂါ၊ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆိုသြမ္းသူတို႔၏ ေဘးအႏၱရာယ္ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရျပီဆိုပါက ဘုရားသခင္က အျပည့္အဝ အကာအကြယ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိရပါ။
မေရာေသာအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္၏ ကြယ္ကာမစျခင္း အျပည့္အဝ ရွိေနပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အျခားလူတစ္ဦးအားျဖင့္ ဒုကၡအခက္အခဲ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ေရာဂါေဝဒနာ ရွိေကာင္း ရွိႏုိင္ပါ သည္။
ဤအေျခအေနကို နားလည္ႏုိင္ရန္မွာ ဘုရားသခင္၏ကြယ္ကာျခင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အသက္တာတြင္ အျပည့္အဝ နားလည္ သေဘာေပါက္ အသိအမွတ္ျပဳဘို႔ လိုပါလိမ့္မည္။ ဥပမာ - ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ မိသားစုသည္ ခရီးတစ္ခု သြားသည္ ဆိုပါစို႔။ ထိုခရီးစဥ္တြင္ ေသနတ္သမား တစ္ဦးက လုပ္ၾကံခဲ့သည္ဆိုပါက ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ထိေကာင္း ထိႏုိင္ပါသည္။ ေဆးရုံလည္း ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ လူတစ္ခ်ိဳ႕ ေသပင္ေသႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအရာအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ ကို ထင္ရွားေစႏုိင္ျပီး အျခားတစ္ဘက္မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေကာင္းၾကီးမ်ားပင္လွ်င္ ျဖစ္ေစႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ထပ္ အားနည္း ေနခ်ိန္တြင္ သတိရေနရမည့္ အျခား စတုတၳတစ္ခ်က္ကို ထပ္မံ ၾကည့္ပါစို႔
ယခု သတိရေနရမည့္ အျခားတစ္ခ်က္မွာ ဘုရားသခင္၏ ေထာက္ပံ့ မစျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စတုတၳအခ်က္ (သတိရေနရမည့္ ဘုရားသခင္၏ မစျခင္း)


က ၂၈း၁၅ တြင္ “သင့္ကို ငါေစာင့္မမည္” ဟူေသာအ အျခား အဓိပၸါယ္ တစ္ခုမွာ “လိုသမွ် ေထာက္ပံ့ေပးမည္” ဟူေသာ အျခား အဓိပၸါယ္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနပါသည္။  ေဟျဗဲစကားလံုးျဖင့္ ပထမဦးဆံုး ထိုစကားလံုးကို အသံုးျပဳသည့္ ေနရာမွာ ကမာၻဦၤး ၂း၁၅ ျဖစ္ပါသည္။ အာဒံကို ေအဒင္ဥယ်ာဥ္ၾကီးကို “ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ရန္” ဟူေသာ စကားလံုးကို အသံုးျပဳျပီး အာဒံ ကို ေအဒင္ဥယ်ာဥ္တြင္္ ထားရွိခဲ့ပါသည္။ အလားတူ စကားလံုးျဖင့္ ယခု ယာကုတ္ကိုလည္း ျပႆနာ ဒုကၡေတြထဲက ကြယ္ ကာမည္ဟူေသာ ရည္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယာကုတ္က ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယခု သြားရမည့္ ခရီးစဥ္တြင္ သူ႔အတြက္ လိုအပ္ေနေသာ စားစရာ၊ ေသာက္စရာ ႏွင့္ အဝတ္အထည္မ်ားကို ကိုယ္ေတာ္ရွင္က အမွန္တကယ္ မစမည္ဟု အျပည့္အဝ ယံုၾကည္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ (အငယ္ ၂၀ ကိုၾကည့္ပါ။)


ဘုရားသခင္သည္ သူေရြးေကာက္ေသာ လူမ်ိဳးေတာ္ အတြက္ ကူညီမစမည္ဟူေသာ ကတိေတာ္ ရွိေနပါသည္။ သခင္ ေယရႈ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္မွာ ေကာင္းကင္ဘုံရွိ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ ထိုအရာမ်ားကို လိုအပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိထားပါသည္ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ထိုအရွင္သည္ ထိုအရာမ်ားကို မစမည္ ျဖစ္သည္။
ဥပမာ။    ။လြန္ခဲ့ေသာ (၁၀) ႏွစ္ခန္႔က ကၽြန္ေတာ္၏ အမ်ိဳးသမီးမွာ ေခ်ာင္းဆိုး ဖ်ားနာေနသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေဆးခန္းသို႔ သြားေရာက္ျပသရာ တီဘီ ေရာဂါ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ ယခုေခတ္တြင္ တီဘီေရာဂါမွာ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕စရာ မလိုေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိသားစုမွာ စားဝတ္ေနေရး အလြန္က်ပ္တည္းေသာေၾကာင့္ ၾကီးမားေသာ စိတ္ခံစားမႈ ရရွိခဲ့ျပီး အျမဲတမ္း ေၾကကြဲဝမ္းနည္းခဲ့ရပါသည္။ ထိုအရာအတြက္ ေနရက္တုိင္း ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားျပီး ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရပါသည္။ ေငြေၾကး မျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ ေန႔ရက္အစဥ္တြင္ စိတ္ဆင္းရဲ ကိုယ္ဆင္းရဲျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္  ငိုးေၾကြး ဆုေတာင္း ခဲ့ရပါသည္။ မ်ားမၾကာမီ ေဆးစစ္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာေသာအခါ ေဆးပင္ မေသာက္ လုိက္ရေတာ့ဘဲ ေပ်ာက္ကင္းသြားျပီ  ျဖစ္ေၾကာင္း သိလိုက္ရပါသည္။ ဘယ္ဆရာဝန္၏ အစြမ္းအစမွ မဟုတ္။ အသက္ရွင္ ေတာ္မူေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ ေၾကာင့္သာ ထုိေက်းဇူးကို ခံစားရသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပႆနာရွိေသာအခ်ိန္၊ မေရရာေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္ ေလးခ်က္ကို သတိရေနရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 • ဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္

 • ဘုရားသခင္ မ်က္ေမွာက္ေတာ္

 • ဘုရားသခင္၏ ကြယ္ကာျခင္း

 • ဘုရားသခင္၏ မစျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ ဘုရားသခင္အေပၚတြင္ ယာကုတ္၏ တုန္႔ျပန္မႈကို ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႔။

ယာကုတ္၏ တုန္႔ျပန္မႈ


ကမာၻဦး ၂၈း၁၆-၂၂ ကို ဖတ္ပါ။
ယာကုပ္သည္ အိပ္ေပ်ာ္ရာမွ ႏိုးလ်င္၊ အကယ္စင္စစ္ ထာဝရဘုရားသည္ ဤအရပ္၌ ရွိေတာ္မူ၏။ ရွိေတာ္မူေၾကာင္းကို ငါမသိ။ ဤအရပ္ကား၊ အဘယ္ မွ်ေလာက္ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ ျဖစ္သည္တကား။ ဤအရပ္ကား၊ အျခားမဟုတ္၊ ဘုရားသခင္၏ ဘံုဗိမာန္၊ ေကာင္းကင္တံခါးဝ ျဖစ္သည္တကားဟု၊ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္းသို႔ ေရာက္၍ဆို၏။
 နံနက္ေစာေစာ ယာကုပ္သည္ထ၍၊ ေခါင္းအံုး ေသာေက်ာက္ကို ယူသျဖင့္၊ မွတ္တိုင္ျဖစ္ေစလွ်က္ ထူေထာင္ၿပီးလွ်င္၊ ေက်ာက္ထိပ္ဖ်ားအေပၚ၌ ဆီကိုေလာင္းေလ၏။ ထိုအရပ္ကိုလည္း၊ ေဗသလအမည္ျဖင့္ မွည့္ေလ၏။ ထုိၿမိဳ႔၏ အမည္ေဟာင္းကား၊ ဥလံလုဇဟူသတည္း။ ထိုအခါ ယာကုပ္က၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါဘက္၌ ရွိလ်က္၊ ငါယခုသြားရာလမ္းမွာ၊ ငါ့ကိုေစာင့္မ၍ စားစရာအစား၊ ဝတ္စရာအဝတ္ကို ေပးသနား ေတာ္မူလွ်င္၄င္းး၊ ငါသည္တဖန္ အဘ၏အိမ္သို႔ ၿငိမ္ဝပ္ စြာျပန္ေရာက္၍၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ၏ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူလွ်င္၄င္း၊ မွတ္တုိင္ ျပဳ၍ ငါထူေထာင္ေသာ ဤေက်ာက္ သည္လည္း၊ ဘုရားသခင္၏ ဗိမာန္ျဖစ္ရမည္။ ေပးသနား ေတာ္မူသမွ်တုိ႔ကုိ ဆယ္ဘုိ႔တဘုိ႔ ပူေဇာ္ပါ မည္ဟူ၍ သစၥာျပဳေလ၏။ (ကမာၻဦး ၂၈း၁၆-၂၂)


အခန္ငယ္ ၁၆ ကို ဖတ္ရႈေသာအခါ ယာကုတ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ထိေတြ႕ရေသာ လက္ရွိအေျခအေန အေပၚတြင္ ခ်က္ျခင္း တုန္႔ျပန္မႈ ျပဳခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။ ခ်က္ျခင္းပင္ ေခါင္းအံုးေနေသာ ေက်ာက္တုံးကို ယူျပီး အမွတ္အသားျပဳကာ ခ်က္ျခင္း ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္မႈ ျပဳခဲ့သည္ကို ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႕ျမင္ရေလသည္။

အခန္းငယ္ ၂၀-၂၂ သို႔ေရာက္လွ်င္ ခ်က္ျခင္းပင္ အဓိဌာန္ျပဳကာ ဘုရားႏွင့္ ထိေတြ႕ခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္က ကတိေတာ္ အတုိင္း သူ႔အေပၚတြင္ ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက ခ်က္ျခင္းပင္ ကိုယ္ေတာ္၏ ေနာက္သို႔ လိုက္ပါမည္ ဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ယာကုတ္ကဲ့သုိ႔ အျမဲပင္ တုန္႔ျပန္သင့္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ကို ဆက္ကပ္၍ မိမိအသက္တာကို အပ္ႏွံ အသက္ရွင္သင့္ပါသည္။

နိဂုံး


ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ေယာက္စီတုိင္းသည္ မေရရာ မေသခ်ာသည့္ အနာဂတ္ကို ရင္ဆိုင္ေနရပါက အထက္ပါ အခ်က္ (၄)ခ်က္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ခြန္အားႏွင့္ ရစ္ပတ္လႊမ္းျခံဳလ်က္ ရွိေနပါသည္။ မိတ္ေဆြ အားမငယ္ပါႏွင့္။ • ဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္

 • ဘုရားသခင္ မ်က္ေမွာက္ေတာ္

 • ဘုရားသခင္၏ ကြယ္ကာျခင္း

 • ဘုရားသခင္၏ မစျခင္း တို႔ကို ေမွ်ာ္လင့္ ယံုၾကည္ အားကိုးလ်က္ အသက္ရွင္ပါဟု တုိက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္လိုက္ ပါသည္။

ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။

Apr 23, 2013

ထူးျခားစြာ ဆုေတာင္းခဲ့ေသာ ယာဗတ္

ယာဗတ္၏ ဆုေတာင္းကို ဖတ္ပါ။


ထုိအေဆြ အမ်ဳိး၌ ယာဗက္သည္ ထူးဆန္းေသာ သူျဖစ္၏။ သူ၏အမိက၊ ငါသည္ ျပင္းစြာေသာ ေဝဒနာကိုခံ၍ ဤသားကို ျမင္ရၿပီဟု ဆိုလ်က္၊ ယာဗက္အမည္ျဖင့္ မွည့္၏။ ယာဗက္ကလည္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို အစဥ္ ေကာင္းႀကီးေပး၍၊ ကြၽႏ္ုပ္ေနရာကို က်ယ္ဝန္းေစ ေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ေဘးဥပါဒ္ အေႏွာက္ အရွက္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ပါမည္ အေၾကာင္း၊ လက္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုုပ္ ဘက္၌ ေန၍ ကြယ္ကာ ေစာင္မ ေတာ္မူပါဟု ဣသေရလ အမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္အား ဆုေတာင္းတတ္၍၊ ေတာင္းေသာဆုကို ဘုရား သခင္ ေပးသနား ေတာ္မူ၏။ (၁ရာခ်ဳပ္ ၄း၉-၁၀)လူတိုင္းမွာ သက္သာျခင္း ဆိုတဲ့ ေနရာေလး တစ္ခုေတာ့ ရွိၾက စျမဲပါ။ မိမိႏွစ္သက္တဲ့ အပူခ်ိန္တစ္ခု ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ မိမိအသက္တာ ထဲမွာ အခက္အခဲက လြတ္ေျမာက္ႏုိင္တဲ့ နည္းစနစ္ေတြကိုလည္း လူေတြဟာ အျမဲတစ္ေစ ေလ့လာေန တတ္ၾကပါတယ္။ လူအုပ္ ၾကီးထဲမွာ လူေတြဟာ သက္သာတဲ့ ေနရာ တစ္ခုကို အျမဲတစ္ေစ ရွာေဖြေနေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အဲဒီလိုနဲ႔ မွားယြင္းေနတဲ့ လူအုပ္ၾကီးထဲကို ေရာက္သြားျပီ ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ အေျခအေနမွား၊ ေနရာမွား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွားေတြနဲ႔ မသက္မသာ ျဖစ္ၾက ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ သက္သာျခင္း ဆိုတဲ့ နယ္ေျမေလးရဲ႕ အျပင္ဘက္ကို ေရာက္သြားရင္ အနည္းငယ္ မသက္မသာ ျဖစ္လာ ပါတယ္။ အဲဒီေနရာ မွာ အမွားအယြင္းေတြေတာ့ ရွိမေနပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ မသက္မသာေတာ့ ခံစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 လူေတြဟာ သက္သာ ေက်နပ္ မႈေတြကို ရွာေဖြေန ၾကတယ္။ ဘယ္ေနရာမွာ ေက်နပ္မႈ ရႏုိင္မလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူေနမႈ အေဆာက္ အဦးေတြကို ပိုမို ေကာင္းမြန္ေအာင္ သက္သာေအာင္ လံုျခံဳေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ျပဳလုပ္ေန ၾကပါတယ္။
အလားတူပါဘဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဝိညာဥ္ေရးအသက္တာေတြ ပိုမိုေကာင္မြန္ ျပည့္စံုဘို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။
သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ အမွား အယြင္းမျဖစ္တာ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ အလုပ္ေတြကိုလည္း ေက်ေက် နပ္နပ္ လုပ္ႏုိင္တယ္ ဆိုပါစို႔။ သုိ႔ေသာ္လည္း သင္ရဲ႕ ေက်နပ္ မႈေတြထဲမွာ ဘုရားနဲ႔ ေတာ့ မွားယြင္း ေနတာကို ေတြ႕နုိင္ပါလိမ့္မယ္။ သင္ရဲ႕ အိမ္မွာ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အဆင္ေျပ ေနေသာ္လည္း သင္ဟာ ဘုရားသခင္နဲ႔ အသက္ရွင္မႈ မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ တစ္စံုတစ္ရာ အမွားရွိတယ္လို႔ ဆိုႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ဟာ ဘုရားသားဆိုတဲ့ အေျခအေနမွာ အျခား ေက်နပ္မႈေတြနဲ႔ အစား မထိုးသင့္ပါဘူး။ အစား မထိုးႏုိင္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေက်နပ္မႈ ေတြနဲ႔ ေျခာက္ေသြ႕ေနတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ကို သက္ေသခံလုိ႔ မရပါဘူး။

ကၽြန္ေတာ္ တို႔ေတြဟာ ဝိညာဥ္ေရးရာ ေက်နပ္မႈမ်ားရွိတဲ့ ေနရာတစ္ခုကို လွမ္းေနတယ္ဆိုသည့္တုိင္ေအာင္ ေက်နပ္မႈေတြ မရႏုိင္ဘဲ ဆက္လက္ ခ်ီတတ္ေန သူတစ္ေယာက္ ကေတာ့ ရွင္ေပၚလုပါ။ ဖိလိပၸိ ၃း၁၂-၁၄ မွာ အဲဒီအေၾကာင္းကို ရွင္းျပထားပါတယ္။


ထိုသို႔ ဆိုေသာ္ အက်ိဳးကို ခံရၿပီ၊ စံုလင္ျခင္း သို႔ေရာက္ရၿပီဟု ငါမဆိုလို။ အၾကင္ အက်ိဳးကို ေပးျခင္းငွါ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါ့ကိုကိုင္ဘမ္း ေတာ္မူ၏။ ထိုအက်ိဳးကို ကိုင္မိျခင္းငွါ ငါေျပး၍ လိုက္ေသး၏။ ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါကိုင္မိၿပီဟု ကိုယ္ကိုကိုယ္ မထင္ ေသာ္လည္း၊ ငါျပဳေသာ အမႈတခု ဟူမူကား၊ ေနာက္က် ေသာအရာတို႔ကို မမွတ္ဘဲ၊ ေရွ႔၌ရွိေသာ အရာတို႔ကို လွမ္းကမ္း၍၊ ယရႈခရစ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ အထက္  အရပ္မွ ေခၚေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဆုကိုရျခင္းငွါ၊ ပန္းတံုးတိုင္သို႔ ငါလိုက္ေျပး၏။ (ဖိလိပၸိ ၃း၁၂-၁၄)


တစ္ေယာက္ ခ်င္းစီရဲ႕ ဝိညာဥ္ေရးရာ သက္သာမႈကို ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင့္တသည္သာမက အသင္းေတာ္ တစ္ခုလံုးရဲ႕ သက္သာမႈကိုပါ ေတာင့္တ အသက္ရွင္ ေနသူတစ္ဦးပါ။  ဘုရားေက်ာင္း တတ္ျခင္းေတြ၊ အလွဴေငြ ပါဝင္ျခင္းေတြ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေန သည့္တုိင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အသက္တာမွာ အျခားစုံစမ္း ျခင္းေတြရဲ႕ ၾကားမွာ အသက္ရွင္ရတဲ့ အေျခအေနေတြ ရွိေနပါတယ္။ အသင္းေတာ္ အတြက္ ဆုေတာင္း သင့္တာကို ဆုေတာင္း မေပးတာေတြလဲ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ အျခားလူေတြကို အသင္းေတာ္ကို ေခၚလာသင့္ပါလွ်က္ ေခၚမလာတာေတြ၊ လုပ္သင္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈ ေတြမလုပ္ တာေတြ၊ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အဲဒါေတြ လုပ္ေဆာင္ဘုိ႔ ခက္ခဲလွတာ ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိတို႔ အတြက္ေတာ့ အသင္းေတာ္ထဲမွာ ေက်နပ္စရာ ျဖစ္ေနေပမဲ့ အဲဒီအထဲမွာ အသင္းေတာ္ဟာ က်ဆင္းေနပါ တယ္။ အခ်ိန္ေတြ ၾကာလာရင္ေတာ့ အဲဒီ အသင္ေတာ္ဟာ ေသဆံုးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသင္းေတာ္ဟာ ဝိညာဥ္ေရး တိုးတက္မႈေတြဟာ အသင္းသား ေတြရဲ႕ တုိးတက္ ျကီးထြားမႈ တစ္ခုပါ။ အသင္ေတာ္တစ္ခုရဲ႕ ျပႆနာဟာ ေက်နပ္မႈ တစ္ခုေပၚမွာ တည္ ေဆာက္ထားတဲ့ အေျခအေနပါ။

ေက်နပ္ သက္သာမႈ ေတြထဲက ေဖာက္ထြက္ဘုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအေၾကာင္း အရာကို ေလ့လာဘို႔ ယာဗက္ရဲ႕ ဆုေတာင္းထဲက အေၾကာင္း အရာေလး ေတြကို ဖတ္ၾကည့္ ၾကပါစို႔။ ဒီေန႔ ေဟာေျပာမႈမွာ တစ္ေယာက္ျခင္း စီတုိင္းေကာ၊ အသင္းေတာ္ေကာ ပါဝင္ေနတယ္ ဆိုတာကို ေျပာပါရေစ။ ေက်နပ္မႈ ေတြထဲကေန ေဖာက္ထြက္ ၾကပါစုိ႔။

(ဒီပုဂၢိဳလ္ (ယာဗတ္) ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မွတ္သားစရာ အခ်ိဳ႕ ရွိေနပါတယ္။ ယာဗတ္၏ အေျခအေန၊ သူ၏ ဆႏၵ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းမႈ အေျခအေန မ်ားကို ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။)

ယာဗတ္၏ အေျခအေန (အခန္းငယ္ ၉)

က။ သူ႔ဘဝအသက္တာထဲက သူ႔ေနရာအေနအထား


 ၅ရာ ၁း၁ ကေန ၄း၈ အထိ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ဇယားကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ယာဗတ္အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ယာဗတ္ဟာ သူတို႔လူမ်ိဳးေတြထဲမွာ ထူးျခားစြာ ေမြးလာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါ တယ္။ ယာဗတ္ဟာ အေျခအေနက သူ႔ကို အျမင့္ကို ပို႔ေဆာင္ ေပးလိုက္ပါ တယ္။ သူဟာ က်မ္းစာထဲမွာ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ အရ အမွန္ တကယ္ ထူးျခားတဲ့သူပါ။

  အေပၚ ထိပ္ကို ေရာက္ရွိလာတဲ့သူေတြ ဟာ အနည္းစုပါ။ သူတို႔ဟာ ထူးျခားတဲ့ သူေတြေပါ့။ အမ်ား စုကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လို သာမန္ လူေတြပါဘဲ။ သို႔ေသာ္လည္း သင္ဟာ အဲဒီအတြက္ ဝမ္းနည္းစရာမလိုပါဘူး။ လူဟာ ေမြးဖြားလာမယ္၊ ျပီးရင္ ေသဆံုးသြားတယ္ဆိုတာ ဓမၼတာပါဘဲ။ အမ်ား အားျဖင့္ေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ မွတ္တုိင္ေတြဟာ သင္ခ်ိဳင္းက မွတ္တိုင္ေတြပါဘဲ။

 အခ်ိဳ႕ လူေတြဟာ ေသဆံုး သြားေပမဲ့ သူတို႔ရဲ႕ နာမည္ ေတြဟာ ထပ္ကာ တစ္လဲလဲ ျပန္လည္ေဖာ္ျပခံရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခ်ိဳ႕ဟာ ေတာ့ တစ္ခါထဲ ျပီးသြားၾက ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ (၁၀) ႏွစ္ၾကာရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဒီေနရာမွာ ရွိမရွိဆိုတာ မေသခ်ာပါဘူး။ ဒီေလာက ၾကီးထဲက ထြက္ခြာသြား ၾကတဲ့အခါ လူအခ်ိဳ႕သာ မွတ္တုိင္ေလးေတြ ခ်န္ထားခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီအထဲက အနည္းဆံုးလူေတြသာ ထာဝရကအတြက္ အမွတ္တရ အခ်ိဳ႕ကို ထားႏုိင္ ၾကတာပါ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဘယ္ေတာ့္မွ ေက်နပ္မေနသင့္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို အံ့ၾသဘြယ္္ရာ ေခၚေဆာင္ခဲ့တယ္။ ထူးျခားတဲ့ လက္ေဆာင္ ေတြကို ေပးသနားေတာ္မူခဲ့တယ္။ ၁ေကာ ၁၂း၇-၂၆ ကိုဖတ္ၾကည့္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္ ေပးအပ္ ေသာအရာဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ လူေတြရဲ႕ အေပၚမွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဘုန္းေတာ္ အဖို႔အလုိ႔ငွါ အသက္ရွင္ဘို႔ ျဖစ္ ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕လူေတြဟာ ျခားနားစြာ ရပ္တည္ခြင့္ရၾကပါတယ္။ သင္ဟာ ဘယ္လိုဘဲ ရပ္တည္ေနပါေစ၊ ဘုန္းေတာ္ အတြက္ ျဖစ္ေစပါ။

ခ။ သူ႔ဘဝထဲက ျပႆနာ


 သူ႔ကို သူရဲ႕ အေမက ယာဗတ္လို႔ နာမည္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ “ငါဝမ္းနဲမႈ၊ နာက်င္မႈ၊ ဒုကၡထဲက ေမြးဖြား လာတဲ့သား၊ သူဟာ “နာက်င္မႈ ခံစားရမည့္သား” လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရပါ တယ္။  နာမည္ေတြဟာ အေျခအေနကို ေဖာ္ျပေန တာကို သိၾကမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အသက္ရွင္မႈကို ျမင္ရလို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ ကေန အလိုလို နာမည္ ကင္ပြန္းတပ္ျပီး သားျဖစ္ တတ္ၾက ပါတယ္။

 ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ နာမည္ဟာ ဘယ္လိုျဖစ္ခဲ့ သည္ျဖစ္ေစ အေရးမၾကီးပါဘူး။ အခုခ်ိန္မွာ သင္တုိ႔ဟာ ခရစ္ေတာ္နဲ႔ အသက္ရွင္ ေနျပီျဖစ္လို႔ အရာရာကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ ေတာ့မယ္ဆိုတာ ယံုၾကည္ထား ေစခ်င္ပါတယ္။ အတိတ္က ခ်ည္ေႏွာင္ မႈေတြကို ေခ်ျဖတ္ ႏိုင္ဘို႔ အတြက္ ခြန္အား တန္ခိုးေတြ ရွိေနပါျပီ။ ယခင္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ မည္ကဲ့သို႔ အသက္ရွင္ခဲ့ သည္ျဖစ္ပါေစ။ မိသားစု မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္ ျဖစ္ ပါေစ၊ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ဟာ ထိပ္ကို တတ္လွမ္းဘို႔ ေသခ်ာေနပါျပီ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ေသခ်ာတဲ့ ဂုဏ္သတင္းေတြ ရွိေနပါျပီ။ ကၽြန္ ေတာ္တုုိ႔ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္က်န္ေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ အစြမ္း သတၱိေတြ  ရွိေနပါျပီ။ ဒါဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ တန္ခိုး ေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ (၁ေကာ ၁၅း၁၀) ငါ့အထဲမွာ ရွိတဲ့ ဘုရား တန္ခိုးေတာ္က လုပ္ေဆာင္ တယ္လို႔ ေျပာ ပါတယ္။

      ဘုရားသခင္ဟာ သူၾကိဳက္တဲ့သူကို သူၾကိဳက္သလို ျဖစ္ေစခ်င္သလို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ဘုရား ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ယာကုတ္ကို ၾကည့္ပါ။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားသူ လို႔အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူရဲ႕ နာမည္ကို ဣသေရလ ဟူေသာ အမည္ကို ေျပာင္းလဲ ေစခဲ့ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ ကေတာ့ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူရွိတဲ့ မင္းသားေလး ပါလို႔ အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။

ဂ။ သူ႔ဘဝထဲက ေနထိုင္မႈပုံစံအသြင္


      ယာဗတ္ဟာ  ထူးဆန္းေသာ သူတစ္ဦး ျဖစ္တယ္။ သူဟာ ညီအကို ေဆြမ်ိဳးေတြက ေလးစားအတု ယူရသူ တစ္ဦးျဖစ္တယ္။ ယာဗတ္ဟာ ဘာလဲဆိုတာ က်မ္းစာမွာ ရွင္းလင္းစြာ ေဖၚျပထားျခင္း မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူဟာ ဆုေတာင္း တတ္ေသာသူ တစ္ဦးျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေသခ်ာတာကေတာ့ ယာဗတ္ဟာ ဘုရားရဲ႕ လူမွန္ တစ္ဦးပါ။ သူဟာ ဘုရားသခင္ အတြက္ အသက္ရွင္ ေနသူ တစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း သိႏုိင္ပါတယ္။ သူဟာ ဘုရား အတြက္ အျမဲတစ္ေစ ယဇ္ပူေဇာ္ ေနသူတစ္ဦးပါ။ (ေရာမ ၁၂း၁-၂)

ယာဗတ္၏ဆုေတာင္း


 ယာဗတ္က ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝဘုိ႔ အျမဲတမ္း ဆုေတာင္းပါတယ္။ ယာဗတ္ဟာ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ဆုေတာင္းပါတယ္။ ပထမအခ်က္က ေကာင္းၾကီးရဘို႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္က နယ္ေျမက်ယ္ဝန္းေစဘို႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။ ယာဗတ္ဟာ ရွိတဲ့ အေျခအေနကို ေက်နပ္ေနတဲ့သူ တစ္ဦးမဟုတ္ပါဘူး။ ယာဗတ္ဟာ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို လိုခ်င္ပါတယ္။

ယာဗတ္က ဘုရားသခင္အတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ဘုိ႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။
ယာဗတ္က ဘုရားေကာင္းၾကီး ခံစားရဘို႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။
ယာဗတ္က တန္းခိုးခံစားဘုိ႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။
ယာဗတ္ဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ကြယ္ကာမႈရဘုိ႔ ဆုေတာင္းပါတယ္။

 ယာဗတ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ပံ့ပုိးမစမႈ


 ယာဗတ္၏ ဆုေတာင္းကို ဘုရားသခင္က ေပးတတ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္အတြက္ အသက္ရွင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ (ယာကုတ္ ၄း၂-၃)

သင္တို႔သည္ တပ္မက္၍ မရၾက။ လူအသက္ကိုသတ္၍၄င္း၊ အလြန္လိုခ်င္ေသာ ေလာဘစိတ္ရွိ၍၄င္း၊ အလုိ မျပည့္စံုႏိုင္ၾက။ ရန္ေတြ႔ျခင္း၊ စစ္တိုက္ျခင္း ကိုလည္း ျပဳ၍ မရၾက။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဆုမေတာင္းဘဲ ေနၾက၏။ ဆုေတာင္းလွ်င္လည္း ကာမဂုဏ္ ခံစားစရာဘုိ႔ ရွိေစျခင္းငွါ၊ အလဲြ ေတာင္းေသာေၾကာင့္ မရၾက။ (ယာကုတ္ ၄း၂-၃)


ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ဟာ ယာဗတ္မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ယာဗတ္လို ေက်နပ္မႈမရွိဘဲ ေက်ာ္လႊားဘုိ႔ေတာ့ ဘုရားသခင္က လိုခ်င္ပါတယ္။
အသင္းေတာ္ရဲ႕ အေျခအေနကို ေက်နပ္ေနသလား။
လက္ရွိအေျခအေနကို ေက်နပ္ေနပါသလား။
ပိုမိုျပီး ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ခံစားရေစဘို႔ လက္ရွိ အေျခ အေနထက္ ပိုမိုျပီး ဝမ္းေျမာက္စရာ ခံစားရေစဘို႔ ယာဗတ္ကဲ့သို႔ ၾကိဳးစား ဆုေတာင္း၍ ေအာင္ျမင္ မႈကို ရယူၾကပါစို႔။

ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီး ေပးပါေစ။

Apr 15, 2013

ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ လံုေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း သင့္မွာ ရွိပါသလား။

က်မ္းပိုဒ္ = မာကု ၅း၂၁-၄၃ ကို ဖတ္ပါ။


    ၂၁ ယရႈသည္ ကမ္းတဘက္သို႔ ကူးျပန္၍ အိုင္နားမွာရွိေတာ္မူစဥ္၊ မ်ားစြာေသာ လူအေပါင္း တို႔သည္ အထံေတာ္၌ စုေဝးၾက၏။ ၂၂ ထိုအခါ ယာဣရု အမည္ရွိေသာ တရားစရပ္မႉးသည္ လာ၍ ကိုယ္ေတာ္ကို ျမင္လွ်င္၊ ေျခေတာ္ရင္း၌ ျပပ္ဝပ္လ်က္၊ အကြၽႏ္ုပ္၏ သမီးငယ္ေသ လုပါၿပီ။ ၂၃ သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္သည္ ၾကြ၍ သူ႔ကိုကယ္တင္ျခင္းငွါ သူ၏အေပၚ၌ လက္ကို တင္ေတာ္မူလွ်င္ အသက္ရွင္ ပါလိမ့္မည္ဟု မ်ားစြာ ေတာင္းပန္၏။ ၂၄ ကိုယ္ေတာ္သည္ သူႏွင့္အတူသြား၍ မ်ားစြာေသာ လူအေပါင္း တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ျခံရံလ်က္ ထိခိုက္ တိုက္မိၾက၏။

၂၅ ထိုအခါ တဆယ္ႏွစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေသြးသြန္အနာစြဲေသာေၾကာင့္၊ ၂၆ မ်ားစြာေသာ ေဆးသမားတို႔ လက္၌ အလြန္ခံရ၍၊ ဥစၥာ ရွိသမွ် ကုန္ေသာ္လည္း သက္သာ မရသည္သာမက၊ အနာ တိုးေသာ မိန္းမ တေယာက္သည္၊ ၂၇ ေယရႈ၏ သိတင္းေတာ္ကို ၾကားသည္ ရွိေသာ္၊ ၂၈ ငါသည္ အဝတ္ေတာ္ ကိုသာတို႔လွ်င္ ခ်မ္းသာရမည္ဟု ဆိုသည္ႏွင့္၊ လူအစု အေဝးထဲ၌ ေနာက္ေတာ္သို႔ လာ၍ အဝတ္ေတာ္ကို တို႔ေလ၏။ ၂၉ ထိုခဏျခင္းတြင္ အေသြး စုေဝးရာ ခမ္းေခ်ာက္သည္ ျဖစ္၍၊ ထိုေရာဂါ ႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ၿပီဟု မိမိကိုယ္၌ သိေလ၏။ ၃ဝ ေယရႈသည္ မိမိကိုယ္မွ တန္ခိုးထြက္သည္ကို ခ်က္ျခင္း သိေတာ္မူလွ်င္၊ လူအစုအေဝး၌ ေနာက္သို႔ လွည့္၍၊ ငါ့အဝတ္ကို အဘယ္သူ တို႔သနည္းဟု ေမးေတာ္မူ၏။ ၃၁ တပည့္ ေတာ္တို႔က၊ လူအစု အေဝးသည္ ကိုယ္ေတာ္အား ထိခိုက္ ၾကသည္ကို ျမင္လ်က္ပင္၊ ငါ့ကို အဘယ္သူ တို႔သနည္းဟု ေမးေတာ္ မူပါသည္ တကားဟု ေလွ်ာက္ၾက ေသာ္လည္း၊ ၃၂ ကိုယ္ေတာ္သည္ ထိုသို ႔ျပဳေသာသူကို ျမင္ျခင္းငွါ ပတ္လည္သို႔ ၾကည္ရႈေတာ္မူ၏။ ၃၃ ထိုမိန္းမသည္ ကိုယ္၌ အဘယ္သို႔ ျဖစ္သည္ကို သိေသာေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြံ႔ တုန္လႈပ္လ်က္ အထံေတာ္သို႔ လာၿပီးလွ်င္၊ ျပပ္ဝပ္၍ အထိုအေၾကာင္း ရွိသမွ်ကို အဟုတ္အမွန္ ၾကားေလွ်ာက္ ေလ၏။ ၃၄ ကိုယ္ေတာ္ ကလည္း၊ ငါ့သမီး၊ သင္၏ ယံုၾကည္ ျခင္းသည္ သင့္အနာကိုၿငိမ္းေစၿပီ။ ၿငိမ္ဝပ္စြာ သြားေလာ့။ ေရာဂါ ႏွိပ္စက္ ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ေစဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

            ၃၅ ထိုသို႔ မိန္႔ေတာ္ မူစဥ္တြင္ တရားစရပ္မႉးအိမ္မွ လူလာ၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏ သမီးေသပါၿပီ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆရာ ကိုေႏွာင့္ရွက္ ေသးသနည္း ဟု ဆိုၾက၏။ ၃၆ ထိုစကားကို ေယရႈသည္ၾကားလွ်င္၊ မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ ယံုၾကည္ျခင္း စိတ္တခုသာ ရွိေစေလာ့ဟု တရားစရပ္မႉး အား ခ်က္ျခင္း မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃၇ ေပတရု၊ ယာကုပ္၊ ယာကုပ္၏ညီ ေယာဟန္မွတပါး အဘယ္သူကိုမွ် မလိုက္ေစဘဲ၊ ၃၈ တရားစရပ္မႉး အိမ္သို႔ေရာက္၍ အုန္းအုန္း သဲသဲျပဳၾကသည္ကို၄င္း၊ အလြန္ ငိုေၾကြး ျမည္တမ္းေသာ သူတို႔ကို၄င္း၊ ျမင္ေတာ္မူလွ်င္၊ ၃၉ အတြင္းသို႔ဝင္၍ သင္တို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အုန္းအုန္းသဲသဲျပဳ၍ ငိုေၾကြးၾကသနည္း။ သူငယ္ေသသည္မဟုတ္ အိပ္ေပ်ာ္သည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာ္၊ ၄ဝ ထိုသူတို႔သည္ ျပက္ယယ္ျပဳၾက၏။ ထိုသူ ရွိသမွ်တို႔ကို ျပင္သို႔ထြက္ေစၿပီးမွ သူငယ္၏ မိဘတို႔ကို၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ပါေသာသူတို႔ကို၄င္း ေခၚၿပီးလွ်င္၊ သူငယ္ေလ်ာင္းရာ အရပ္သို႔ဝင္၍၊ ၄၁ သူငယ္၏ လက္ကို ကိုင္ေတာ္ မူလ်က္၊ တလိသကုမိဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အနက္ကား၊ မိန္းမငယ္ ထေလာ့ ငါဆို၏ဟု ဆိုလိုသတည္း။ ၄၂ ထိုခဏျခင္းတြင္ မိန္းမငယ္သည္ ထ၍ လွမ္းသြား၏။ သူသည္ တဆယ္ႏွစ္ႏွစ္အရြယ္ရွိ၏။ ထိုသူတို႔သည္ အလြန္ မိန္းေမာေတြေဝျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။ ၄၃ ထိုအမႈအရာကို အဘယ္သူမွ် မသိေစမည္ အေၾကာင္း၊ ထိုသူတို႔ကို က်ပ္တည္းစြာပညတ္ေတာ္မူ၍၊ သူ႔အား စားစရာ ေပးေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ (မာကု ၅း၂၁-၄၃)


ဤတရား ေဟာခ်က္ထဲတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအတူ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ က်မ္းပိုဒ္မ်ား ပါ၀င္ ေနပါသည္။ ဤအထဲတြင္ မတူညီ သီးျခားစီ ရပ္တည္ ေနၾကေသာ အျဖစ္အပ်က္ ႏွစ္ခု ပါ၀င္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအျဖစ္ အပ်က္ ႏွစ္ခုသည္ တစ္ေနရာ တည္းတြင္ နဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ ေတြ႕ၾကံဳ ၾကရေလသည္။ ထိုႏွစ္ခု အၾကားတြင္ သခင္ ေယရႈႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳ ဆက္ႏႊယ္ေနသည္႔ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းသြားပါမည္။

ပထမဦးစြာ ယာဣ႐ုနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုပါသည္။ သူသည္ တရားဇရပ္မွဴး တေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ အမႈေတာ္ေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ၏ လူမ်ိဳးစုမ်ာ းအၾကားတြင္ အလြန္ အလုပ္မ်ားျပီး အလြန္ ၾကီးမား မ်ားျပားေသာ  တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ ေနရသည္။ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ ေလးစား အားကိုးေသာ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းသူ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ အမႈေတာ္ အတြက္ မိမိ အသက္တာကို ဆက္ကပ္ ထားေသာ ယံုၾကည္သူ တဦးျဖစ္ ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ထာ၀ရ ဘုရားကို ယံုၾကည္ ကိုးစားေသာသူ တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။

သူသည္ ေန႔တိုင္းအစဥ္ တပါးသူမ်ား၏ ျပႆနာမ်ားကို ကူညီ ေနရသူ တစ္ဥိး ျဖစ္ပါသည္။ တရား ဇရပ္တြင္ နာမက်န္းသူမ်ား၊ ေမတၱာ ငတ္ေနသူမ်ားျဖင့္ အလုပ္ ရႈပ္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ျပႆနာရွိသူ၊ ဒုကၡ ခံစားေနရသူမ်ားအၾကားတြင္ အမႈေတာ္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ဘုရားသခင္က ေရြးေကာက္ထားသည္။ အမႈေတာ္ ေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အိမ္တြင္လည္း ဧည္သည္မ်ားႏွင့္ အျမဲ ျပည့္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ဤမွ် ေလးစားစရာ ေကာင္းေသာ အမႈေတာ္ေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ယာဣ႐ုသည္ သူကိုယ္တိုင္ ျပႆနာ တစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ႕ရ ေလေတာ့သည္။ သူတပါး က်န္းမာလာဘို႔ ဆုေတာင္းေပး ရေလ့ ရွိေသာ  အမႈေတာ္ ေဆာင္ၾကီး ယာဣ႐ုသည္ သမီးျဖစ္သူ၏ က်န္းမာေရး ဆိုးရြားမႈကို ေတြ႕ၾကံဳ ခံစားလာရသည္။ ဘခင္ တစ္ဦး အေနျဖင့္ မည္သုိ႔မွ် ေျဖသိမ့္၍ မရႏုိင္ပါ။ အလြန္ ငယ္ရြယ္ေသးသည့္ သမီးငယ္တြင္ ဆရာ၀န္၏ ေဆးစစ္တမ္း အရ မၾကာမီ ေသဆံုးရေတာ့မည္။ တတ္ႏိုင္ သေလာက္ ၾကိဳးစား ကုသ ခဲ့ေသာ္လည္း ဆရာ၀န္ ၏ ေနာက္ဆံုး အေျဖေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ျခား ရပါေတာ့သည္။ မိဘ အခ်ိဳ႕တုိ႔သည္ ဤကဲ့သို႔ အေျခအေန ေတြ႕ၾကံဳ လာပါက ေျခမကိုင္မိ လက္မကိုင္မိ ျဖစ္ကာ စိတ္ခံစားမႈ မ်ားျပားလြန္းသျဖင့္ ဘာလုပ္၍ ဘာကိုင္ရမွန္း မသိ ျဖစ္ေနေလ့ ရွိၾကသည္ မဟုတ္ပါလား။ အခ်ိဳ႕က ဘုရားသခင္ကို အျပစ္တင္မည္။ တခ်ိဳ႕က မိမိကိုယ္ကို မိမိ အျပစ္ တင္မည္။ မည္မွ် ၾကီးမားေသာ စိတ္ခံစားမႈ မ်ားႏွင့္ နဘမ္းလံုး ေနမည္ကို သင္ကိုယ္တုိင္ စိတ္ထဲတြင္ ျမင္ေယာင္ ၾကည့္ပါ။

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကို လမ္းျပလိုက္သည္။ သူသည္ တစ္စံုတစ္ရာကို သတိရ မိလိုက္သည္။ တရားဇရပ္တြင္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ယံုၾကည္သူမ်ား အၾကား ေျပာဆိုေနေသာ လူငယ္ တရားေဟာ ဆ၇ာ ေလးလား၊ ပေရာဖတ္လားမသိ။ ထိုတစ္ေယာက္ကို သတိရ လိုက္သည္။ ထိုေယရႈ ဆိုေသာ လူငယ္ ေလးသည္ တရား ဇရပ္မ်ားတြင္ ရဲ၀င့္စြာ တရား ေဒသနာမ်ား ေဟာေျပာ ေနဟု ၾကားေနရသည္။ အခ်ိဳ႕ ျမိဳ႕မ်ားတြင္ တရားေဟာသ ည့္အခါ တစ္ျမိဳ႕လံုး ကုန္မတတ္ သြားၾကသည္ကို ၾကားဘူးသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုလူငယ္ေလး သည္ က်န္းမာျခင္းကို ေပးေၾကာင္း ၾကားသိေနရသည္။ သူ႔အားျဖင့္ က်န္းမာ သြားၾကေသာ လူမ်ား အလြန္မ်ား ျပားလွေၾကာင္း ၾကားသိဘူးပါသည္။

ေယ႐ႈသည္ ေမြးကတည္းကပင္ ေျခလက္ ေသေနသူမ်ားကို အေကာင္း ပကတိ ျပန္လည္ ျဖစ္ေစသည္။ သင္းခ်ိဳင္းမွာ နတ္ဆိုးစြဲေနေသာ သူကုိလည္း ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ေစသည္။ မဂၤလာေဆာင္မွာလည္း ေရကို စပ်စ္ရည္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ၾကားသိ သေလာက္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ ရေသာ္ ေသအံ့ ဆဲဆဲ ျဖစ္ေသာ သမီး အတြက္ ကူညီႏုိင္ေသာသူ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္။ တရားဇရပ္မွဴး သိလာခဲ့သည္မွာ ဤျမိဳ႕ကေလးသို႔ သခင္ေရာက္လာမည္။ သူကိုယ္တုိင္ သြားေရာက္ ပင့္ဖိတ္လိုက္မည္ဟု ျပင္ဆင္ေနပါသည္။

သခင္ေယ႐ႈသည္ ေလွေပၚမွ ဆင္းလွ်င္ မ်ားျပား လွေသာ လူအုပ္ၾကီးသည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေစာင့္ေန လွ်က္ ရွိပါသည္။ က်မ္းစာ ထဲတြင္ အလြန္ မ်ားျပား ေသာ လူအုပ္ၾကီးဟု ေဖၚျပထားပါသည္။  က်မ္းစာ ထဲတြင္ သခင္ေယရႈ အနားသို႔ ယာဣ႐ု ေရာက္ရွိေနပါျပီ။ လူအုပ္ၾကီးသည္ ကိုယ္ေတာ္၏ အနားတြင္ တုိးၾကိတ္ လွ်က္ ရွိပါသည္။ သူသည္ ကိုယ္ေတာ္ သခင္ေယရႈထံ ၀င္ေရာက္ကာ “သခင္ အားပါသလား၊ အားလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္၏ အိမ္သို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ လုိက္ေပးပါ။” စသည္ျဖင့္ ေမးျမန္ ျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ အိမ္သို႔ လိုက္လာပါရန္ အတင္း ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟု ယူဆရပါသည္။

ဘခင္ျဖစ္ေသာ တရားဇရပ္မွဴးက မည္မွ်ပင္ ေခၚဖိတ္ေနပါေစ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ သူ၏ ယံုၾကည္ျခင္း ကိုေတာ့ စမ္းသပ္ လိုပါေသးသည္။ သူ၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ကိုယ္ေတာ္က မည္သို႔မွ် ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္မႈ မျပဴခဲ့ေခ်။ သို႔ေသာ္ သူေခၚရာသို႔ ခ်က္ခ်င္း လိုက္ပါ ခဲ့ေၾကာင္း က်မ္းစာေတာ္ ျမတ္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။ သခင္ ေယ႐ႈသည္ ဘခင္၏က ေတာင္းဆို လြန္းအား ၾကီးေသာေၾကာင့္ လုိက္လာ ခဲ့သည့္တိုင္ သူ၏ ယံုၾကည္ျခင္း ကို မည္သို႔မွ် မွတ္တမ္းတင္ ထားျခင္း မရွိေခ်။ က်မ္းစာကို ျပန္လည္ ေလ့လာ ၾကည့္ပါ။ အခန္းငယ္ (၂၄)တြင္ “ကိုယ္ေတာ္သည္ သူႏွင့္အတူ သြား၍…..” ဟူေသာ အသံုးအႏႈံးကို ေတြ႕ရပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေကာင္း၏ ဆိုး၏ မည္သုိ႔မွ် ျပန္လည္တုန္ျပန္မႈ မျပဳဘဲ ခ်က္ျခင္းလိုက္လာခဲ့သည္ကို ျမင္ေတြ႕ ရပါသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ေရာဂါသည္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးသည္ လိႈ႕၀ွက္စြာ လာ၍ ကိုယ္ေတာ္၏ အ၀တ္ေတာ္ကို တို႔ထိ လိုက္သည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ တို႔ထိ လိုက္သည္ ဟု သမၼာက်မ္းစာ တြင္ အတိအလင္း ေဖၚျပ ထားပါသည္။ သခင္သည္ ပတ္၀န္းက်င္ကို လွည့္ၾကည့္ ျပီးေနာက္ တရားခံကို ရွာေဖြ လိုက္သည္။ ေမးခြန္း တစ္ခု ေမးလိုက္သည္မွာ “ငါ့ကို ဘယ္သူ ထိသနည္း”။ တပည့္ေတာ္မ်ားက အလြန္ မ်ားျပားေသာ  လူအုပ္ၾကီး၏ တိုးေ၀ွ႔ ေနမႈကို ေတြ႕ျမင္ပါလွ်က္ႏွင့္ ယခုကဲ့ သို႔ ေမးျမန္လာေသာ ေမးခြန္းကို ေက်နပ္ အားရပုံ မရၾကေခ်။ သုိ႔ေသာ္ ကိုယ္ေတာ္က ျပန္လည္ ေျပာဆိုလုိက္ သည္မွာ “မဟုတ္ဘူး။ ငါ့ကိုယ္က တန္ခိုးထြက္တယ္” ဟူ၍ ျပန္လည္ တုန္္႔ျပန္ခဲ့ပါသည္။


ယခု ဖခင္တဦး၏ ခံစားခ်က္ကို တခါျပန္လည္ၾကည့္ၾကပါဦးစို႔။ သူသည္ မိမိ၏ တစ္ဦးတည္းေသာ သမီးေလး ေသမင္းတံခါး၀သို႔ ေရာက္ခါနီး ဆဲဆဲတြင္ ၾကံရာမရ စိတ္ဂေယာင္ေျခာက္ျခား ျဖစ္ကာ သခင္ ေယရႈထံ သို႔ အတင္း လူအုပ္ၾကီးကို ျဖတ္ျပီး ေတာင္းပန္မႈျပဳခဲ့ရသည္။ သူသည္ ကိုယ္ေတာ္ကို အလွ်င္အျမန္ အိမ္သို႔ ေခၚ သြားခ်င္သည္။ ခဏေလးေတာင္မွ အခ်ိန္ မျဖဳန္းခ်င္ပါ။ အိမ္ကို ျမန္ျမန္ေရာက္ဘုိ႔ လိုသည္။ သမီးေလး အသက္ မေသမီ ကိုယ္ေတာ္က ၾကိဳတင္ေရာက္မွ ျဖစ္လိမ့္မည္။ သမီးေလး၏ အေျခအေနမွာ အခ်ိန္မေရြး ေသဆံုး သြားႏုိင္သည္။ ၾကည့္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ လမ္းခရီးတြင္ ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ ေရာက္လာကာ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ တို႔ထိသည္ဟု ဆိုကာ သခင္ထံမွ သခင္၏ စြမ္းရည္မ်ားကို တိတ္တခိုး ယူေဆာင္ေလသည္။ ထိုသို႔ သူမ၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို ကိုယ္ေတာ္ကလည္း သေဘာက် ႏွစ္ျခိဳက္ေနပုံ ရပါသည္။ ထိုအရာမ်ား အားလုံးကို ယာဣ႐ု ျမင္ေတြ႕ေနရပါသည္။ စိတ္မရွည္ႏုိင္ေတာ့ပါ။ သူ႔ကိစၥက ပိုအေရးၾကီးသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ စိတ္ထဲတြင္ ေတြးေနေသာအရာ မ်ားစြာ ရွိေနေပလိမ့္မည္။ လမ္းခရီးတြင္ ၾကန္႔ၾကာေနရသည္ကို စိတ္မရွည္ႏုိင္ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္ဟု ထင္ပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ၾကန္႔ၾကာ ေနျခင္းကို သင္မည္ကဲ့သို႔ ထင္ျမင္ပါသနည္း။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထံတြင္ ထုိကဲ့သို႔ ၾကန္႔ၾကာမႈ မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းစရာမ်ား ရွိေနပါသည္။ ထိုၾကန႔္ၾကာမႈထဲတြင္ သင္ယူစရာေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ ရာထူးတတ္ဘို႔ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ရသည္ မဟုတ္ေလာ။ က်န္းမာ ျခင္းဆိုတာကို ရႏုိင္ဘို႔ တစ္စံုတစ္ရာေသာ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ရသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ျပႆနာေတြ ေျပလည္ဘု႔ိ ကာလ အခ်ိန္တစ္ခုကို ေစာင့္ဆုိင္းရသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ထိုကဲ့သို႔ ေစာင့္ဆိုင္းရသည့္ (ေႏွာင့္ေႏွး ေနရသည့္) အခ်ိန္ ၾကံဳလာတိုင္း မိမိ၏ အေျခအေန မ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ ရႏုိင္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ လူတို႔၏ စိတ္သေဘာ အရ ျပႆနာ၊ အဆင္မေျပမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕လာပါက အလွ်င္အျမန္ ေျပလည္ခ်င္သည္။ ထိုသို႔ မေျပလည္ သည့္တုိင္ေအာင္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္ လံုေလာက္လွ်က္ ရွိပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေစာင့္ဆုိင္း ေနရေသာ ယာဣ႐ု၏ ဘ၀ထဲတြင္ သူ၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို တစ္ဆင့္ ျမင့္လာ ႏုိင္မည့္ အေျခအေနကို ေတြ႕ၾကံဳခြင့္ ရပါသည္။ သူ၏ ပုံမွန္ ျဖစ္ရမည့္ အစီအစဥ္ထဲတြင္ တစ္ဆယ္ ႏွစ္ႏွစ္ ပတ္လံုး ေသြးသြန္ ေရာဂါစြဲေနသည့္ မိန္းမက ၀င္ေရာက္ ေနရာ ယူသြားသည္။ ထုိမိန္းမသည္ ေငြကုန္ျပီး ေဆးသမားစံု ေနေသာ္လည္း ေရာဂါက ေပ်ာက္ကင္းသြားျခင္း မရွိေခ်။ က်မ္းစာကေျပာသည္မွာ ေရာဂါ ပိုဆိုးလာသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဤေနရာတြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ တန္ဘိုးရွိလွေသာ အခ်ိန္မ်ားကို ေသအံ့ ဆဲဆဲ ျဖစ္ေသာ သမီးျဖစ္ သူအတြက္ အသံုးျပဳရမည့္အစား ပညတ္ေတာ္အရ အျပစ္ရွိျပီး ပယ္ထားရမည့္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ အတြက္ အသံုးျပဳေနသည္။

•    ဤေနရာတြင္ သခင္ေယရႈသည္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အားနာမႈ လံုး၀မရွိေၾကာင္း သက္ေသျပလွ်က္ ရွိပါသည္။
•    ကိုယ္ေတာ္သည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူမ်ား၊ အရာရွိမ်ားကိုလည္း ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ေစရန္ ၾကည့္ရႈသည္။ ဂရုစိုက္သည္။
•    ကိုယ္ေတာ္သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ အပယ္ခံမ်ားကိုလည္း ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္လာေစရန္ ၾကည့္ရႈသည္။ ဂရုစုိက္သည္။
•    ကိုယ္ေတာ္သည္ ယာဣ႐ု၏ ယံုၾကည္ျခင္းကိုလည္း တုန္႔ျပန္မႈျပဳသလို၊ ဆင္းရဲသား အပယ္ခံ မိန္းမတစ္ဦး၏ ယံုၾကည္ျခင္းကိုလည္း ဂရုစိုက္ခဲ့သည္။
•    ကိုယ္ေတာ္သည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာသူမ်ား သက္သက္ကိုသာမၾကည္ဘဲ အေျခအေနအားလံုး အတြက္ ၾကည္ရႈေပးသည္မွာ ေသခ်ာေလသည္။
•    လံုေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိေသာသူတုိင္းကို ရွာေဖြ ၾကည့္ရႈ ေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။

ယာဣ႐ုအေၾကာင္း ဆက္လက္ ၾကည့္ၾကပါစို။ သူသည္ အလြန္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း ခံစားေနရမည္မွာ ေသခ်ာ ပါသည္။ သူအားကိုး ေျမွာ္လင့္ ယံုၾကည္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ အစြမ္းအစကို ျမင္ေသာအခါ အလြန္အားရ ေက်နပ္လွ်က္ ရွိသည္။ သူ၏ ၀ိညာဥ္သည္ ေလထဲမွာ ၀ဲလႊင့္ ပ်ံသန္းေနသေယာင္ ေပါ့ပါး လန္းဆန္း ေနလိမ့္မည္။ သူ႔ကိုယ္ သူလည္း သခင္၏ က်န္မာျခင္း တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး သက္ေသခံလွ်က္ ရွိေနသည္ ဟုခံစားပါသည္။ ယခုအခါ မိမိသမီး၏ က်န္မာေရး အတြက္ စိတ္ခ်မႈ အျပည့္ ရွိသြားပါျပီး။ သို႔ေသာ္ စာတန္သည္ သတင္းေကာင္း အတြက္ ၀မ္းေျမာက္လွ်က္ ရွိေသာသူတို႔ကို ၾကာၾကာ ၀မ္းေျမာက္ႏုိင္ေသာ အခြင့္ မေပးခဲ့ေခ်။  သတင္းစကား တစ္ခု ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုသတင္း စကားေၾကာင့္ ေက်ာက္တံုကဲ့သို႔ ခိုင္ခန္႔ေနေသာ သူ၏ ကမာၻေလးသည္ ရုတ္တရက္ ဆပ္ျပာ ဘူေဘာင္းေလးပမာ လႊင့္စင္ ေပ်ာက္ပ်က္ သြားခဲ့ေလသည္။

ထိုသတင္း စကားမွာ “ကိုယ္ေတာ္၏ သမီး ေသဆံုး သြားပါျပီး။ သခင့္ကို ဒုကၡ မေပးပါနဲ႔ေတာ့။” ထိုသတင္း စကားကို သခင္ေယ႐ႈ ကိုယ္တုိင္လည္း ၾကားခဲ့ေလသည္။ ထိုအခါ တုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ျခားေနေသာ ဘခင္ဘက္သို႔ လွည္ျပီးေနာက္ ရုတ္တရက္ ေျပာလိုက္ေသာ စကားသည္ကား “မေၾကာက္ပါနဲ။ ယံုၾကည္ျခင္း တခုသာ ရွိပါေလာ့” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အဓိပၸါယ္မွာ “လံုး၀ မတုန္လႈပ္ပါႏွင့္။” ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစကား ကို သခင္ေယရႈသည္ သတင္းဆိုးကို ရုတ္တရက္ ၾကားလိုက္သည့္ ခဏျခင္းတြင္ ေျပာလုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼာ က်မ္းစာက ေျပာဆိုထားပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မေကာင္းေသာ သတင္းတစ္စံု တစ္ရာကို ၾကားျပီ ဆိုပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္း သည္ အျမဲတမ္း က်ဆင္း သြားေလ့ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ သခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို အနည္းငယ္ မွ်ပင္ ေလ်ာ့နည္းရန္ အလိုေတာ္ မရွိေခ်။ သတင္းဆိုး ၾကားသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ ကို္ယ္ေတာ္သည္ ခ်က္ျခင္း တုန္႔ျပန္ လိုက္သည္မွာ “မေၾကာက္ႏွင့္။ ယံုၾကည္ျခင္း တခုသာ ရွိေစေလာ့။” ဟူ၍ ခ်က္ျခင္း တုန္႔ျပန္ ခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းဆိုးၾကားသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္က ဘာေျပာသလဲ ဆိုသည္ကို ခ်က္ျခင္း ရွာေဖြဘို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ျပႆနာ ျဖစ္ပြားသည့္ အျမင့္ဆံုး အေနအထားတြင္ သခင္ ေယရႈထံမွ ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ အားျဖင့္  ခြန္အား ယူၾကမည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ သခင္ ေယရႈထံတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ၀မ္းေျမာက္စရာ သတင္းစကားႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ျခင္း စကားမ်ား ရွိေနပါသည္။

ယာဣ႐ု အေနျဖင့္ သခင္ေယရႈႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ခံစားမိေသာ ယံုၾကည္ျခင္းတရား အခ်ိဳ႕ ရွိေနပါ သည္။ ေသျခင္းတရား ဆိုသည္မွာ ဖ်ားနာျခင္း ဆိုေသာအရာထက္ ပိုမို စိမ္ေခၚေနေသာ အခ်က္ တခ်က္ မဟုတ္ေခ်။ သခင့္ထံတြင္ တန္ခိုးရွိေနသည္ ဆိုျခင္းေၾကာင့္ ထြက္ခြာသြားေသာ အသက္ကိုလည္း ျပန္လည္ ေပးစြမ္းႏုိင္ပါသည္။ ယံုပါသည္။ သခင့္ထံတြင္ ထိုအစြမ္းတန္ခိုးမ်ား ရွိေနသည္ မိမိ၏ သမီးကို ျပန္လည္ အသက္ ရွင္ ေစမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သခင္ေယရႈက “မတုန္လႈပ္ပါႏွင့္” ဟု ေျပာလာေသာ စကားကို ယံုၾကည္သည္။ ထိုစကား ကို ယာဣ႐ုက ယံုၾကည္သည့္ နည္းတူ သင့္ကိုလည္း ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္း အားျဖင့္ ျပႆနာ အသီးအသီးတြင္ သူႏွင့္ အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ ေတာင္းဆိုေနပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ လံုေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိေနပါသလား။”

ဤႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ ဆင္ျခင္မႈအရ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို သခင္က ေမးေနသည္မွာ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ လံုေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိေနပါသလား။”။ ယာဣ႐ု၏ ႏွလံုးသားႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို သတင္းဆိုး မၾကားမီကပင္ ၾကီးမားေသာ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ တုိ႔ထိ ခံစားျပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ ပ်က္လာမည့္ အရာတို႔အတြက္ ၾကိဳတင္ ခံစား ယံုၾကည္ျပီး ျဖစ္ေပေတာ့မည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သိရွိရမည့္အခ်က္တခုမွာ သခင္ေယရႈသည္ မည့္သည့္အခါမွ် စ်ာပန အစီအစဥ္မ်ားကို မျပဳလုပ္ခဲ့ေခ်။ သခင္ေယ႐ႈ၏ အစီအစဥ္ ဇယား ထဲတြင္ ေသျခင္းဆိုသည္မွာ မရွိေခ်။ ယခု ယာဣ႐ု၏ အိမ္သို႔ သြားေရာက္သည့္ အစီအစဥ္သည္ စ်ာပန အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ရန္မဟုတ္ေၾကာင္း နားလည္ထားပါ။ ဖခင္ ကိုယ္တိုင္လည္း သိမည္ဟု ထင္ပါသည္။ သခင္ အိမ္သို႔ လုိက္လာခဲ့ျခင္းမ်ာ အသုဘ အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ရန္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိေနပါသည္။


ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသ၍ “ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ အခ်ိန္ေႏွာင္းသြားျပီ” “ေနာက္က်သြားျပီ” “လြန္သြားျပီ” ဆိုသည့္ စကားလံုးမ်ား မရွိပါ။ ယာဣ႐ု ၾကားသိရေသာ သတင္းစကားသည္ သတင္းဆိုး ျဖစ္ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူတို႔အတြက္ အဆိုးထဲတြင္ အေကာင္းမ်ား အစဥ္လႊမ္းမိုးလ်က္ ရွိသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ တတ္ႏုိင္ေသာ အရွင္ျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ယာဣ႐ု၏ အိမ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ေသဆံုးသြားေသာ  သမီးငယ္၏ အခန္းသို႔ ၀င္ေရာက္ကာ သမီးငယ္၏ လက္ကို ဆြဲကိုင္လွ်က္ “မိန္းမငယ္၊ ထေလာ့” ဆိုသည္ႏွင့္ ေသဆံုးေနေသာ မိန္းမငယ္ေလးသည္ ျပန္လည္ထေျမာက္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သင္ကိုယ္တုိင္ ခံစားၾကည့္ပါ။ ယာဣ႐ုသည္ ခံစားရေသာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာအတြက္ မည္မွ် ေက်နပ္ ၀မ္းေျမာက္ေနပါမည္နည္း။

သင္၏ ဘ၀ အသက္ရွင္မႈ ထဲတြင္ ထိုေကာင္းၾကီး မဂၤလာကို ရယူ ခံစားႏုိင္ပါသည္။ ယာဣ႐ုသည္ ျဖစ္ပ်က္သမွ် အရာမ်ားကို ျပန္လည္ စဥ္စားၾကည့္လိုက္တိုင္း ေက်နပ္အားရ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ခံစားရေပ လိမ့္မည္။ မည္မွ်ပင္ ျပႆနာ ဆိုးရြား ၾကီးထြားေနေစကာမူ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းလိုေသာ စိတ္ႏွလံုး အျပည့္အ၀ ရွိေနပါသည္။ ထိုစိတ္ႏွလံုးသည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းလိုသည့္ ယံုၾကည္ျခင္း ပင္ျဖစ္ သည္။ ယာဣ႐ုတြင္ လံုေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္ေမးပါရေစ။ သင့္မွာ ကိုယ္ေတာ္ ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ လံုေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း ရွိေနပါသလား။ သခင္ေယရႈက သင့္ကို ေမးေနပါသည္။ ယေန႔ပင္ အေျဖေပးလိုက္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ လံုေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္း သင့္မွာ ရွိပါသလား။

Apr 12, 2013

ဘုရားသခင္ရဲ႕ အိပ္မက္ထဲမွာ ပ်ံသန္းျခင္း

ငါတို႔ ေတာင္းပန္ၾကံစည္သမွ်ထက္ တတ္ႏုိင္ေတာ္မူေသာအရွင္ (ဧဖက္ ၃း၂၀)

ေမးခြန္းေလးတစ္ခုနဲ႔ အစျပဳခ်င္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ က်မ္းစာထဲက လူပု၈ၢိဳလ္ေတြကို လြယ္ ကူတဲ့ အလုပ္ေတြ ေပးဘူးပါသလား။ ကၽြန္ေတာ္ ရုိးသားစြာနဲ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ သင္ဒီအရာကို စဥ္းစား ေစခ်င္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ယံုၾကည္သူေတြကို တစ္စံုတစ္ရာေျပာဆို ေစခိုင္း တဲ့အခါ အခ်ိန္မယူရပါဘူး။ မခက္ခဲပါဘူး လို႔ေတာ့ ဘယ္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာခဲ့ပါဘူး။ မွန္ပါတယ္။

ကေလးျဖစ္ေစ၊ ေယာက်္ားျဖစ္ေစ၊ မိန္းမျဖစ္ေစ လူတုိင္း တစ္ေယာက္ခ်င္းစီတုိင္းကို ေခၚတဲ့အခါ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလြန္ၾကီးမားတဲ့ ေခၚသံနဲ႔ပါ။ လူ႔အျမင္၊ လူ႔အေတြးမ်ားနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အမွန္တကယ္ေတြ႕ႏုိင္ဘုိ႔ အရမ္း ခက္ပါ လိမ့္မယ္။


ေနာဧ သိကၽြမ္းခြင့္ ရခဲ့တဲ့ ဘုရား


နာဧထံကို ဘုရားသခင္လာတဲ့အခါ “ေနာဧ ငါရဲ႕ အိပ္မက္ကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ မင္းအ ေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးရမယ္။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ တစ္ခုလံုးနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး ငါ့မွာ အၾကံအစည္ တစ္ခုရွိတယ္။ အဲဒီအလုပ္ကို မင္းနဲ႔ဘဲ ငါလုပ္ခ်င္တယ္။ အခုအခါမွာ မင္းဟာ ၾကီးမားတဲ့ ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ မႈေတြကို ခံစားရမယ္။ ရန္လိုမႈေတြကို ခံစားရမယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါေတြကို ေမ့ထားလိုက္ပါ။ ငါက မင္းကို မျဖစ္ႏုိင္တာေတြကို လုပ္ေစခ်င္တယ္။ တိရစာၦန္ေတြထဲက အေကာင္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ အိမ္ထဲမွာ ထားပါ။ အစာေၾကြးပါ။ ေစာင့္ေရွာက္ပါ။ အဲဒါကို မင္းရဲ႕ မိသားစုနဲ႔ အစျပဳလုပ္ေဆာင္ပါ။ မင္းရွိေနတဲ့ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းၾကီးထဲကေန ထြက္လိုက္ပါ။ ငါမင္းကို ကတိေပးတယ္။ အဲဒါေတြ အားလံုးကို မင္းတစ္ေယာက္ထဲ လုပ္ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ငါလည္း မင္းနဲ႔ အတူရွိေနမယ္။ ငါမင္းကို လကၡဏာ သက္ေသေပးမယ္။ မင္းထံမွာ ငါ့ရဲ႕ ကတိေတြရွိေနျပီး၊ ငါ့ရဲ႕မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွာဘဲ အသက္ရွင္ လုပ္ေဆာင္ ေနရတယ္ ဆိုတာကို သတိ ရထားပါ။ ေနာဧအတြက္ ရရွိတဲ့ ပဋိညာဥ္ လကၡဏာ သက္ေသကေတာ့ သန္႔တန္႔ပါဘဲ။ ေနာဧက ျပန္ေျပာ ပါတယ္။ ဟုတ္ကဲ့ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွ နားမလည္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ ကိုယ္ေတာ္အတြက္ လုပ္ေပးပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို အသံုးျပဳ ေတာ္မူပါ။

အာျဗဟံ သိကၽြမ္းခြင့္ရခဲ့တဲ့ ဘုရား


အာျဗဟံ ငါ့ထံမွာ မင္းအတြက္ အိမ္မက္ တစ္ခုရွိတယ္။ အဲဒီအစီအစဥ္ကို မင္းတာဝန္ ယူရမယ္။ အခု ငါ ဣသေရလဆိုတဲ့ လူမႈ အသိုက္အဝန္းၾကီး တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ခ်င္တယ္။ မင္းရဲ႕ မိသားစုထဲကေန ထြက္လိုက္ပါ။ မင္းရဲ႕အိမ္ေတြ၊ မင္းရဲ႕ ယဥ္ေက်းမူေတြ မင္းရဲ႕ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝမႈေတြနဲ႔ အရာရာကို စြန္႔လႊတ္လုိုက္ပါ။ မင္းတစ္ခါမွ မျမင္ဘူးေသးတဲ့ နယ္ေျမတစ္ခုထံကို သြားပါ။ မင္းကို မင္းမသိၾကြမ္းတဲ့ လူေတြၾကားမွာ ငါအသက္ ရွင္ေစမယ္။ မင္းကို ငါလမ္းျပမယ္။ ဒါေပမဲ့ မင္းကို ငါကတိ တစ္ခုေပး ပါမယ္။ မင္း တစ္ေယာက္ထဲ သြားရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ငါလည္း မင္းနဲ႔ အတူရွိမွာပါ။ မင္းဟာ ငါ့ရဲ႕ ကတိထဲမွာ ရွိေနျပီး ငါ့ရဲ႕ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွာဘဲ အသက္ရွင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အာျဗဟံရတဲ့ လကၡဏာ ပဋိညာဥ္ကေတာ့ အေရ ဖ်ားလွီးျခင္းပါဘဲ။ အာျဗဟံက ဘာမွ် ျပန္မေျပာခဲ့ပါ။ ဟုတ္ကဲ့ပါ ကိုယ္ေတာ္။ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ပါျပီး။ ကၽြန္ေတာ္ကို အသံုးျပဳေတာ္မူပါ။

ေမာရွည္ သိကၽြမ္းခြင့္ ရခဲ့တဲ့ ဘုရားသခင္


မာရွည္ ငါေတာ့ ငါ့လူေတြကို ဖာေရာဘုရင္ရဲ႕ လက္ထဲကေန လႊတ္ေျမာက္ေစခ်င္ျပီ။ ဒါ ေၾကာင့္ အလြန္တရာ တန္ခိုး ၾကီးလွတဲ့ ဖာေရာ ဘုရင္ထံ သြားပါ။ သူ႔ကို အာခံမႈ ျပဳျပီးေတာ့ ေျပာလိုက္ပါ။ “ငါ့ လူေတြကို အ ျမန္ဆံုး လႊတ္ေပးပါလို႔” ေမာရွည္က ျပန္ေျပာ လိုက္တယ္။ ကိုယ္ေတာ္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ စကားလည္း ေႏွးပါတယ္။ အစြမ္းလည္း မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္ေတာ္ ကၽြန္ေတာ့္ ကုိ အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို အသံုးျပဳေတာ္မူပါ။

ဒီလို အေျခအေနမ်ိဳးေတြ က်မ္းစာထဲမွာ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ဘုရားသခင္က ေယာက်္ား၊ မိန္းမ မည္သူမဆို မတူညီတဲ့ အိမ္မက္ ကေလးေတြ၊ ပုံမွန္ မဟုတ္တဲ့ အိမ္မက္ ကေလးေတြကို ေပးေတြ႕ေစပါတယ္။

ေနဟမိကို ၾကည့္ပါ။ ေယရုရွလင္ျမိဳ႕ရုိးၾကီးကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရျပီး၊ သူ႔လူမ်ိဳးေတြ အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေတြကို ရွင္သန္ေစခဲ့တယ္။ ဒါဝိတ္ဟာ လူ႔ဘီလူးၾကီး ေဂါလ်က္ကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ျပီး သူ႔လူေတြကို ကယ္တင္ ေစခဲ့တယ္။ ဧသတာဟာ သူ႔လူမ်ိဳးေတြ ျပႆနာရွိျပီး အသက္ အႏၱရယ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ ေနရခ်ိန္မွာ ရွင္ဘုရင္ရဲ႕ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပး ခဲ့ရတယ္။ ေယာသပ္ဟာ ျငိဳျငင္ခံရျပီး ေထာင္က်ကာ လူမ်ိဳးေတာ္ အတြက္ ဘုရားသခင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရက္မွာ သူ႔လူမ်ိဳးေတြ အတြက္ အစား အစာကို ရရွိေစဘို႔ ျပင္ဆင္ေပးရတဲ့သူ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒံေယလဟာ ျခေသၤ့တြင္း ထဲမွာ ပစ္ခ်ခံရျပီး ဆုိးညစ္တဲ့ လူေတြ အၾကားမွာ ယံုၾကည္ျခင္းတရားကို ျပသဘု႔ိ ဘုရားသခင္က ေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္။

အထက္ပါ လူပုဂၢိဳလ္ေတြအားလံုးဟာ ဘုရားသခင္ေနာက္ကို တစိုက္မက္မက္ လိုက္ခဲ့ျပီး ခက္ခဲ မႈျပႆနာေတြကို ရင္ဆိုင္ရကာ သူတို႔ရဲ႕ အသက္တာမွာ ယံုၾကည္ျခင္း တရားကို ျမင္သာ ေစရန္ အသံုး ျပဳခံခဲ့ရတဲ့ သူေတြ ျဖစ္တယ္။

ဘုရားသခင္ဟာ အိပ္မက္ေတြကို ေပးတဲ့ ဘုရားျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ အိပ္မက္ အမ်ိဳးအစားေပါင္း မ်ား စြာကို ဖန္ဆင္းျပီး သင့္ေတာ္ရာ လူေတြထံကို ပို႔ေဆာင္ေနပါတယ္။
သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ အလုပ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တိုရဲ႕ အသက္ရွင္မႈမွာ ရူပါရုံေတြ၊ အိပ္မက္ေတြ ေပးဘို႔ပါဘဲ။ ဘုရားသခင္ဟာ ေျမျပင္ေပၚက အိပ္မက္ေတြအားျဖင့္ ေကာင္းေသာအရာ ေတြကို ခံစားလ်က္ ရွိပါတယ္။ လူတုိင္းဟာ အိပ္မက္ေတြ ရွိေနတာ၊ ရူပါရုံေတြ ရွိေနတာေတြဟာ ေကာင္း ေသာ အမႈအရာေတြပါ။ အိပ္မက္ေတြ ကေန သင္ရယူႏုိင္တဲ့ အရာ (၄)ခုကို ကၽြန္ေတာ္ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

(၁) အိပ္မက္ဟာ သင့္ကို လမ္းညႊန္မႈ ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။


ေယာသပ္သည္ အိပ္မက္ကို ျမင္ရ၍ အကိုတုိ႔အား ျပန္ေျပာသျဖင့္ သူတို႔သည္ သာ၍မုန္းၾက၏။ (ကမာၻ ၃၇း၅)

ေယာသပ္ဟာ အိပ္မက္ကို ဘုရားသခင္ထံက ရရွိထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ အိပ္မက္သည္ပင္လွ်င္ ေယာသပ္ျဖစ္ရမယ့္ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီ အိပ္မက္ကဘဲ သူ႔မိသားစုထဲမွာ သူ႔ကို ျပႆနာ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ေရာင္းစား ခံရတာ၊ စံုစမ္ေႏွာင့္ယွက္ ခံရတာ၊ စြတ္စြဲခံရတာ၊ ေထာင္က်တာနဲ႔ ျပန္လည္ လႊတ္ေျမာက္ျပီး ဘုရားသခင္ရဲ႕ဘုန္းကို ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ေနရာကို ေရာက္ရွိလာတာ ေတြအားလံုးဟာ အိပ္ မက္ေၾကာင့္ပါဘဲ။

သင္ဟာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို အသက္တာထဲမွာ မရေသးဘူးဆိုရင္ သင္အတြက္ ျဖစ္ရမယ္ လမ္းညႊန္ အိပ္မက္မ်ိဳးကို ရရွိႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာသင့္ကို မိမိဟာဘယ္လုိပုဂၢိဳလ္ လူမ်ိဳးျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ သက္ေသလကၡဏာပါ။ အဲဒီလိုသက္ေသရမွ သင္ဟာ ဘယ္လိုမ်ိဳး အသက္ရွင္ရမယ္ ဆိုတဲ့ လမ္းညႊန္မႈကို ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို ရရွိျပီးပါလား။
• သခင္ေယရႈနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈ ရရွိျခင္းဟာ သင့္အတြက္ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာပါ။
• မိမိရဲ႕ အျဖစ္ (Identity) နဲ႔ အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္ပါ။
• မိမိရဲ႕ အိပ္မက္ နဲ႔ အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ပါ။
• မိမိရဲ႕ အသက္တာထဲက လမ္းညႊန္မႈနဲ႔ အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ပါ။
သင့္အသက္တာထဲက ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အမွန္တကယ္ ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ဘုရားသခင္ေပးထားတဲ့ အိပ္မက္ကို တန္ဘိုးထားပါ။ အဲဒီအရာကို တန္ဘိုးထား ေဆာင္ရြက္ရင္ အဲဒီအိပ္မက္က သင့္ကုိ အမွန္ တကယ္ ပံ့ပိုးေပးပါလိမ့္မယ္။

(၂) အဲဒီအိပ္မက္က သင့္ရဲ႕ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေသာ့ကို ဖြင့္ေပးပါလိမ့္မယ္။


ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အိပ္မက္မရွိရင္ အေျခအေန တစ္ခုရဲ႕ ေသာ့ခတ္ျခင္းကို ခံရပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လမ္းေၾကာင္းေပၚကို ေရာက္လာတဲ့ အရာေတြကို သာမန္တုန္႔ျပန္ရုံ မွ်ေလာက္သာ ျဖစ္ပါ လိမ့္မယ္။ သင့္မွာ အိပ္မက္ သို႔မဟုတ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ရူပါရုံ မရွိခဲ့၇င္ မည္သုိ႔မွ် လန္းဆန္း တက္ ၾကြမႈကို မျဖစ္ေစႏုိင္ပါ။ အေျခအေန တစ္ခုကို ရေအာင္ ဖန္တီးလုိစိတ္ ရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ အဲဒီအရာက ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ကို ေနာက္သို႔ ျပန္ေစနုိင္တဲ့ အရာျဖစ္ လာပါတယ္။ သင့္မွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အိပ္မက္ သို႔ ရည္ရြယ္ ခ်က္တစ္ခု ရွိေနျပီးဆိုရင္ အဲဒီအရာကို တန္ဘိုးထားျပီး စတင္ လုံးပန္း ၾကိဳးစားအားထုပ္ လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္က ရွိခဲ့ဘူးတဲ့ သတၱိေတြထက္ ပိုမို ရဲဝန္႔လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

က်မ္းစာက ေျပာထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အညီ ဖန္ဆင္းခံထားရေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ေယရမိ ၂၉း၁၁ မွာ ေျပာထားတာက
တစ္ဖန္မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ငါသည္ သင္တုိ႔ကို အက်ိဳးနည္းေစျခင္းငွါ ၾကံစည္ေသာ အၾကံမ ဟုတ္ဘဲ၊ သင္တုိ႔သည္ ေမွ်ာ္လင့္ေသာ အက်ိဳးကို ရမည့္အေၾကာင္း ျငိမ္ဝပ္ေစျခင္းငွါသာ သင္ တုိ႔အဖို႔ ၾကံစည္ေသာ အၾကံတုိ႔ကို ငါသိ၏။ (ေယရမိ ၂၉း၁၁)

အိပ္မက္ေတြဟာ သင့္ရဲ႕ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့အရာဟူသမွ်ကို တန္ခါးဖြင့္ေပးပါလိမ့္မယ္။

(၃) အိမ္မက္မ်ားက အနာဂတ္အတြက္ သင့္ကို စည္းကမ္းေတြ ျပဳလုပ္ေပးပါလိမ္မည္။


အိပ္မက္ (ရူပါရုံ) မရွိရင္ သင္ဟာ ထုိင္ေနရုံမွ်သာ ျပဳေနတဲ့သူပါ။ အနာဂတ္အတြက္ ဘာမွ် လုပ္ဘို႔လည္း မၾကိဳးစား တဲ့သူပါ။ ေနာက္ကို ျပန္လွည့္ေနတဲ့သူပါ။ အဲဒီ အိပ္မက္ေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ပုံစံေတြ သြင္းေပးေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေနထုိင္မႈကို ျပဳျပင္ေစတယ္။ အိပ္မက္ဟာ သင့္ကို တိုးတက္ေစပါတယ္။

အဲဒီအိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဘုိ႔ ျပဳလုပ္ရင္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္က လမ္းျပပါဝင္လုပ္ ေဆာင္ ပါလိမ့္မယ္။

(၄) အိပ္မက္ေတြက သင့္ကို ဘုရားသခင္ထံမွာ ဆြဲေခၚသြားပါလိမ့္မယ္။


အိပ္မက္ေတြ ျဖစ္ေျမာက္ဘို႔ ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ဖန္ဆင္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအိပ္မက္အစစ္အမွန္ေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ယံုၾကည္ ျခင္းတရားထဲမွာ ဆြဲေခၚသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေယာသပ္ဟာ အသက္တာထဲမွာ ဘုရားသခင္ထံက ရရွိထားတဲ့ အိပ္မက္ဟာ ႏွစ္ေပါင္းဘယ္ေလာက္ ၾကာသည္ျဖစ္ေစ သူဟာ ေမ့ႏုိင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီ အိပ္မက္ဟာ ဘုရားသခင္က ကိုယ္တိုင္ ခံစားထားတဲ့ အိပ္မက္ျဖစ္ျပီး ဣသေရလ အမ်ိဳးသားအားလံုးအေပၚမွာ ဘုရားသခင္ ထားရွိ တဲ့ အိပ္မက္ပါ။ အဲဒါကို ေယာသပ္ကလည္း ဘုရားသခင္ရဲ႕ အၾကံအစည္ ေတာ္ထဲက လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခု ျဖစ္တယ္ဆိုတာ မေနာ အာရုံ ထဲက ခံစားျပီး ထားတာေၾကာင့္ သူ႔အတြက္ ျပႆနာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေတြ႕ၾကံဳ ရေပမဲ့ ဘယ္ေသာအခါမွ အေျခေနေပၚမွာ  အသက္ မရွင္ေတာ့ပါ။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အၾကံ အစည္ေတာ္ႏွင့္ အသက္တာ ထဲမွာ ကိုဆက္ကပ္ျပီး အသက္ရွင္ ပါေတာ့သည္။

ေနာက္ဆံုးေနျဖင့္ မိတ္ေဆြကို အားေျပာခ်င္ပါတယ္။

ေနာဧဟာ ဘုရားသခင္ ထားရွိတဲ့ အိပ္မက္ကို အေကာင္ အထည္ ေဖၚေပး ခဲ့ရပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ေျပာတဲ့အတုိင္း ျပဳလုပ္ျပီးေတာ့ ဘုရားသခင္က လူတို႔အတြက္ ျပဳလုပ္လိုတဲ့ အျပစ္တရား ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့ရ ပါတယ္။

အာျဗဟံဟာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ လူမ်ိဳးေတာ္ တည္ေထာင္ေရး အစီအစဥ္ တစ္ခုမွာ ပါဝင္ အသံုးေတာ္ ခံေပးခဲ့ရပါတယ္။  ဣဇတ္၊ ယာကုတ္ တို႔ဟာလည္း ေယာသပ္ မေမြးဖြားခင္မွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ရူပါရုံ အိပ္မက္ေတြကို  မိမိတို႔ရဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ အခန္းက႑ေတြမွာ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ အသံုးေတာ္ ခံေပးခဲ့ရပါတယ္။ ေယာသပ္ လက္ထက္ ေရာက္လာတဲ့အခါ ဣသေရလလူမ်ိဳးေတြကို အဲဂုတၱဳျပည္မွာ ကၽြန္အျဖစ္ ထားရွိမယ့္ အႏွစ္ (၄၀၀) အစီအစဥ္ကို ေယာသပ္က အေကာင္အထည္ ေဖၚေပးျပီး အသံုးေတာ္ ခံခဲ့ရပါတယ္။

အဲဒီလိုဘဲ ေမာရွည္၊ ေယာရႈတို႔က အစ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ တရားသူၾကီးေတြ၊ ပေရာဖတ္ေတြ၊ ရွင္ဘုရင္ေတြဟာ ဘုရားသခင္ ထားရွိတဲ့ ရူပါရုံ အိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပး ခဲ့ရပါတယ္။

ယေန႔ သင့္ကို ဘုရားသခင္ရဲ႕ ရူပါရုံ အိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖၚ ေပးႏုိင္ဘို႔ ဘုရားသခင္က အသံုးျပဳလုိပါတယ္။ သင္ကိုယ္တုိင္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အိပ္မက္ေတြထဲမွာ ၀ဲျပန္ ေနဘို႔လိုပါတယ္။ သင့္ကို ဘုရားသခင္က ခ်ီးေျမွာက္ ခ်င္ပါတယ္။ သင္ကိုယ္တုိင္ ဘုရားသခင္ အတြက္ အေကာင္းဆံုး အသက္ရွင္ ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ လူအျဖစ္ အသက္ရွင္ဘို႔ တုိက္တြန္းလိုက္ ပါရေစ။

အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ “အိပ္မက္” ဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္က သင့္ကို ေပးထားေသာ သင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ “ရူပါရုံ” (သုိ႔မဟုတ္) “လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား” ကို ဆိုလိုပါသည္။

Apr 10, 2013

ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲတြင္ အသက္ရွင္ျခင္း

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အသင္းေတာ္သုိ႔ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ သြားၾကသည္။ အဆင္ေျပသည့္အခါ၊ အဆင္မေျပ သည့္အခါ၊ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္း လိုသည့္အခါ၊ တနဂၤေႏြ ဘုရားေက်ာင္းသို႔ သြားလိုသည့္အခါ သြားၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပန္လည္ စဥ္းစား သင့္သည္မွာ ထိုသို႔ သြားသည့္ အခါတုိင္း ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ ေတာ္သို႔ အမွန္တကယ္ ေရာက္ရွိသြားမည္ဟူေသာ ခံစားခ်က္တခု သင့္မွာ အမွန္ တကယ္ ရွိပါသလား။


ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသင္၏ တန္ခိုးေတာ္ကို အခ်ိန္တို္င္းတြင္ အလိုရွိသေလာက္ ရႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကိုယ့္ခြန္အားကို အသံုးျပဳျပီး အသက္ရွင္ရန္ ေန႔စဥ္ အသက္တာတြင္ ၾကိဳးစား အားထုပ္ ေနၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ လွ်ပ္စစ္မီးကို လိုခ်င္သေလာက္ ၾကိဳက္သေလာက္ သံုးစြဲႏုိင္ပါလွ်က္ သံုးစြဲ ရန္ စိတ္မကူ၊ သံုးစြဲလိုစိတ္ မရွိေသာ သူတစ္ဦးႏွင့္ တူပါသည္။

လွ်ပ္စစ္မီး၏ ေအာက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွိေနေသာအခါ အလင္း၏ တန္ခုိးကို ခံစားရသကဲ့သို႔ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္တြင္ ေနေသာအခါ ဘုရား သခင္၏ တန္ခိုးကို ခံစားရပါသည္။ အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ ထြက္လုိက္ပါက ဘုရား တန္ခိုး ေတာ္ကိုလည္း အလိုလို ဖယ္ရွားျပီး ျဖစ္ေပေတာ့မည္။

ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၃၃း၁၂-၂၃ တြင္ ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာေလး တစ္ခုကို ဖတ္ရႈေ၀ငွလိုပါသည္။

မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ အသက္ရွင္ျခင္း (ထြက္ေျမာက္ ၃၃း၁၂-၁၄) ေမာေရွကလည္း၊ ဤလူတို႔ကို ပို႔ေဆာင္ေလာ့ဟု ကိုယ္ေတာ္ မိန္႔ေတာ္မူသည္တြင္ အကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္အတူ အဘယ္သူကို ေစလႊတ္ ေတာ္မူသည္ကို အကြၽႏ္ုပ္မသိရ။ သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္က၊ သင့္ကို သင္၏နာမျဖင့္ ငါသိ၏။ သင္သည္ ငါ့ေရွ႔၌ မ်က္ႏွာ ရၿပီဟု အကြၽႏ္ုပ္အား မိန္႔ေတာ္မူၿပီ။ သို႔ျဖစ္၍ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ မ်က္ႏွာ ရလွ်င္ မ်က္ႏွာ ရေၾကာင္းကို အကြၽႏ္ုပ္ သိပါမည္ အေၾကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ္၏ လမ္းကို ျပေတာ္မူပါ။ ဤလူမ်ိဳး သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ လူျဖစ္ေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ေတာ္မူပါ၊ အကြၽႏ္ုပ္ ေတာင္းပန္ပါ၏ဟု ထာဝရ ဘုရားအား ေလွ်ာက္ဆို၏။ ငါကိုယ္တိုင္သြား၍ ၿငိမ္ဝပ္ျခင္းခ်မ္းသာကို ေပးမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ (ထြက္ ၃၃း၁၂-၁၄)


ဘုရားသခင္သည္ လူသားႏွင့္ နက္ရႈိင္းေသာ ဆက္ဆံေရး (A deep personal relationship) ရွိရန္ လူသားကို ဖန္းဆင္း ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံႏွင့္ ဧ၀ တို႔ႏွင့္တကြ ေအဒင္ ဥယာဥ္ၾကီးထဲတြင္ အမွန္ တကယ္ လမ္းေလွ်ာက္ ခဲ့ဘူးေပမည္။ ထိုအျဖစ္ အပ်က္ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစား ၾကည့္ပါ။ ဘုရား သခင္သည္ အာဒံ၊ ဧ၀ တို႔ႏွင့္ အတူတကြ စကားေျပာ ေနမည္။ လမ္းေလွ်က္ ေနမည္။ ကမာၻဦး လူသား ႏွစ္ဦးသည္ ဘုရား သခင္၏ မ်က္ေမွာက္တြင္ အမွန္တကယ္ ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္စြမ္း ရွိေသာသူမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေပလိမ့္မည္။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ ဘုရား သခင္သည္ သင္ႏွင့္ ေလးနက္ေသာ ဆက္ဆံေရး တည္ရွိရန္ ဆႏၵရွိေနပါသည္။ ဘုရား သခင္သည္ သင့္ကို သူ၏ မ်က္ေမွာက္ ေတာ္ထဲတြင္ ရွိေနေစ ခ်င္ပါသည္။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ က်မ္းပိုဒ္ထဲတြင္ ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ စကားေျပာရာတြင္ ဘုရားသခင္ ျပဳေတာ္မူခဲ့ေသာ ကတိေတာ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး သတိေပးခဲ့ပါသည္။ ေမာေရွက အဘယ္ေၾကာင့္ ထုိသို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသနည္း။ ဘုရားသခင္က ျပဳေတာ္မူခဲ့ေသာ ကတိေတာ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ေမ့ေလ်ာ့ ေနေသာေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ ဣသေရလ လူမ်ိဳးတို႔ကို ဖယ္ရွားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို ျပဳလုပ္ လိုက္ျခင္းျဖင့္ ဣသေရလ လူမ်ိဳးတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ ပတ္သတ္ေသာ ဓမၼအာရုံကို ဘယ္ေသာ အခါမွ် ခံစားရေတာ့မည္ မဟုတ္ပါေခ်။

ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ရွာေဖြျခင္း မျပဳၾက။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ ေရွ႕တြင္ ဂုဏ္ပကာ သန အတြက္၊ (သို႔) လူအထင္ ၾကီးဘုိ႔ အတြက္သာ ရပ္ေနၾကသည္ ဆိုလွ်င္ ဘုရားသခင္ထံမွ ဓမၼအာရုံကို မည္သို႔ ခံရပါ မည္နည္း။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူ ေလွ်ာက္လွမ္း သည့္ အေတြ႕ အၾကံဳ မရွိပါလွ်င္ မည္သို႔မွ် ၾကီးထြား ရင့္က်က္ ေနပါသည္ဟု ေျပာဆို၍ မရႏုိင္ေခ်။

ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ စိတ္အားထက္သန္မႈ အျပည့္ျဖင့္ ေတာင္းဆု ျပဳေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ ဒူးေထာက္လွ်က္ ရွိေနပါသည္။ စိတ္ႏွလံုးသား အၾကြင္းမဲ့ ျဖင့္ ဆုေတာင္းေနသည္။ ယေန႔ ယံုၾကည္သူမ်ား (အသင္းေတာ္)တြင္ အၾကီး မားဆံုး ျပႆနာမွာ ဘုရား သခင္ႏွင့္ နက္ရႈိင္းေသာ ဆက္ဆံေရး (A Deep Relationship with God) မရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဆုေတာင္း ရန္အတြက္ အဖိုးအခ မေပးလိုၾကေခ်။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရး အျဖစ္ တည္ရွိလာရန္ ၾကိဳးစား အားထုပ္မႈ မရွိၾကေခ်။ တစ္ညတာ မွ်ပင္ အခ်ိန္မေပး လိုၾက။

ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္ကို ေျပာဆို ေတာင္းပန္ေသာ အမႈကို ထြက္ ၃၃း၁၃ တြင္ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ သူ႔ကို ဘုရားသခင္က ႏွစ္သက္ မ်က္ႏုိးပါလွ်င္ အခ်က္ (၃) ခ်က္ကို ရရွိလို ပါေၾကာင္း ေလ်ာက္ထား ေလသည္။
သုိ႔ျဖစ္၍ အကၽြႏု္ပ္သည္ ေရွ႕ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရလွ်င္ မ်က္ႏွာရ ေၾကာင္းကို အကၽြႏု္ပ္ သိပါမည္ အေၾကာင္း ကိုယ္ေတာ္၏ လမ္းကို ျပေတာ္မူပါ။ ဤလူမိ်ဳး သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ လူျဖစ္ေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ေတာ္မူပါ၊ အကၽြႏု္ပ္ ေတာင္းပန္ပါ၏ ဟု ထာ၀ရဘုရားအား ေလွ်ာက္ဆို၏။


 1. ေရွ႕ေတာ္တြင္ မ်က္ႏွာရ ခ်င္သည္။        ။ဘုရားသခင္ကို သိကၽြမ္းေသာသူ အစစ္အမွန္ျဖစ္ပါက ဘုရား သခင္ထံမွ မ်က္ႏွာေတာ္ ရခ်င္သည္။ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ အၾကံ အစည္ေတာ္ ထဲတြင္သာ အသက္ရွင္ခ်င္သည္။ ဘုရားသခင္ ျငိဳျငင္မွာကို အရမ္း စိုးရိမ္သည္။ သင္ ကိုယ္တိုင္ လည္း ဘုရားသခင္ကို အမွန္တကယ္ သိကၽြမ္းပါက ဘုရားသခင္၏ ေရွ႕တြင္ မ်က္ႏွာရခ်င္ေသာ ႏွလံုးသားျဖင့္ အသက္ ရွင္ခ်င္ လာပါလိမ့္မည္။

 2. ကၽြႏု္ပ္ သိပါမည္ (သိခ်င္ေသာ ႏွလံုးသား ရွိသည္)     ။ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ တုိက္ရုိက္ ဘုရား သခင္ကို သိကၽြမ္းျခင္းျဖင့္ ဆက္သြယ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ သေဘာေတာ္ကို အစဥ္အျမဲ သိခ်င္ေသာ ႏွလံုးသား ရွိသည္။ သိပါရေစဟု ေတာင္းေလွ်ာက္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ေတာ္ ထြက္ စကားေတာ္မ်ားကို သိနားလည္ျခင္း မရွိလွ်င္ ဘုရားသခင္ကို သိသည္ဟု သင္မေျပာႏုိင္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္ တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို အမွန္တကယ္ သိရွိလာျပီဆိုပါက ဘုရားသခင္၏ လူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္ပါသည္။

 3. ကိုယ္ေတာ္၏ လမ္းကို ျပေတာ္မူပါ။           ။ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္၏ လမ္းေတာ္ကို အမွန္တကယ္ သိခ်င္ေသာ ႏွလံုးသား ရွိေနပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ထုိလမ္းတြင္ အမွန္ တကယ္ အသက္ရွင္ ေလွ်ာက္လွမ္း လိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ လမ္းေတာ္ကို သိမွသာ ဘုရားသခင္၏ ေနာက္ေတာ္သို႔ အမွန္တကယ္ လုိက္ေသာ သူတစ္ဦး ျဖစ္ လာမည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အထက္ပါ အခ်က္ (၃)ခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ေန သည္ဆိုပါက ဘုရားသခင္၏ မ်က္ ေမွာက္ေတာ္တြင္ အသက္ရွင္ေနျပီ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ လမ္ေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ကို သိကၽြမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ ေကာင္းကင္ တံခါး ေပါက္ၾကီးမ်ား ကိုဖြင့္ကာ သင့္ကို မ်က္ႏွာသာ ေပးမည္ျဖစ္သည္။


ေက်းဇူးေတာ္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းထဲမွာ အသက္ရွင္ျခင္း (ထြက္ ၃၃း၁၅-၁၇)တဖန္ ေမာေရွက ကိုယ္ေတာ္တိုင္ မသြားလွ်င္ အကြၽႏ္ုပ္ တို႔ကို ဤအရပ္မွ ပို႔ေတာ္မမူပါႏွင့္။ အကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏လူတို႔သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ မ်က္ႏွာရေသာ အေၾကာင္းသည္ အဘယ္သို႔ ထင္ရွားပါ မည္နည္း။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ၾကြသြားေတာ္မူေသာ အားျဖင့္ သာ ထင္ရွားပါမည္ မဟုတ္ေလာ။ ထိုသိုိ႔ အကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ လူတို႔သည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ ရွိသမွ်ေသာ လူတို႔ႏွင့္ ျခားနား ရပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ဆုိလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားက၊ သင္ေလွ်ာက္သည္အတိုင္း ငါျပဳမည္။ သင္သည္ ငါ့ေရွ႔၌ မ်က္ႏွာရၿပီ။ သင့္ကိုသင္၏ နာမျဖင့္ ငါသိ၏ ဟု ေမာေရွအား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ (ထြက္ ၃၃း၁၅-၁၇)


မာေရွက ဘုရားသခင္ကို ဆက္လက္ ေတာင္းေလွ်ာက္ ခဲ့သည္မွာ ဘုရားသခင္၏ သစၥာ တရားကို သက္ေသထူရန္ ေတာင္းေလွ်ာက္ ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ဟု ဆိုရာတြင္ အမွန္တကယ္ ရွိေန ေသာ ဘုရားသခင္၏ အားရ၀မ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ စပ္ဆက္ျဖစ္ တည္ေနသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အသက္ရွင္ လုပ္ေဆာင္မႈကို အားမရ မႏွစ္သက္ခဲ့ သည္ ရွိေသာ္ ဘုရားသခင္ကိုယ္ တုိင္ပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထံတြင္ ရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဘုရားသခင္၏ ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ က်န္သည့္ ေလာကလူသားမ်ားအၾကား ခြဲျခားမႈျပဳရာတြင္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ ေတာ္တြင္ အသက္ရွင္ ျခင္းေသာသူမ်ားအား သူ၏ အားရ ၀မ္းေျမာက္ ျခင္းကို ျပသ ခဲ့သည္။

ယံုၾကည္သူ (အသင္းေတာ္)သည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ ေတာ္တြင္ မရွိခဲ့ပါလွ်င္ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ လည္း ဘုရားသခင္ကို အားရ ၀မ္းေျမာက္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ဘုရားသခင္၏ သစၥာတရားကို ဘုရားသခင္၏ မ်က္ ေမွာက္ေတာ္တြင္ တိုး၍ အသက္ရွင္ ေသာသူတိုင္းအား သက္ေသ ထူလွ်က္ ရွိပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ မ်က္ေမွာက္တြင္ မရွိပါဟုဆိုလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကိုယ္တုိင္ ဘုရားသခင္ကို မႏွစ္သက္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ အားရေက်နပ္ ေသာသူျဖစ္ရန္ မည္ကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အသက္ ရွင္ႏုိင္ပါမည္နည္း။

1) ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘုရားကို ၀မ္းေျမာက္ေစႏုိင္ပါသည္။ (မႆဲ ၂၂း၃၇-၃၈) ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပထမ ဦးစားေပးသည္ ဘုရားသခင္ကို ျမတ္ႏိုးရန္သာ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကို အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အၾကီးမားဆံုး ခ်စ္ရန္အတြက္ ေခၚယူျခင္း ခံရသည္။ ဘုရား သခင္ကို ပထမ ေနရာ (အဓိက ေနရာ) ထားရန္ ဘုရားသခင္ ဆႏၵရွိပါသည္။
2) ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားကို ၀မ္းေျမာက္ေစႏုိင္သည္ (ေဟျဗဲ ၁၁း၆) ယံုၾကည္ျခင္း မရွိလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ မေတြ႕ႏုိင္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို မယံုၾကည္ႏုိင္လွ်င္ ဘယ္ေသာအခါမွ် ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြေသာသူ ျဖစ္ရန္ အျခား နည္းလမ္း မရွိႏုိင္ပါေခ်။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကို လံုးလံုး အားကိုးေသာ သူျဖစ္ပါက ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ျခင္းထား ေသာသူ ျဖစ္ပါသည္။
3) ဘုရားသခင္ကို နာခံျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားကို ၀မ္းေျမာက္ေစႏုိင္သည္ (ေယာ ၁၅း၁၄)။ သခင္ ေယရႈခရစ္ ေတာ္က နာခံျခင္းရွိလွ်င္ ငါ၏အေဆြ ျဖစ္လာမည္ဟု ေျပာဆိုထားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိ၏ နာခံျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဘယ္ေလာက္ မိႆဟာရ နက္ရႈိင္းမႈရွိသည္ ကို ေဖာ္ျပေပးေနပါသည္။
4) ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္းျဖင့္ ဘုရားကုိ ၀မ္းေျမာက္ေစႏုိင္ပါသည္။ (ဆာ ၁၅၀း၁-၂)။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တစ္ဦးျခင္းစီတိုင္း၏ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ခံထိုက္ေသာသူျဖစ္သည္။ ခ်ီးမြမ္းျခင္းဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္ကို ေကာင္းၾကီး ၾသဘာ ေပးေနျခင္းျဖစ္ျပီး ဘုရားက သင့္ကို မည္သည့္ အရာမ်ား မဆို ျပန္လည္ ေပးႏုိင္ေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္း ကို ယခုပင္ ေခတၱမွ် စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းရန္ အခ်က္ (၃) မည္သည့္ အရာ ရွိပါသနည္း ဟူ၍ ခ်က္ျခင္း ေတြးၾကည့္လိုက္ပါ။
5) အမႈေတာ္ ထမ္းေဆာင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကို ၀မ္းေျမာက္ ေစသည္။ (ေယရမိ ၄၈း၁၀)။ အမႈေတာ္ကို က်ိဳးစား မေဆာင္ေသာ သူသည္ က်ိန္ဆဲျခင္းကို ခံေစ။ ဘုရားသခင္သည္ သင့္၏ အသက္တာ ဘ၀ တစ္ခုလံုးကို အမႈေတာ္ ထမ္းေဆာင္ ျခင္းျဖင့္ ပါ၀င္ေစလိုသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ တနဂၤေႏြ ဘုရားေက်ာင္း တက္ရုံထက္ ပိုမို၍ ဘုရားသခင္ ေမွ်ာ္လင့္ေန ပါသည္။

ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ထဲတြင္ အသက္ရွင္ျခင္း (ထြက္ ၃၃း၁၈-၂၃)တဖန္တုံ ကိုယ္ေတာ္၏ဘုန္းကို အကြၽႏ္ုပ္အား ျပေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္ ေတာင္းပါ၏ဟု ေလ်ာက္လွ်င္၊ ထာဝရဘုရားက ငါ၏ ေကာင္းမြန္ျခင္းရွိသမွ်ကို သင့္ေရွ႔၌ ငါေရွာက္ သြားေစမည္။ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္လည္း သင့္ေရွ႔၌ ငါေၾကြးေၾကာ္မည္။ ငါသည္ ေက်းဇူး ျပဳလိုေသာ သူကို ေက်းဇူးျပဳမည္။ သနားလိုေသာ သူကို သနားမည္။ ၂ဝသို႔ရာတြင္ သင္သည္ ငါ့မ်က္ႏွာကို မျမင္ႏိုင္ရာ။ ငါ့မ်က္ႏွာကို ျမင္လွ်င္ အသက္ရွင္ ရေသာသူ တစံုတေယာက္မွ် မရွိဟူ၍၄င္း၊ ငါ့အနားမွာ ေနရာတခုရွိ၏။ သင္သည္ ေက်ာက္ေပၚမွာ ရပ္ရမည္။ ငါ့ဘုန္း ေရွာက္သြားေသာအခါ သင့္ကို ေက်ာက္ၾကား၌ ငါသြင္းထား၍ ငါၾကြသြားသည္ အခိုက္၊ သင့္ကို ငါ့လက္ႏွင့္ ဖုန္းအုပ္မည္။ ငါ့လက္ကို ရုပ္သိမ္းေသာအခါ၊ ငါ့ေက်ာကိုသာ ျမင္ရမည္၊ ငါ့မ်က္ႏွာကို မျမင္ရဟူ၍၄င္း မိန္္႔ေတာ္မူ၏။ (ထြက္ ၃၃း၁၈-၂၃)


ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ ထံတြင္ရွိေသာ သာလြန္ထူးကဲ ျမင့္ျမတ္သည့္ အရာမ်ား ႏွင့္ မည္သည့္ အခါမွ် ကုန္ဆံုးႏုိင္ ျခင္း မရွိသည့္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္း အသေရေတာ္ မ်ားကို ေဖာ္ျပလ်က္ရွိပါ သည္။ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္း အသေရေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔နားလည္ သေဘာေပါက္ ခံယူထားေသာ အရာခပ္ သိမ္း၏ အျခား တစ္ဖတ္တြင္ ရွိေနေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။

ဘုန္းေတာ္ဟု ဆိုရာတြင္ ဟီဘရူး ဘာသာ စကားအားျဖင့္ “Kabod” ဟု ေခၚျပီး အဓိပၸါယ္မွာ သိသာ ထင္ရွားစြာ အရုိအေသ ေပးျခင္း၊ အၾကီျမတ္ ဆံုးေသာ နာမည္ ဂုဏ္အသေရေတာ္ျဖစ္ျခင္း၊ အျမင့္ဆံုးေသာ ၾကည္ညိဳ ေလးစားဖြယ္ျဖစ္ျခင္း ဟု ဆိုလိုပါသည္။ အမွန္တကယ္ အေနအထား တြင္ ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္၏ ထည္၀ါမႈ အားလံုး၊ ဘုရားသခင္၏ ၾကီးျမတ္မႈအားလံုး၊ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုး အစြမ္းသတၱိ အားလံုးႏွင့္ ဘုရား သခင္၏ ျဖစ္ျခင္း အားလံုးကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ရန္ ေတာင္းေလွ်ာက္ေနပါသည္။ ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္ကို အတားအဆီး အကြယ္ အကာမရွိ ျမင္ေတြ႕ခ်င္ပါသည္။ ေမာေရွသည္ ဘုရားသခင္၏ ျဖစ္ျခင္း၊ ျဖစ္သမွ်အားလံုးကို ျမင္ေတြ႕ေနခ်င္သူ ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ကို လည္း ေမးခြန္းတခု ေမးပါရေစ။ ဘုရားသခင္၏ ခမ္းနားထယ္၀ါ မႈမ်ားကို သင္ကိုယ္တုိင္ ျမင္ေတြ႕ခ်င္သူ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပါသလား။ ဘုရားသခင္ကို အတားအဆီး၊ အကြယ္အကာမရွိ ျမင္ေတြ႕ ခ်င္သူ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပါသလား။ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းအသေရေတာ္အားလံုးကို ျမင္ေတြ႕ ခ်င္သူ ျဖစ္ပါသလား။

မာေရွသည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ႏွာေတာ္ မွတပါး အားလံုးကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္ သည္ သူ၏ မ်က္ႏွာေတာ္ကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ ရန္ အခြင့္ မေပးခဲ့ေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ လူႏွင့္ ဘုရားသခင္ အၾကားတြင္ ျခားနားမႈ မ်ားရွိရန္ လိုအပ္ေန ေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အရင္းႏွီးဆံုး မိသဟာရ ရွိေနသည့္ တုိင္ေအာင္ ကြာဟမႈမ်ားကို ေစ့စပ္ေပးႏုိင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးေခ်။ ထိုအေၾကာင္း အရာကပင္ သခင္ ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ကို လူ႔ေလာက ဌာနီသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ အေျခအေန တစ္ခု ျဖစ္လာေတာ့သည္။ ထိုေၾကာင့္ သခင္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္ကို လူ႔ေလာကသုိ႔ လာေရာက္ျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္ အတူရွိေသာ ဘုရား ဧမာေႏြလ “Immanuel” ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အတူရွိေနၾကပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သခင္ေယရႈသည္ အသက္ရွင္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

သခင္ေယရႈသည္ လက္၀ါးကားတုိင္ေပၚတြင္ အေသခံခ်ိန္တြင္ ဗိမၼာန္ေတာ္မွ ကလားကာၾကီး ႏွစ္ျခမ္း ကြဲသြားခဲ့သည္ကို သတိရပါ။ ထိုကလားကာ ၾကီးမွာ လူႏွင့္ ဘုရားအၾကားမွ ျခားနားခ်က္မ်ားကို ဖယ္ရွင္းေပး လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္ တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူရွိေသာ အေတြ႕အၾကံဳသစ္ကို ခံစားႏုိင္ ျပီျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အ သက္ရွင္ ေနထိုင္မႈ ဘ၀ထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွား ျပသႏုိင္ရန္ အခ်က္ႏွစ္ ခ်က္ တင္ျပလို ပါသည္။

1. ကၽြႏု္ပ္တု႔ိသည္ ေန႔စဥ္အသက္ရွင္မႈတြင္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲတြင္သာ အသက္ ရွင္သင့္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသက္ရွင္မႈ ထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ ေတာ္ကို ရွာေဖြရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္သာ အသက္ရွင္ ခ်င္ေသာ ဆႏၵရွိ ဘို႔လိုအပ္ ပါသည္။

သင္သည္ ဘုရားသခင္ကို ရွာေဖြေနပါသလား။ (သို႔မဟုတ္) အာဒံကဲသုိ႔ ဘုရားသခင္ကို ရင္မဆိုင္ရဲေသာ ေၾကာင့္ ပုန္းေအာင္းေနေသာသူလား။

2. ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေန႔စဥ္ဘ၀ အသက္ရွင္မႈ ထဲတြင္ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေစရန္ အသက္ဘုိ႔ လိုအပ္ပါ သည္။ ဘုရားသခင္ကၽြႏု္ပ္တု႔ိ၏ ၾကိဳးပမ္းမႈ ဟူသမွ်သည္ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေစရန္သာ ျပဳမူလုပ္ ေဆာင္ဘို႔ လိုအပ္ပါသည္။

သင္၏ အသက္ရွင္မႈသည္ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ ေစပါသလား။

နိဂုံး


(၁) သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲတြင္ အသက္ရွင္ေနပါသလာ။
(၂) သင္သည္ ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္ေစရန္ အသက္ရွင္ေနပါသလား။
(၃) သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ထဲတြင္ အသက္ရွင္ေနပါသလား။

ဤေန႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သင့္အၾကားတြင္ နက္ရႈိင္းေသာ မိသဟာရ ဆက္ဆံေရး အေတြ႕ အၾကံဳ တစ္ခုရရွိလာရန္ သင့္ကို ဘုရားသခင္က ဆြဲကိုင္ ေခၚယူခ်င္ေနပါသည္။ သင့္ကိုယ္တုိင္ ဘုရား သခင္ကို ပိုမိုသိၾကြမ္းျပီး သူ၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ ထဲတြင္ အသက္ရွင္ လိုေသာ ႏွလံုးသားကို သင့္ အထဲတြင္ ထည့္ေပး ျခင္ပါသည္။ သင္ကိုယ္တိုင္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ ေတာ္တြင္ ပိုမိုအသက္ ရွင္လိုပါလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ ပလႅင္ေတာ္ ေျခရင္းဆီသို႔ လွမ္းေလွ်ာက္လာျပီး ဘုရား သခင္ထံတြင္ သင္ အလိုရွိေသာ အရာမ်ားကို ေတာင္းေလွ်ာက္ကာ ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမ႕ေသာ ဘ၀တစ္ ခုကို တည္ေဆာက္ ႏုိင္ပါေစ။

Apr 7, 2013

စမုရနျမိဳ႕အသင္းေတာ္သို႔ အမွာစာပါးျခင္း

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၂း၈-၁၀ တြင္ ေရးသားထားသည္မွာ

စမုရနျမိဳ႕၌ရွိေသာ အသင္းေတာ္၏ တမန္ကို ဤသို႔ေရး၍ မွာလုိက္ေလာ့။ အဦးဆံုး ေသာသူ၊ ေနာက္ဆံုးေသာသူ တည္းဟူေသာ အရင္ေသ၍ အသက္ရွင္လ်က္ရွိေသာ သူ၏အမိန္႔ေတာ္ကား သင္အက်င့္က်င့္ျခင္း၊ ဒုကၡခံျခင္းကို ငါသိ၏။ သို႔ေသာ္ လညး္ သင္သည္ ၾကြယ္၀ ျပည့္စံုျခင္းရွိ၏။ ယုဒလူ ျဖစ္ေယာင္ေဆာင္၍ ယုဒလူမွန္ မဟုတ္။ စာတန္၏ အေပါင္းအသင္း ျဖစ္ေသာ သူတို႔၏ ကဲ့ရဲ႕ ျခငး္ကိုလည္း ငါသိ၏။ သင္သည္ခံရမည့္အရာ တစ္စံုတစ္ခုကိုမွ် မေၾကာက္ႏွင့္။ သင္တို႔သည္ စုံစမ္းျခင္းကို ခံရမည္အေၾကာင္း မာန္နတ္သည္ သင္တုိ႔တြင္ အခ်ိဳ႕ကို ေထာင္ထဲ၌ ေလွာင္ထား၍ သင္တို႔သည္ ဆယ္ရက္ပတ္လုံး ဆင္းရဲဒုကၡကို ခံရၾကလိမ့္မည္။ ေသသည္တုိင္ေအာင္ သစၥာ​ေစာင့္ ​ေလာ့။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ အသက္ သရဖူကို ငါေပးမည္။" (ဗ်ာဒိတ္ ၂း၈-၁၀)


ရွင္ေယာဟန္၏ အမႈေတာ္ ေဆာင္ျခင္းကို မႏွစ္ သက္ေသာ ေရာမလူမ်ိဳး အာဏာပိုင္တုိ႔က သူ႔ကို တစ္သက္ တစ္ကၽြန္ ျပစ္ဒါဏ္ခ်ကာ ပတ္မုကၽြန္သို႔ ပို႔ေဆာင္ လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ရွင္ေယာဟန္၏ အမႈေတာ္ ေဆာင္ျခင္းကို ဘုရားသခင္က ပိုမို၍ ေက်းဇူးျပဳ ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထုိကၽြန္တြင္ ဗ်ာဒိတ္ က်မ္းကို ေရးသား ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ထုိအထဲတြင္ အသင္းေတာ္ ခုႏွစ္ပါးကို ေျပာဆိုေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ားသည္ လက္ရွိ အသင္းေတာ္ မ်ား၏ အေျခအေနကို ကိုယ္စားျပဳ ေျပာဆုိေန ခဲ့သျဖင့္ အလြန္ထင္ရွား ခဲ့ပါသည္။ ထုိအထဲမွ ယေန႔ေဝငွခ်က္ကို အေျချပဳလိုသည့္မွာ စမုရနျမိဳ႕ အသင္းေတာ္ သို႔ ေျပာ ဆိုခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။

စမုရန ျမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းပုံ

စမုရနဆိုေသာ အဓိပၸါယ္မွာ ဂရိဘာသာစကားအရအလြန္ အဓိပၸါယ္ရွိလွပါသည္။ “စမုရန” ဆိုသည္မွာ “အေမႊး နသာ” သို႔ “ရနံ ေမႊးေသာ” ဟူသည့္ အဓိပၸါယ္ျဖစ္သလို ေဟျဗဲဘာသာစကား တြင္လည္း “မာရ” (ခါးသီးေသာ) ဟူသည့္အဓိပၸါယ္လည္း ရွိေနပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ထို စမုရနျမိဳ႕အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊၊ ယံုၾကည္ သူမ်ား အတြက္ေသာ္လည္ေကာင္း အလြန္အဓိပၸါယ္ရွိေသာ အမည္ နာမ ျဖစ္ပါသည္။

ယံုၾကည္သူဆုိသည္မွာ ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေတာ္တြင္ ေမႊးၾကိဳင္ေသာ ရနံ႔ျဖစ္ ေနပါသည္။ စမုရနျမိဳ႕သည္ ခရစ္ ေတာ္၏ နာမေတာ္ေၾကာင့္ ခံစားခဲ့ရသည့္ ဒါဏ္ရာခ်က္ မ်ားမွာလည္း အလြန္ခါး သီးေကာင္း ခါသီးႏုိင္ပါသည္။ ထိုစမုရနျမိဳ႕သို႔ အရွင္ေျပာၾကား ဗ်ာဒိတ္ထား ေတာ္မူေသာ အခ်က္တို႔ ျဖင့္ ခြန္အားယူ ၾကည့္ၾကပါစို႔။

စမုရနျမိဳ႕ ခံစားရေသာ ခါးသီးျခင္းမွာ သူတို႔၏ စီးပြားေရး လူမႈေရးမ်ား ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ၊ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထုိျမိဳ႕သို႔ ခရစ္ေတာ္က ခြန္အားေပးခဲ့သည္မွာ “အဦးဆံုးေသာသူ၊ ေနာက္ဆံုးေသာသူ တည္းဟူေသာ အရင္ေသ၍ အသက္ရွင္လ်က္ရွိေသာ သူ၏ အမိန္႔ေတာ္ကား” ဟူေသာ စကားလံုးျဖင့္ အစျပဳ ထားပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ အဦးဆံုးေသာသူ ကမာၻမရွိမီကပင္ ရွိႏွင့္ေသာသူ ျဖစ္သည္။ စၾကဝဠာၾကီးႏွင့္ ကမာၻကို ဖန္းဆင္းေသာ ၾကီးျမတ္သည့္ အရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ဖြင့္ျပထား ပါသည္။ အဆံုးျဖစ္သည္ ဟုဆိုရာတြင္ အဆံုးတုိင္ေအာင္ ရွိေနမည့္ အရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဒုကၡၾကီးစြာ ခံေနေသာေၾကာင့္ မစိုးရိမ္ပါႏွင့္။ အစအဦး ျဖစ္သူႏွင့္ အဆုံး တုိင္ေအာင္ ရွိေနမည့္ ကိုယ္ေတာ္သည္ သင္ႏွင့္အတူ ရွိေနပါသည္။ ထိုအရွင္သည္ ကိုယ္တုိင္လည္း ဒုကၡေဝဒနာကို ခံစားဘူး ေသာသူ ျဖစ္ျပီး ေသျခင္း ေဝဒနာကို ကိုယ္ေတာ္ တုိင္လည္း ခံစားဘူးေသာသူ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရွင္ျခင္းဆိုေသာ ထေျမာက္ျခင္း တန္ခိုးကို ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ခံစားဘူးေသာ အရွင္ျဖစ္ ေနေသာေၾကာင့္ ထုိအရွင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ အတူ ရွိေနပါက မည္သည့္ အရာကိုမွ် ေၾကာက္စရာမလုိပါ။ ထုိေၾကာင့္ ဒုကၡခံစား ေနရေသာ စမုရနျမိဳ႕ အသင္းေတာ္ကို ထိုကဲ့သို႔ မိန္႔ၾကား ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔လူတုိ႔သည္ ေသရမည္ကို အလြန္ေၾကာက္ ၾကပါသည္။ ေသျခင္းဆိုသည္မွာ အျပစ္တ ရားေၾကာင့္ ခံစား ရေသာ အရာျဖစ္ ေနပါသည္။ ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္ တို႔သည္ ေသျခင္းကို ေအာင္ျမင္ ထားေသာ အရွင္၏ အမိန္႔ေတာ္ ေအာက္တြင္ အသက္ရွင္ ဘို႔သာ အေရးၾကီးပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ထိုက်မ္း ပိုဒ္တြင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ “သင္အက်င့္က်င့္ျခင္း၊ ဒုကၡခံျခင္းကို ငါသိ၏။ ” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အသက္ရွင္မႈကို ကိုယ္ေတာ္က သိရွိျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အသက္တာ ထဲတြင္ ကိုယ္ေတာ္၏ နာမေတာ္ေၾကာင့္ ခံစားရေသာ ႏွလံုးသား ေဝဒနာမ်ား ကိုယ္စီ ရွိေနၾကသည္ မဟုတ္ မဟုတ္ပါလား။ သို႔ေသာ္ ဘုရားရွင္ ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အသက္တာမွ က်င့္ေဆာင္ မႈမ်ားႏွင့္ နာက်ည္းမႈ ႏွလံုးသား ေဝဒနာမ်ားကို ကိုယ္ေတာ္ရွင္က အၾကြင္းမဲ့ သိရွိေတာ္မူေၾကာင္း ဤက်မ္းပိုဒ္ တြင္ ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ ဂရိဘာသာ စကားတြင္ သိျခင္းဆိုရာ၌ ႏွစ္မ်ိဳး ရွိပါသည္။ ဤေနရာတြင္ “ဥေနာက္အသိတရား” ျဖင့္ သိျခင္းမဟုတ္ဘဲ “လက္ေတြ႕သိျခင္း” ဆုိသည့္ စကားလံုးျဖင့္ ေရးသား ထားပါသည္။

သေတဖန္ ခဲႏွင့္ေပါက္သတ္ခံရခ်ိန္ကို ေကာင္းကင္က ကိုယ္ေတာ္ျမင္ေနသည္။ သိေနသည္။ တမန္ေတာ္ၾကီး ရွင္ေရွာလု ဒမာသက္ျမိဳ႕သုိ႔ သြားေသာလမ္းတြင္ ကို္ယ္ေတာ္က “ငါဟာ သင္ညွင္းဆဲေသာ ေယရႈ” ျဖစ္သည္ ဟု ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ယံုၾကည္သူမ်ား ခံစားရေသာ ဒုကၡ ေဝဒနာသည္ ကိုယ္ေတာ္ ခံစားေနေသာ ေဝဒနာ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္ခံစားရေသာ ေဝဒနာ ေၾကာင့္ အားငယ္စိတ္ပ်က္မႈ မျဖစ္ပါႏွင့္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ သင္ဒုကၡေဝဒ နာကိုသိေနပါသည္။

ယေန႔ယံုၾကည္သူမ်ား ဆင္းရဲ ဒုကၡေရာက္ၾကပါသည္။ ခက္ခဲၾကပါသည္။ အဆင္မေျပ ျဖစ္ ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ လည္း ကိုယ္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ၾကည့္ေနပါေၾကာင္း ထပ္ေလာင္ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားလုိပါသည္။ က်မ္းပိုဒ္တြင္ ထပ္မံ၍ “သို႔ေသာ္လညး္ သင္သည္ ၾကြယ္၀ျပည့္ စံုျခင္းရွိ၏။ ” ဟုထပ္မံေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ အျမင္တြင္ ၾကြယ္၀ေသာ သေဘာျဖင့္ ျမင္ ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ လူျမင္ သကဲ့သုိ႔ ျမင္ေသာ ဘုရား မဟုတ္ပါ။ ယံုၾကည္သူ ဆုိသည္မွာ ဘုရားသခင္၏ အျမင္ႏွင့္ ထပ္တူ ၾကည့္တတ္ဘုိ႔ လုိပါသည္။ ဝိညာဥ္ သေဘာအရ ဘုရားသခင္ ၏ အျမင္တြင္ ယံုၾကည္သူ တုိ႔သည္ ၾကြယ္၀ေသာ လကၡဏာရွိပါသည္။ ဇာတိသေဘာ ၾကြယ္ဝျခင္း မဟုတ္။ ဝိညာဥ္ေရးတြင္ ၾကြယ္ဝသူမ်ား ျဖစ္ သည္။ ႏႈတ္ခပတ္ ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သည့္ အရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အမႈေတာ္ႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ အရာတြင္ လည္းေကာင္း မည္မွ်ပင္ ဆင္းရဲ ဒုကၡခံေနရ သည္ ျဖစ္ပါေစ၊ ဘုရားသခင္က ၾကြယ္ဝေသာ သူအျဖစ္ ျမင္ေနပါသည္။

ယေန႔ အသင္းေတာ္တြင္ လူမွန္ မဟုတ္ေသာ သူမ်ားက အမႈေတာ္ကို အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္သလိုႏွင့္ အမႈေတာ္ကို ဖ်က္ဆီးေနသူ၊ တနည္း အားျဖင့္ ယံုၾကည္သူတုိ႔ကို ဖ်က္ဆီးေနေသာ လူမ်ား အသင္းေတာ္ မ်ားတြင္ ရွိေနပါသည္။ ထိုသူတို႔၏ အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပရာတြင္ ယုဒလူမ်ိဳးအ သြင္ မိမိကုိယ္ကို အေယာင္ေဆာင္သည့္ လူမ်ားဟု ေဖာ္ျပပါသည္။ ဆိုလုိသည္မွာ စာတန္၏ ၀ါးမ်ိဳ မႈကို ခံေနရျပီး ယံုၾကည္သူ ကဲ့သို႔ အသင္းေတာ္ ထဲတြင္ အတြင္း သူလွ်ိဳ အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသူ မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အသင္းေတာ္တြင္ အျပင္မွ ဖိအား မည္မွ်ပင္ မ်ားေစကာမူ တည္ၾကည္မႈျဖင့္ အသက္ရွင္ရန္လြယ္ကူေသာ္လည္း အတြင္းရန္သူျဖစ္သည့္ မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္၊ ဆရာမ်ား၊ ညီအကုိမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ား စသည္တုိ႔မွ အမႈေတာ္လုပ္ငန္းကို ဖိအားေပး တုိက္ခိုက္ေနပါ  က အမွန္တကယ္ စိတ္ဓါတ္ က်ဆင္း သြားႏုိင္ပါသည္။ ထိုသူတို႔ကို ငါသိသည္ဟု ကိုယ္ေတာ္က ရွင္းလင္စြာ မိန္႔ၾကားထားပါသည္။

“သင္သည္ ခံရမည့္အရာ တစ္စံုတစ္ခုကိုမွ် မေၾကာက္ႏွင့္” ဟု ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပ ေျပာဆိုမႈ ကိုလည္း ထပ္မံ ေဖာ္ျပထားပါေသးသည္။ လူ၏ အေၾကာက္ တရားမွာ အျပစ္တရားမွ ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္တြင္ ေဖာ္ျပျပီး ျဖစ္သည္။ အာဒံႏွင့္ ဧဝသည္ အျပစ္လုပ္ျပီး ေသာအခါ အေၾကာက္တရား စိုးမိုးလာပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံျပီးပါက အျပစ္တရားကို ေအာင္ျမင္ျပီးမႈရျပီး ျဖစ္ သျဖင့္ မည္သည့္ စိုးရိမ္မႈကိုမွ် အသက္တာတြင္ ရွိရန္မလိုအပ္ေတာ့ပါ။ မယ္ေတာ္ မာရိထံသို႔ လာ ေရာက္ခဲ့ေသာ ေကာင္းကင္တမန္က “မေၾကာက္ပါႏွင့္” ဟူ၍ ေျပာခဲ့သလို အသင္းေတာ္ထဲ တြင္ ရွိေနၾကေသာ ယံုၾကည္သူ မ်ားအားလံုးကို ေျပာေနသည္မွာ မေၾကာက္ပါႏွင့္ ခြန္အားေပးထား ပါသည္။

အထက္ပါ က်မ္းပိုဒ္တြင္ စုံစမ္းမႈကို ခံစားရရန္ အတြက္ ေထာင္ထဲ ထည့္ျခင္း၊ ဆင္ရဲဒုကၡတို႔ ကို ခံစားရျခင္း တုိ႔ကို ခံစားရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ အသင္းေတာ္ရွိ ယံုၾကည္သူမ်ား ခံစားရမည့္ အရာကို ၾကိဳတင္ ေျပာဆို ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔ ခံစား ရေသာ္လည္း အသင္းသားမ်ား က သစၥာရွိ ရန္သာ အေရးၾကီးပါသည္။ ထိုအရာတုိ႔ ခံစားရေသာ္လည္း ယံုၾကည္ သူမ်ားက သစၥာႏွင့္ တုန္႔ျပန္ဘို႔ လိုအပ္ပါသည္။

စမုရနျမိဳ႕ အသင္းေတာ္မွ သင္းအုပ္ဆရာၾကီးမွာ ေပၚလီကပ္ (Polycup) ျဖစ္သည္။ ေရာမ အာဏာ ပိုင္မ်ားက “အသင္းေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ကို က်ိန္ဆဲလွ်င္ ဖမ္းဆီးထားျခင္းမွ လႊတ္မည္” ဟု ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ကို သစၥာရွိခဲ့သည္။ အသင္းေတာ္ကို သစၥာမေဖာက္ခဲ့ပါ။ သူ႔ ကို ေရာမလူမ်ားက လာေရာက္၍ အမႈေတာ္မေဆာင္ရန္ အသင္းေတာ္တြင္ မေနပါက လိုသမွ်ကို ေပးပါမည္ ထပ္မံကမ္းလွမ္း ခဲ့ေသာ္လည္း မိမိ အသက္တာ တစ္ေလွ်ာက္လံုး (၈၆) ႏွစ္ တုိင္တုိင္း မိမိအေပၚတြင္ေကာင္းျမတ္ေသာ ဘုရားသခင္ကို သစၥာမေဖာက္ႏုိင္ပါဟု ဆက္လက္ျငင္း ဆန္ေန ခဲ့ပါ သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ကိုယ္တုိင္ မာတုရအျဖစ္ အေသခံခဲ့ပါသည္။ ထိုသင္းအုပ္ ဆရာၾကီးမွာ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းကို ေရးသားေသာ တမန္ေတာ္ၾကီး ရွင္ေယာဟန္၏ တပည့္အရင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေလာကတြင္ အသက္ရွင္ရာ၌ အဆင္မေျပ ခက္ခဲမႈမ်ားရွိေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအရာတုိ႔ကို ေက်ာ္ျဖတ္ရာတြင္ ဘုရားသခင္ အေပၚတြင္ သစၥာရွိျခင္းျဖင့္ ျဖတ္သန္းသင့္ ပါသည္။ အခ်ိန္မည္မွ် သစၥာရွိရမည္နည္းဟု ေမးလာေသာ္ “ေသသည့္တုိင္ေအာင္ သစၥာရွိရမည္” ဟုေဖၚ ျပထား ပါသည္။ ထိုသုိ႔ သစၥာရွိေသာ္ ဘာရမည္နည္း။ “အသက္သရဖူကို ငါေပမည္” ဟု ရွင္း လင္းစြာေဖာ္ျပထားပါသည္။

ယေန႔လူမ်ားသည္ မိမိတို႔မည္သည့္အက်ိဳးကို ခံစားရမည္နည္းဟု ဆိုရာတြင္ လက္ရွိဘ၀ အသက္ရွင္မႈမွ ေကာင္းၾကီး မဂၤလာမ်ားကိုသာ ေမွ်ာ္လင့္ တတ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ ေပးလိုသည္ မွာ “အသက္သရဖူ” ဟူသည့္ တမလြန္တြင္ ခံစားရမည့္ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာကိုသာ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ကေပးလုိပါသည္။ ထုိသို႔ အသက္ရွင္ရန္ ကုိ္ယ္ေတာ္ရွင္ ကိုယ္တုိင္က အမိန္႔ေပးေနပါသည္။ သင္မ လုပ္လိုလွ်င္လည္း လုပ္ရပါမည္။ ဤသည္မွာ အမိန္႔ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ အမိန္႔ေပး ေျပာဆိုသူမွာ “ေအာင္ျမင္ေသာသူ” ဟုေခၚသည့္ ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တုိင္ ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ၾကီး ရွင္ေပၚလုက ထိုဒုကၡ ျပႆနာ မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ သရဖူ ျဖစ္သည္ ဟုေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အသက္တာကို စမုရန အသင္းေတာ္ကို ေျပာဆိုခဲ့ သကဲ့သို႔ သစၥာ ရွိျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ ၾကပါစို႔ဟု တုိက္တြန္းေဝငွလိုက္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ ေကာင္း ၾကီးေပးပါေစ။