Oct 1, 2013

ဘာေၾကာင့္ ဘုရားေက်ာင္း တတ္ရတာလဲ။

ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕ဘူးတဲ့ ခရစ္ယာန္အခ်ိဳ႕ဟာ ဘုရားေက်ာင္း သြားတယ္ ဆိုတာ ခရစ္ယာန္ ျဖစ္လို႔ သြားတယ္ လို႔သာ သေဘာ ထားၾကတယ္။ အခ်ိဳ႕က ရြာကို လူၾကံဳ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မ်ား ရွိမလား ဆိုျပီး သြားၾကတယ္။ အခ်ိဳ႕ အသင္းေတာ္က အကူအညီ တစ္ခုခု ရမလားဆိုျပီး သြားၾကတယ္။ အခ်ိဳ႕ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြရာ ေနရာ သေဘာမ်ိဳး ရွိၾကတယ္။ အခ်ိဳ႕က သီခ်င္းဆို ေလ့က်င့္ရာေနရာမ်ိဳး သေဘာထားၾကတယ္။ အျခား အေၾကာင္း အရင္းေတြလည္း ရွိပါဦးမယ္။ ဒါေပမဲ့ ခရစ္ယာန္ဆိုတာ နက္နက္နဲနဲ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ယံုၾကည္သူဆိုတာ၊ ဒီထက္ နက္နဲရဦးမယ္ဆိုရင္ ကယ္တင္ျခင္းရျပီး သူတိုင္းဟာ ဘုရားေက်ာင္းကို သြားသင့္ပါတယ္။

ခရစ္ယာန္ တစ္ဦးဟာ ဘာေၾကာင့္ ဘုရားေက်ာင္းကို သြားရတာလဲ ဆိုတာကို သင္စူးစမ္းေလ့လာဘူး ပါသလား။ သင့္ကိုယ္တုိင္ အဲဒီအေၾကာင္းကို ေလ့လာခဲ့ဘူးျခင္း မရွိဘူးဆိုရင္ အခု ေဖာ္ျပလိုက္တဲ့ အခ်က္ (၁၃) ခ်က္ဟာ သင့္ အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။

ဘုရားေက်ာင္းကို သြားတယ္ဆိုတာ ကယ္တင္ျခင္းရဘို႔ ေကာင္းကင္ကို သြားဘို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘုရား ေက်ာင္းကို သြားတယ္ဆိုတာ အေရးၾကီးပါတယ္။ သင့္အသက္တာကို တိုးတက္ဘို႔ အကူအညီ ေပးပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီ ဘုရားေက်ာင္းကို သြားတဲ့ အေလ့အက်င့္ကို ထိန္းသိမ္းရပါလိမ့္မယ္။

ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။

၁။ ဘုရားသခင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေန႔ရက္ကို တန္ဘိုးထား ေလးစားျခင္းကို နာခံမႈနဲ႔ သက္ေသထူ တာဘဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဓမၼေဟာင္းေခတ္မွာကတည္းက ဘုရားသခင္အတြက္ တစ္ပတ္မွာ တစ္ရက္ အခ်ိန္ေပးဘို႔ ေတာင္းဆို ထားတာ ရွိပါတယ္။ (ထြက္ေျမာက္ရာ ၂၀း၈)

၂။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ခရစ္ေတာ္၌ ရွိေသာ ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ားရွိတဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ အသိုင္းအ၀ုိင္းနဲ႔ သက္ဆိုင္ မႈ ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပဘို႔

၃။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ က်မ္းစာဖတ္ျခင္းကိုသာ အျမဲတမ္း မွီတည္ေနတာထက္ အျခားလူမ်ားရဲ႕ ဦးေဆာင္ျခင္း၊ သြန္သင္ျခင္း ေတြအားျဖင့္ ပိုမို အက်ိဳးရွိႏုိင္တဲ့ အသက္တာကို တတ္လွမ္းဘို႔

၄။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ခရစ္ေတာ္၌ ရပ္တည္ေနျခင္းကို အျမဲသတိရရန္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ေသာ အျပစ္ႏွင့္ ဒုစရုိက္ ကို သိျမင္ ၀န္ခံႏုိင္ရန္၊ သမၼာတရားကို သင္ၾကားခံယူရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

၅။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အစာေရွာင္ဘို႔၊ ဆုေတာင္းဘို႔၊ ဆယ္ဘို႔တစ္ဘို႔ ေပးဘို႔

၆။ သမၼာက်မ္းစာက အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ အသက္တာမွာ ရင္ဆိုင္ရတဲ့ အမႈအရာ ေတြကို အကူအညီ ရယူဘို႔

၇။ အျခားေသာ ယံုၾကည္သူေတြရဲ႕ ျခားနားတဲ့ အျမင္မ်ားမွ ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္မႈမွာ ရုန္းကန္ရတဲ့ အေၾကာင္း အရာ ေတြကို ၾကားနာႏုိင္ဘို႔

၈။ အသင္းေတာ္ထဲမွာ ရွိတဲ့ မိမိတို႔ရဲ႕ လက္တြဲေဖာ္ ယံုၾကည္သူမ်ားရဲ႕ သက္ေသခံခ်က္ေတြ၊ အေတြ႕အၾကံဳေတြကို ၾကားနာႏုိင္ဘို႔

၉။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေမတၱာနဲ႔ သတိေပးခ်က္ေတြကို ၾကားနာႏုိင္ဘို႔

၁၀။ ဘုရားသခင္ကို မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳျပီး မိမိရဲ႕ ထံုးစံအစဥ္အလာေတြကိုဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရွိခဲ့ရင္ သတိရ ဆင္ျခင္ႏုိင္ဘို႔

၁၁။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို ဆုေတာင္းျခင္း၊ အစာေရွာင္ျခင္း၊ ဆယ္ဘို႔တစ္ဘို႔ ေပးျခင္း၊ ဂုဏ္ေတာ္ ခ်ီးမြမ္း ျခင္း၊ သက္ေသခံျခင္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္

၁၂။ ယံုၾကည္သူမ်ားဟာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ၾကားသိခဲ့ျပီး အသက္ရွင္ရတဲ့ ရက္သတၱပတ္နဲ႔ အသက္တာရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းကို ေက်းဇူးသိ တုန္႔ျပန္ဘို႔

၁၃။ အသက္တာထဲက ဒုကၡ၊ ျပႆနာ၊ မိသားစု၊ အလုပ္အကိုင္ေတြ အၾကားမွာ နစ္ျမဳတ္ေနေပမဲ့ ကိုယ္ေတာ့္ကို မေမ့ ဘူး။ ကိုယ္ေတာ္နဲ႔ မိတ္သဟာရျပဳတယ္ဆိုတာ သက္ေသထူဘို႔

အျခားေဖာ္ျပႏုိင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြလည္း ရွိေကာင္းရွိႏုိင္ပါေသးတယ္။ တကယ္ေတာ့ စာတန္ ဟာ ယံုၾကည္သူေတြကို နည္းပရိယာယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဘုရားေက်ာင္းေတြကို မေရာက္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ေနပါတယ္။ ယခုေခတ္မွာ ဘုရားေက်ာင္းမသြားႏုိင္ေသာ္လည္း အင္တာနက္ကေန ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ၾကားနာႏုိင္တယ္။ ယံုၾကည္သူျခင္း မိတ္သဟာရဖြဲ႕ႏုိင္တယ္။ အလွဴေငြ ပုိ႔ေပး လို႔ရတယ္။ ဆုေတာင္းခ်က္ေတြ တင္လို႔ရတယ္ ဆိုျပီး လူတုိင္း ခံစားေနၾကပါတယ္။ အင္တာ နက္ မရွိရင္ေတာင္ တယ္္လီဖုန္းနဲ႔၊ အျခားဆက္သြယ္ေရး မီဒီယာေတြနဲ႔ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားေက်ာင္းကို မသြားရင္ ျဖစ္တယ္လို႔ ခံစား ေနသူေတြ ရွိပါတယ္။

ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်စ္ျပီး ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေတြကို တန္ဘိုးထားတယ္ဆိုရင္ ဘုရားေက်ာင္း ဆိုတာ တကယ္ သြားသင့္ ပါတယ္ (ေသခ်ာေပါက္ သြားရမယ္။)

အခုေဖာ္ျပလိုက္တဲ့ အခ်က္ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ့္ ကိုယ္တိုင္ ယံုၾကည္ လက္ခံထားတဲ့အခ်က္ေတြ ျဖစ္ျပီး သေဘာမတူ လက္မခံႏုိင္သူမ်ား ရွိခဲ့ရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္ဟာ ျငင္းမွာ မဟုတ္ပါဘူ။ ကုိယ့္သေဘာ ကိုယ့္ဆႏၵသာလွ်င္ အေရး အၾကီးဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေနရာမွာ မိမိ ဖတ္ခဲ့တဲ့၊ သိခဲ့တဲ့၊ ၾကားခဲ့တဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေတြကို အတည္ျပဳျပီး ဘ၀အသက္တာအတြက္ မွတ္တမ္း တင္ရမယ့္ ေနရာျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေ၀ငွလိုက္ပါတယ္။

ဘုရားသခင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။

နာမေတာ္ျမတ္၌

ဦးမင္းလြင္